Organizator

Akademia Biznesu MDDP

Zobacz profil
Termin
2013-11-30 do 2014-02-09
 
Czas trwania
108 godzin
 
Lokalizacja
Rzeszów
 
Cena
1450 zł (VAT zw.)
 
Kategoria
  • Księgowość
 
Rodzaj
  • Kursy i szkolenia
 
Data publikacji: 2013-10-31

Akademia księgowości (108 h) kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy / Rzeszów 30.11.2013

Termin
2013.11.30 - 2014.02.09 Rzeszów


Terminy szczegółowe

Toruń, Olsztyn, Białystok:
Sesja I, 9 – 10 listopada 2013 r.
Sesja II, 23 – 24 listopada 2013 r.
Sesja III, 7 – 8 grudnia 2013 r.
Sesja IV, 14 – 15 grudnia 2013 r.
Sesja V, 11 – 12 stycznia 2014 r.
Sesja VI (komputerowa), 25 – 26 stycznia 2014 r.
Kielce, Lublin, Zielona Góra, Opole, Rzeszów:
Sesja I, 30 listopada – 1 grudnia 2013 r.
Sesja II, 7 – 8 grudnia 2013 r.
Sesja III, 14 – 15 grudnia 2013 r.
Sesja IV, 11 – 12 stycznia 2014 r.
Sesja V, 25 – 26 stycznia 2014 r.
Sesja VI (komputerowa), 8 – 9 lutego 2014 r.


Prowadzący

Zajęcia prowadzone będą przez wybitnego eksperta specjalizującego się w problematyce rachunkowej i podatkowej, doświadczonego wykładowcę, posiadającego dużą wiedzę w zakresie omawianych zagadnień, jak również imponującą praktyką zawodową. Autor licznych publikacji z zakresu zagadnień rachunkowych i podatkowych.


Cel szkolenia

Podczas zajęć uczestnicy otrzymają niezbędne akty prawne oraz materiały szkoleniowe, których treść łącznie z informacjami z wykładu będzie utrwalana i ćwiczona za pomocą testów i zadań po każdej grupie tematycznej, rozwiązywanych samodzielnie oraz przez wykładowcę Na koniec kursu zostanie przygotowane zadanie całościowe, które obejmie swoją treścią cały materiał od bilansu otwarcia po bilans zamknięcia co pozwoli uporządkować wiedzę oraz zyskać pełen ogląd na prowadzenie rachunkowości w firmie.

Adresaci kursu:
Kurs księgowości adresowany jest przede wszystkim do osób, nie znających zasad rachunkowości, mających w planach rozpoczęcie kariery zawodowej związanej z tą dziedziną. Uczestnikami kursu mogą być również osoby, które wiedzę zdobywały kilka lub kilkanaście lat temu i powinny ją uaktualnić oraz uzupełnić.


Program

1. Podmiot, przedmiot i zasady rachunkowości:
a) podstawowe pojęcia rachunkowości,
b) podmioty rachunkowości,
c) przedmiot rachunkowości,
d) metody i zasady rachunkowości,
e) organizacja rachunkowości jednostki (polityka rachunkowości),
f) rachunkowość jako system informacyjny (SIR),
g) konto księgowe, metody zapisu, sposób funkcjonowania,
h) księgi rachunkowe,
i) dokumenty księgowe,
j) podstawowe okresy (terminy) w rachunkowości.

2. Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia:
a) klasyfikacja i podział aktywów:
- rzeczowy majątek trwały,
- rzeczowy majątek obrotowy,
- należności,
- wartości niematerialne i prawne,
- inwestycje,
b) klasyfikacja i podział pasywów:
- kapitały,
- zobowiązania,
- rozliczenia międzyokresowe,
c) wstępnie Bilans,
d) ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych.

3. Przychody i koszty w przedsiębiorstwie:
a) klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów,
b) klasyfikacja i sposób ujmowania kosztów,
c) tworzenie wyniku finansowego,
d) wstępnie rachunek zysków i strat.

4. Rozrachunki:
a) zobowiązania wobec dostawców,
b) należności od odbiorców,
c) formy rozrachunków z kontrahentami,
d) rozrachunki z pracownikami,
e) rozrachunki z Urzędem Skarbowym,
f) rozrachunki z ZUS,
g) terminy w rozrachunkach.

5. Obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwie:
a) zakup i sprzedaż towarów, materiałów i wyrobów gotowych,
b) podatek VAT, faktury, terminy,
c) wydawanie do produkcji materiałów,
d) ustalanie marży.

6. Wycena składników majątkowych przedsiębiorstwa:
a) metody wyceny aktywów i pasywów,
b) amortyzacja i inwentaryzacja.

7. Lista płac:
a) wynagrodzenie netto i brutto,
b) obliczanie składek,
c) odprowadzanie składek,
d) rozrachunki z ZUS.

8. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
a) księgi rachunkowe,
b) konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
c) otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych,
d) poprawianie błędów stwierdzonych w dowodach i zapisach księgowych,
e) ochrona i zasady przechowywania dokumentacji,
f) ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych po dniu bilansowym.

