Organizator

Tax Consilium Sp. z o.o.

Zobacz profil
Termin
2017-05-06 do 2017-06-10
 
Czas trwania
76 godzin lekcyjnych
 
Lokalizacja
Kraków
 
Cena
1725
 
Kategoria
 • Kadry/Płace
 • Podatki
 • Księgowość
 • Ubezpieczenia
 
Rodzaj
 • Kursy i szkolenia
 
Tryb
Zaoczne
 
Data publikacji: 2015-12-21

CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu: 241103)

W 2016 r. według autentycznych opinii Uczestników
Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych
został oceniony na: 5,47 /6


Przygotuj się do pracy
NA STANOWISKU SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI
I UZYSKAJ CERTYFIKAT Z KODEM ZAWODU

według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS
oraz ZAŚWIADCZENIE MEN


TRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU
To główni księgowi, doracy podatkowi, kontrolerzy finansowi,
eksperci kadr i płac z wieloletnim doświadczeniem
zawodowym, biznesowym i zarządczym


 
 POZNAJ MIĘDZYNARODOWĄ KSIĘGOWOŚĆ

 • W Tax Consilium nauczysz się  praktycznego prowadzenia ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH, PODATKOWYCH I SPRAWOZDAWCZOŚCI
 • Kurs składa się z 4 WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH prowadzonych
  przez ekspertów-praktyków: głównego księgowego, kontrolera finansowego, 
  doradcę podatkowego oraz specjalistę z zakresu kadr i płac (76 h warsztatów)
 • Przez min. 70% czasu będziesz liczył zadania, analizował przypadki, ćwiczył
  w grupach i rozwiązywał AUTENTYCZNE PRZYKŁADY ROZLICZENIOWE 
  firm polskich i międzynarodowych
 • Zyskasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY zbiory przepisów, ćwiczenia, prezentacje, zadania z rachunkowości, podatkowe case study, przykłady kadrowo-płacowe i inne, które WYKORZYSTASZ W PRACY
 •  Będziesz się uczył w MAŁEJ GRUPIE od 6 do 14 osób
 • Zdobędziesz KOMPETENCJE, UMIEJĘTNOŚCI i DOBRE PRAKTYKI stosowane w rachunkowości
 • Otrzymasz OPIEKĘ DORADCY, który będzie przesyłał Ci podsumowania modułów i zadania powtórzeniowe
 • Po Kursie przez 30 dni otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ.


NASZE KURSY POSIADAJĄ AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATY


10% zniżki dla studentów
5% zniżki przy zapisie 2 osóbDZIĘKI KURSOWI OTRZYMASZ

 • PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ SAMODZIELNEGO prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego i prowadzenia rozrachunków międzynarodowych
 • SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych
 • Umiejętność PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI FIRM (będziesz potrafił dokonać oceny ich kondycji finansowej)
 • OPIEKĘ DORADCY, który będzie do Twojej dyspozycji przez cały czas trwania kursu (będziesz otrzymywał podsumowania modułów i dodatkowe materiały)
 •  Przynależność do biznesowej społeczności Tax ConsiliumDZIĘKI KURSOWI ZWIĘKSZYSZ

 • Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDCZE
 • PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie
 • UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE (otrzymasz dostęp do biblioteki z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania, komunikacji, przywództwa, kompetencji miękkich i innych)
 • Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu  


DZIĘKI KURSOWI ZYSKASZ

 • CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI kod zawodu 241103
  według klasyfikacji MPiPS* 
 • ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Rachunkowości dla średniozaawansowanych zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • Możliwość spłaty w ratach 0%
 • Możliwość odrobienia zajęć wg Regulaminu
 • 30 dni opieki poszkoleniowej
 • Autorskie materiały szkoleniowe i zbiory przepisów
 • Pakiet szkoleniowy (notatnik, długopis, ołówek, torbę)
 • 300 zł zniżki na Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansownanych
  i inne rabatyPRAKTYKA JEST NAJWAŻNIEJSZA
TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE 

