Organizator

Tax Consilium Sp. z o.o.

Zobacz profil
Termin
2017-12-02 do 2017-12-17
 
Czas trwania
48 godzin lekcyjnych
 
Lokalizacja
Kraków
 
Cena
1498
 
Kategoria
 • Podatki
 • Księgowość
 • Prawo
 
Rodzaj
 • Kursy i szkolenia
 
Tryb
Zaoczne
 
Data publikacji: 2015-12-21

CERTYFIKOWANY Kurs Specjalista ds. Podatkowych - PIT, CIT, VAT, PCC (kod zawodu 241105)

W 2016 r. według autentycznych ocen Uczestników
Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych
został oceniony na: 5,3 /6
Sprawdź opinie


Przygotuj się do prowadzenia rozliczeń podatkowych
I UZYSKAJ CERTYFIKAT SPECJALISTY
DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ

z kodem zawodu według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS


W PRAKTYCE NAUCZ SIĘ MATERIALNEGO PRAWA PODATKOWEGO

 •  Kurs ma formę praktycznych WARSZTATÓW PODATKOWO-ROZLICZENIOWYCH (48 h)
 • Przez min. 50% czasu będziesz liczył zadania, rozpatrywał case study, brał udział w dyskusjach, ćwiczył w grupach i analizował AUTENTYCZNE PRZYKŁADY PODATKOWE
 • Zyskasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY (zbiory przepisów, prezentacje, ćwiczenia, zadania i inne)
 • Zdobędziesz BIZNESOWE UMIEJĘTNOŚCI cenione na rynku pracy
 • Otrzymasz OPIEKĘ DORADCY, który będzie z Tobą w kontakcie przez cały czas trwania Kursu
 • Przez 30 dni otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ


NASZE KURSY POSIADAJĄ AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATYSKORZYSTAJ ZE SPŁATY W RATACH 0%
10% zniżki dla studentów
5% zniżki przy zapisie 2 osóbDZIĘKI KURSOWI OTRZYMASZ

 • PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ interpretowania prawa podatkowego
 • SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ  Z ZAKRESU PRAWA PODATKOWEGO (nabędziesz faktyczną umiejętność interpretowania prawa podatkowego)
 • OPIEKĘ DORADCY (będziesz otrzymywał podsumowania modułów i dodatkowe materiały)
 • Przynależność do biznesowej społeczności Tax Consilium

                                                                     
DZIĘKI KURSOWI ZWIĘKSZYSZ

 • Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI
 • PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie
 • Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu


DZIĘKI KURSOWI ZYSKASZ

 • CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ
  kod zawodu 241105 wg klasyfikacji MPiPS*
 • ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Specjalista ds. Podatkowych zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • Możliwość spłaty w ratach 0%
 • Możliwość odrobienia zajęć wg Regulaminu
 • 30 dni opieki poszkoleniowej
 • Autorskie materiały szkoleniowe i zbiory przepisów
 • Atrakcyjne zniżki i rabaty na udział w kolejnych kursach


PRAKTYKA JEST NAJWAŻNIEJSZA


TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE
 •  Jeśli pracujesz w dziale podatkowym lub finansowo-księgowym firm, kancelarii prawnej, biurze podatkowym lub rachunkowym
 • Chciałbyś zdobyć obszerną wiedzę w zakresie Ordynacji Podatkowej i materialnego prawa podatkowego 
 • Ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw lub posiadasz podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów oraz chcesz podjąć pracę w obszarze księgowości i podatków
 • Jesteś kandydatem na doradcę podatkowego i chcesz poznać praktyczne rozliczenia podatkowe w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC (Kurs nie przygotowuje do egzaminu na doradcę podatkowego, ale praktycznie ukazuje te zagadnienia)
 • Rozumiesz istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej
 • Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie
 