9. Sprawozdanie Finansowe przedsiębiorstwa:
a) Bilans,
b) rachunek Zysków i Strat,
c) rachunek przepływów pieniężnych,
d) informacja dodatkowa,
e) tryb i metody sporządzania oraz ogłaszania sprawozdań,
f) odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań.

10. Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach:
a) rozpoczęcie działalności,
b) przekształcenie,
c) likwidacja.

11. Elementy prawa podatkowego:
a) pojęcie podatku,
b) konstrukcja i funkcje podatków,
c) ogólny podział podatków (podatki dochodowe, przychodowe, obrotowe, majątkowe, podatki pośrednie, podatki bezpośrednie).

12. Część praktyczna kursu zadania oraz testy podsumowujące z całego omówionego materiału.

13. Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem programu SYMFONIA:
a) nauka samodzielnej obsługi programu księgowego w tym:
* zakładanie firmy od podstaw w programie finansowo-księgowym,
* wprowadzanie operacji finansowych m.in. :
- faktur zakupu oraz sprzedaży,
- obrót towarowy WZ, PZ, RW,
- WB, KW, KP, LP, LT etc.
b) tworzenie bilansu otwarcia , kręgu kosztowego oraz bilansu zamknięcia,
c) tworzenie raportów,
d) generowanie dokumentów do Urzędu Skarbowego,
e) zatoczenie pełnego koła od założenia firmy po sprawozdanie finansowe na koniec roku obrotowego.


Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby:
- Olsztyn, Białystok, Toruń, Kielce, Lublin, Zielona Góra, Opole, Rzeszów - 1450 zł (VAT zw.)

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym - na zakończenie otrzymują Państwo certyfikat księgowy Akademii MDDP – zaświadczający ukończenie kursu.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

UWAGA:
Na zajęciach można korzystać ze swojego komputera bądź wynajętego za dodatkową opłatą - 100 zł/dzień.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Kursy zawodowe Akademii Biznesu MDDP kończą się nieobowiązkowym egzaminem tzw. certyfikacją zawodu księgowego.
Pojęcie to należy rozumieć jako poświadczenie, sprawdzonych w trybie egzaminów, kwalifikacji osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością.
Egzamin ma formę pisemną, potwierdza on posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu:
Księgowy- kod zawodu: 331301, po kursie Akademia księgowości od podstaw .
Główny księgowy - kod zawodu 121101, po kursie Akademia Główny księgowy.

Koszt egzaminu dla uczestników kursu 150zł netto, dla pozostałych osób 280zł netto.

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (+48 22) 208 28 38, 208 18 26
fax (+48 22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl
Spodobała Ci się ta oferta?
Temat pod lupą
Artykuł sponsorowany

Nowe studia podyplomowe z akredytacją ACCA

Kariera w Finansach rozmawia z Robertem Pattersonem ze Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej na temat nowych, akredytowanych przez ACCA studiów podyplomowych z zakresu księgowości i finansów.

Więcej artykułów
Awanse
Jarosław Kosiński

Jarosław Kosiński nowym Partnerem w Deloitte

Do Działu konsultingu Deloitte dołączył Jarosław Kosiński, który jako Partner pokieruje zespołem CDD.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Polityki i procedury Komitetu Audytu w jednostkach zainteresowania publicznego

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną omówione regulacje modyfikujące obowiązki związane z utworzeniem komitetu audytu oraz jego zadaniami.

Więcej wydarzeń
 

Skorzystaj proszę z poniższego formularza, aby wysłać swoje zgłoszenie na szkolenie bezpośrednio do organizatora. Wystarczy, że podasz swoje dane, a my wyślemy wiadomość do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia, która skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia zostanie przesłane na podany przez Ciebie adres e-mail. Powodzenia!

Wysyłając aplikację zgadzasz się na gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez firmę publikującą ogłoszenie. Jeśli nazwa firmy nie jest podana, zostanie Ci ona przekazania jedynie w sytuacji, gdy Twoja kandydatura zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym. Twoje dane osobowe są ponadto gromadzone w celach statystycznych przez firmę MBE group Sp. z o.o. W każdej chwili przysługuje Ci prawo żądania usunięcia tych danych. Jeśli nie akceptujesz powyższych postanowień, nie wysyłaj proszę aplikacji na to ogłoszenie.

 

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia na szkolenie. Zostało ono przekazana jego organizatorowi, a potwierdzenie wysłaliśmy na adres mailowy podany przez Ciebie w formularzu.

Zapraszamy do założenia konta w serwisie KarierawFinansach.pl. Zajmie Ci to nie więcej niż 5 minut, a dzięki rejestracji otrzymasz dostęp do wielu atrakcyjnych funkcjonalności serwisu, np. powiadomień z ofertami pracy dostosowanymi do Twoich preferencji. Ponadto Twoje CV zostanie automatycznie dołączone do profilu, dzięki czemu mogą dotrzeć do Ciebie pracodawcy i w ten sposób szybciej znajdziesz pracę.

Bądź na bieżąco!
Zamów bezpłatne powiadomienie z ofertami szkoleń

Oferta nieaktualna

To ogłoszenie jest już niestety nieaktualne.

UE