 • jeśli ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw (nie jest to jednak wymóg
  – wystarczy, że posiadasz wiedzę z zakresu rachunkowości i chciałbyś ją pogłębić)
 • pracujesz w dziale finansowo-księgowym lub biurze rachunkowym
  i chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje
 • chciałbyś rozpocząć pracę na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości
 • prowadzisz swoją firmę i chciałbyś efektywnie zarządzać jej finansami, samodzielnie prowadzić jej księgowość
 • posiadasz co najmniej średnie wykształcenie 

 

POZNAJ MIĘDZYNARODOWĄ KSIĘGOWOŚĆ


 • W Tax Consilium 70% czasu przeznaczymy na wykonywanie praktycznych ćwiczeń
 • Będziesz analizował case study i pracował na autentycznych przykładach rozliczeniowych firm
 • Będziesz dokonywał oceny kondycji finansowej firm
 • Będziesz ujmował w księgach rachunkowych zdarzenia związane
  z działalnością przedsiębiorstw
  w kraju i poza jego granicami, będziesz prowadził rozrachunki zagraniczne, wewnątrzwspólnotowe i księgował transakcje w walutach obcych
 • Poprowadzisz rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rozliczenie przychodów w czasie
 • Będziesz kwalifikował i wyliczał leasingi, rozliczał inwestycje i dokonywał wycen bilansowych
  i podatkowych poszczególnych składników aktywów i pasywów
 • Rozliczysz różnice inwentaryzacyjne, przeanalizujesz politykę rachunkowości
  i jej narzędzia
 • Poznasz zasady naliczania podatku odroczonego
 • Sporządzisz całościowe sprawozdania finansowe (szczególnie zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym i rachunek przepływów pieniężnych)
 • Weźmiesz udział w warsztatach prawa podatkowego oraz praca pracy
  i ubezpieczeń społecznych.
 
ZOSTAĆ CENIONYM SPECJALISTĄ

 • Dzięki zajęciom poznasz zasady PROWADZENIA ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
 •  Nabędziesz wiedzę z zakresu międzynarodowych regulacji rachunkowości
  i organizacji jej zasad, sprawozdawczości, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego
 •  Nauczysz się wyciągać odpowiednie wnioski i optymalizować przyszłe działania finansowe
 •  Będziesz potrafił przeprowadzić procedurę zamknięcia roku
 •  Nauczysz się ustalać wynik finansowy, dokonywać rozliczeń w czasie kosztów i przychodów oraz przeprowadzać wycenę bilansową i podatkową poszczególnych składników aktywów i pasywów
 •  Zyskasz umiejętność samodzielnego prowadzenia księgowości firm.
 •  Jako grupa praktyków nauczymy Cię tego, w czym jesteśmy najlepsi.
 • Wszyscy trenerzy Tax Consilium posiadają doświadczenie zawodowe
  i biznesowe

.

 
ZDAJ EGZAMIN TAX CONSILIUM
I UZYSKAJ POTWIERDZENIE SWOICH KWALIFIKACJI

Dzięki zajęciom z praktykami rachunkowości zdobędziesz umiejętności potrzebne
do pracy na stanowisku SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI. Twoje przygotowanie potwierdzi zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium 
i zdobycie CERTYFIKATU SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI 
z kodem zawodu 241103 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS.  
Aby uzyskać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Co ważne, egzamin nie jest on obowiązkowy, nie pobieramy również za niego żadnych dodatkowych opłat (nawet jeśli podejdziesz do niego kilka razy). Możesz także z niego zrezygnować. W  takim przypadku otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Rachunkowości dla średniozaawansowanych zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Jeśli jednak zdasz egzamin, otrzymasz
zarówno 
ZAŚWIADCZENIE MEN, jak i CERTYFIKAT.
.
 
ZYSKAJ KOMPLEKSOWĄ EDUKACJĘ

Według najnowszych badań najefektywniejsze jest uczenie poprzez feedback ekspercki, tj. połączenie praktycznych ćwiczeń i stałej opieki mentora, który będzie monitorował Twoje efekty i nadzorował Twoje postępy.
W trakcie całego Kursu i miesiąc po jego zakończeniu (w ramach  e-mailowej opieki poszkoleniowej) otoczymy Cię specjalną OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie. Po każdym z modułów otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały i zadania. Swoje postępy będziesz mógł na bieżąco konsultować z trenerem na zajęciach. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom organizacyjnym skorzystasz z szerokich MOŻLIWOŚCI NETWORKINGOWYCHW Tax Consilium stawiamy na budowanie społeczności biznesowych i kształcenie umiejętności zarządczych. Dodatkowo nie stracisz żadnych zajęć – jeśli będziesz potrzebował pomocy, pomożemy Ci nadrobić zaległości  zapewnimy BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie.
Jeśli jednak zaproponowane przez nas terminy Ci nie odpowiadają, zgłoś nam to podczas zapisu. Dostosujemy harmonogram zajęć komputerowych do Twoich potrzeb.


SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Po Kursie otoczymy Cię  e-mailową opieką poszkoleniową. Przez 30 dni nasi Trenerzy będą do Twojej dyspozycji.  Jeśli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z programem Kursu, pomożemy Ci je rozwiązać. Przydzielimy Ci również specjalne zniżki i rabaty na udział w kolejnych Kursach: otrzymasz 300 zł zniżki na
Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (kod zawodu 121101)
oraz 5% na drugi i 10% rabatu na trzeci  (i każdy kolejny) Kurs w Tax Consilium.
Zapoznaj się ze ŚCIEŻKAMI EDUKACYJNYMI TAX CONSILIUM
jakie dla Ciebie przygotowaliśmy.POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU


MODUŁ I. RACHUNKOWOŚĆ


1. Organizacja i dokumentacja w rachunkowości
 • polityka rachunkowości
 • rachunkowość a prawo podatkowe
 • organizacja rachunkowości pionu finansowo – księgowego
 • rola, obowiązki,odpowiedzialność – kierownik jednostki, główny księgowy, księgowy
 • pozostałe zagadnienia organizacji rachunkowości
2. Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością poza granicami kraju
 • rozrachunki zagraniczne, wewnątrzwspólnotowe
 • transakcje w walutach obcych – różnice kursowe
3. Rozliczenia w czasie kosztów i przychodów
 • rozliczenie międzyokresowe kosztów
 • rozliczenie przychodów w czasie

                                                                                  4. Leasing
 • operacyjny
 • finansowy

5. Wycena bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic wynikających z tej wyceny
 • wycena aktywów i pasywów – bilansowa i podatkowa
 • rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
6. Ustalanie wyniku finansowego
 • wariant porównawczy
 • wariant kalkulacyjny
7. Podatek dochodowy odroczony istota odroczonego podatku
 • różnice przejściowe
 • tworzenie rezerw
 • ujęcie odroczonego podatku w sprawozdaniu finansowym
8. Aktywa przedsiębiorstwa
 • klasyfikacja i podział
 • przyjęcie, ulepszenie, likwidacja środków trwałych
9. Pasywa przedsiębiorstwa
 • klasyfikacja i podział
 • podwyższanie i tworzenie kapitału podstawowego i zapasowego
10. Polityka bilansowa i jej narzędzia, w tym:
 • istota
 • zasady
 • rodzaje i znaczenie sprawozdawczości finansowej
11. Podstawowe części składowe sprawozdań finansowych
 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • dodatkowe informacje i objaśnienia
 • większe jednostki - zestawienie zmian w kapitale
  (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych
12. Terminy i tryb sporządzania sprawozdań - procedura zamykania roku
 • przepisy ustawy o rachunkowości

MODUŁ II. PODSTAWY CONTROLLINGU

1. Metodologia analizy finansowej

2. Źródła danych do analizy finansowej

3. Wskaźniki analizy

4. Analiza wskaźnikowa podstawą oceny jednostki

5. Sposoby prowadzenia analizy

6. Wstępna analiza sprawozdań finansowych:
a) pozioma (struktury)
b) pozioma (dynamiki)

7. Interpretacja poszczególnych wskaźników

8. Złota reguła finansowania


MODUŁ III. PODATKI I PRAWO PODATKOWE

1. Pojęcie, konstrukcja i funkcje podatków
 • ordynacja podatkowa
2. Podatek od towarów i usług
 • podstawa prawna
 • podmiot opodatkowania
 • przedmiot opodatkowania (WDT, WNT, EXP. IMP)
 • podstawa opodatkowania
 • stawka podatku
 • VAT należny i naliczony
 • ewidencja podatku
 • pobór podatku
3. Podatek akcyzowy
 • podstawa prawna
 • przedmiot opodatkowania
 • podmiot opodatkowania
 • podstawa opodatkowania
 • stawka podatku
 • sposób poboru podatku
 • składy podatkowe
 • dokumentacja w międzynarodowym obrocie towarowym
4. Podatek dochodowy od osób prawnych
 • podstawa prawna
 • podmiot i przedmiot opodatkowania
 • podstawa opodatkowania
 • stawka podatku
 • sposób poboru
 • koszty uzyskania przychodu
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • podstawa prawna
 • podmiot i przedmiot opodatkowania
 • podstawa opodatkowania
 • stawka podatku
 • sposób poboru
 • koszty uzyskania przychodu oraz odpowiadające im przychody
6. Sytuacyjne zadania księgowe związane z obrotem na terenie UE
oraz poza terenem UE

7. Prawa i obowiązki podatnika, zobowiązania i postępowania podatkowe
 • organy podatkowe
 • zobowiązanie podatkowe (powstanie i wygaśnięcie)
 • obowiązek podatkowy
 • odpowiedzialność podatnika za zobowiązanie podatkowe
 • postępowanie podatkowe
8. Wszczynanie postępowania podatkowego
 • strony, terminy oraz prowadzenie postępowania podatkowego


MODUŁ IV. Prawo pracy i ubezpieczenia


1. Kodeks pracy
 • zatrudnienie
2. Kodeks cywilny - formy zatrudnienia
 • umowy cywilno-prawne
3. System ubezpieczeń społecznych
 • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
 • zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne
  oraz podstawy ich wymiaru
 • zasady, tryb i terminy:
 • – zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych
 • – prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek
 • – rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego
 • – opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
 • zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek
 • zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • sankcje za niewykonanie obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych

4. Zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego

5. Zbieg tytułów ubezpieczeń

6. Ubezpieczenie osób zatrudnionych przez pracodawcę z Unii Europejskiej
nie mającego siedziby ani przedstawicielstwa w naszym kraju.ZAKRES GODZINOWY KURSU


Czas trwania kursu wynosi 76 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).HARMONOGRAM ZJAZDÓW
06-07.05.2017 r. w godz. 09.00-15.00
13-14.05.2017 r. w godz. 09.00-15.00
20-21.05.2017 r. w godz. 09.00-15.00
27-28.05.2017 r. w godz. 09.00-15.00
10.06.2017 r. w godz. 09.00-15.00
Egzamin odbędzie się: 10 maja 2017 r. o godz. 9:00
Czas trwania egzaminu: 1h
Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
Egzamin nie jest obowiązkowy.ZYSKAJ UZNANIE NA RYNKU PRACY


W naszych szkoleniach brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych.
Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje.  


ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

POZNAJ ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


Jeśli masz dodatkowe pytania, nie wahaj się, zadzwoń do nas lub przyjdź,
aby uzyskać wszystkie informacje, których potrzebujesz.
Podczas BEZPŁATNEGO SPOTKANIA
z doradcami Tax Consilium poznasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania:
"Od czego zacząć i jak zbudować karierę w rachunkowości?", "Jakie umiejętności muszę posiadać, aby osiągnąć sukces w branży?","Jaki Kurs jest dla mnie najlepszy?", "Jaką wiedzę muszę zdobyć, aby rozwinąć swój biznes?",
"Jak zaplanować swoją edukację w zakresie rachunkowości i finansów?".


Tax Consilium Sp. z o.o. - Jesteśmy firmą, która narodziła się z marzeń, pasji i chęci dzielenia się wiedzą. Prowadzimy biuro rachunkowe, a także organizujemy certyfikowane kursy z zakresu nowoczesnej rachunkowości, kadr i płac, podatków. Uczymy praktycznej, biznesowej księgowości, tzn. tego, w czym jesteśmy najlepsi. Kształcimy umiejętności, dzięki czemu szybko staliśmy się liderem na małopolskim rynku szkoleń finansowych. Współpracujemy tylko ze specjalistami-praktykami: ekonomistami, księgowymi, prawnikami, ekspertami IT, prawnikami, przedstawicielami instytucji i dyplomatami. Uważamy, że markę tworzą ludzie. Dlatego Tax Consilium Sp. z o.o. to nie tylko firma, ale przede wszystkim osoby, które ją budują.
Spodobała Ci się ta oferta?
Temat pod lupą
Artykuł sponsorowany

Doradca Podatkowy, czy szkolenia są obowiązkowe?

Ustawa o doradztwie podatkowym nakłada na wszystkich doradców obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji, zaś Zasady Etyki Doradców Podatkowych precyzują możliwości realizacji tego obowiązku.

Więcej artykułów
Awanse
Jakub Wojnarowski

Jakub Wojnarowski nowym dyrektorem ACCA Polska

Jakub Wojnarowski obejmie w kwietniu funkcję Dyrektora Zarządzającego polskiego przedstawicielstwa ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Audit OdyssEY – zapisy do konkursu EY dla przyszłych audytorów i biegłych rewidentów

Od 15 lutego do 31 marca przyjmowane są zapisy do drugiej edycji organizowanego przez EY konkursu studenckiego dla przyszłych audytorów i biegłych rewidentów – Audit OdyssEY.

Więcej wydarzeń
 

Skorzystaj proszę z poniższego formularza, aby wysłać swoje zgłoszenie na szkolenie bezpośrednio do organizatora. Wystarczy, że podasz swoje dane, a my wyślemy wiadomość do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia, która skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia zostanie przesłane na podany przez Ciebie adres e-mail. Powodzenia!

Wysyłając aplikację zgadzasz się na gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez firmę publikującą ogłoszenie. Jeśli nazwa firmy nie jest podana, zostanie Ci ona przekazania jedynie w sytuacji, gdy Twoja kandydatura zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym. Twoje dane osobowe są ponadto gromadzone w celach statystycznych przez firmę MBE group Sp. z o.o. W każdej chwili przysługuje Ci prawo żądania usunięcia tych danych. Jeśli nie akceptujesz powyższych postanowień, nie wysyłaj proszę aplikacji na to ogłoszenie.

 

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia na szkolenie. Zostało ono przekazana jego organizatorowi, a potwierdzenie wysłaliśmy na adres mailowy podany przez Ciebie w formularzu.

Zapraszamy do założenia konta w serwisie KarierawFinansach.pl. Zajmie Ci to nie więcej niż 5 minut, a dzięki rejestracji otrzymasz dostęp do wielu atrakcyjnych funkcjonalności serwisu, np. powiadomień z ofertami pracy dostosowanymi do Twoich preferencji. Ponadto Twoje CV zostanie automatycznie dołączone do profilu, dzięki czemu mogą dotrzeć do Ciebie pracodawcy i w ten sposób szybciej znajdziesz pracę.

Bądź na bieżąco!
Zamów bezpłatne powiadomienie z ofertami szkoleń
UE