POZNAJ MOŻLIWOŚCI PODATKOWE I ROZLICZENIOWE
 •  Na zajęciach poznasz mechanizmy działania oraz rozliczania najważniejszych podatków: PIT, CIT, VAT, PCC.
 •  Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu Ordynacji Podatkowej, dzięki czemu będziesz potrafił reprezentować swoją firmę przed organami podatkowymi.
 •  Poznasz możliwości ulg i oszczędności (nauczysz się odnajdywania prawidłowych i najkorzystniejszych rozwiązań)
 •  Zdobędziesz umiejętność praktycznej interpretacji przepisów materialnego prawa podatkowego (od razu po zajęciach będziesz potrafił wykorzystywać zdobytą wiedzę)

 
WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATACH PODATKOWYCH
 •  Zajęcia mają formę WYKŁADOWO-WARSZTATOWĄ
 • Podczas wykładów poznasz najważniejsze podatki, przepisy i pojęcia. Przez min. 50% będziesz natomiast pracował w grupach, brał udział w dyskusjach i wykonywał wszystkie ćwiczenia, analizy oraz case study.
 • Będziesz samodzielnie wyszukiwał przepisy, naliczał podatki i tworzył rozwiązania dla AUTENTYCZNYCH KAZUSÓW PRAWNO-PODATKOWYCH. Trener cały czas będzie do Twojej dyspozycji. Będzie monitorował Twoją pracę i nadzorował postępy.
 • W trakcie Kursu otoczymy Cię OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie.
 • Po każdym z modułów zajęciowych otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały i zadania.
 • Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom organizacyjnym, skorzystasz z szerokich MOŻLIWOŚCI NETWORKINGOWYCH. W Tax Consilium stawiamy na budowanie społeczności biznesowych i kształcenie umiejętności zarządczych.
 • Dodatkowo nie stracisz żadnych zajęć – jeśli będziesz potrzebował pomocy, pomożemy Ci nadrobić zaległości i zapewnimy BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie wykształcenie
 

ZDAJ EGZAMIN TAX CONSILIUM
I UZYSKAJ POTWIERDZENIE SWOICH KWALIFIKACJI

Dzięki zajęciom z doradcami podatkowymi zdobędziesz umiejętności potrzebne do poruszania się w obrębie prawa podatkowego. Twoje przygotowanie potwierdzi zdanie egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium i zdobycie 
CERTYFIKATU SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ  z kodem zawodu 241105 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Egzamin ma formę praktycznych zadań, z czego najważniejsze dotyczy sporządzenia bilansu (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach). Aby uzyskać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Co ważne, egzamin nie jest on obowiązkowy, nie pobieramy również za niego żadnych dodatkowych opłat (nawet jeśli podejdziesz do niego kilka razy). Możesz także z niego zrezygnować.
W  takim przypadku otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Specjalisty ds. Podatkowych zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Jeśli jednak zdasz egzamin, otrzymasz zarówno ZAŚWIADCZENIE MEN, jak i CERTYFIKAT.

 

SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Po Kursie otoczymy Cię  e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ
Przez 30 dni nasi Trenerzy będą do Twojej dyspozycji.
Jeśli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z programem Kursu,
pomożemy Ci je rozwiązać. Przydzielimy Ci również specjalne zniżki i rabaty
na udział w kolejnych Kursach: 5% na drugi i 10% rabatu na trzeci (i każdy kolejny) 
Kurs w Tax Consilium.
Zapoznaj się ze ŚCIEŻKAMI EDUKACYJNYMI TAX CONSILIUM,
jakie dla Ciebie przygotowaliśmy.ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

I. Ordynacja podatkowa
Dlaczego rozpoczynamy od ordynacji podatkowej?
Skutki zmian ordynacji podatkowej.
Organy podatkowe i ich właściwość.
Interpretacje przepisów prawa podatkowego.
Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych.
Powstawanie zobowiązania podatkowego.
Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe.
Terminy płatności podatku.
Zaległość podatkowa.
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.
Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych.
Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
Podpisywanie składanych deklaracji.
Informacje podatkowe.
Odpowiedzialność solidarna.
Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.
Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania.
Pełnomocnictwo ogólne, szczególne i inne np. do doręczeń.
Sposoby doręczenia pism przez organy podatkowe.
Kontrola podatkowa.

II. Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

Opodatkowanie dochodów pracowników, przedsiębiorców, opodatkowanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, dochody z nieujawnionych źródeł.
Opodatkowanie dochodów osiąganych w kraju i zagranicą, miejsce pobytu - certyfikat rezydencji – znaczenie certyfikatu, termin ważności.
Moment uzyskania przychodu czyli ogólne i szczegółowe regulacje oraz moment powstania obowiązku podatkowego.
Zasada nieograniczonego oraz ograniczonego obowiązku podatkowego, unikanie podwójnego opodatkowania.
Zwolnienia.
Rodzaje przychodów, stawki podatkowe, rozliczenia.
Koszty uzyskania przychodów zgodnie z ustawą.
Deklaracje i zeznania podatkowe, różne w zależności od występującej sytuacji.
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

III. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT
Opodatkowanie dochodów - zakres i regulacje.
Przychody uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zwolnienia od podatku.
Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dokumentacja cen transferowych.
Leasing operacyjny i finansowy w podatku dochodowym od osób prawnych.
Koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączenia.
Istotne informacje związane z amortyzacją środków trwałych, mające wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób prawnych.
Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
Ustalenie zaliczek na podatek dochodowy oraz wysokość podatku za okres rozliczeniowy.
Rodzaje składanych deklaracji, zeznań.
Najnowsze zmiany w ustawie o CIT.

IV. Podatek od towarów i usług VAT
Omówienie podstawy prawnej – ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenia wydane do ustawy i przepisy unijne.
Podstawy prawne podatku akcyzowego.
Zakres opodatkowania.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WDT.
Import, eksport towarów.
Import, eksport usług.
Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną.
Powstanie obowiązku podatkowego.
Miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług.
Wysokość opodatkowania i odpowiednie stawki podatku.
Zwolnienia od podatku.
Wyłączenie stosowania obniżenia podatku.
Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego.
Informacje podsumowujące w obrocie krajowym i na obszarze Unii Europejskiej.
Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach.
Składanie deklaracji i informacji, rodzaje ,terminy.
Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług.

V. Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC POZNAJ HARMONOGRAM NAJBLIŻSZEGO KURSU:

02-03.12.2017 r. w godz. 09.00-15.00
09-10.12.2017 r. w godz. 09.00-15.00
16-17.12.2017 r. w godz. 09.00-15.00
Egzamin odbędzie się: 17.12.2017 r. o godz. 09.00
Czas trwania egzaminu: 1 h
Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
Egzamin nie jest obowiązkowy.ZYSKAJ UZNANIE NA RYNKU PRACY

W naszych szkoleniach brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński,
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych.
Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje.  


ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚPOZNAJ ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jeśli masz dodatkowe pytania, nie wahaj się, zadzwoń do nas lub przyjdź, aby uzyskać wszystkie informacje, których potrzebujesz.
Podczas BEZPŁATNEGO SPOTKANIA z doradcami Tax Consilium poznasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania:
"Od czego zacząć i jak zbudować karierę w rachunkowości?", "Jakie umiejętności muszę posiadać, aby osiągnąć sukces w branży?","Jaki Kurs jest dla mnie najlepszy?", "Jaką wiedzę muszę zdobyć, aby rozwinąć swój biznes?",
"Jak zaplanować swoją edukację w zakresie rachunkowości i finansów?".


Polecamy Ci m.in.:

Tax Consilium Sp. z o.o.
Jesteśmy firmą, która narodziła się z marzeń, pasji i chęci dzielenia się wiedzą. Prowadzimy biuro rachunkowe, a także organizujemy certyfikowane kursy z zakresu nowoczesnej rachunkowości, kadr i płac, podatków. Uczymy praktycznej, biznesowej księgowości, tzn. tego, w czym jesteśmy najlepsi. Kształcimy umiejętności, dzięki czemu szybko staliśmy się liderem na małopolskim rynku szkoleń finansowych. Współpracujemy tylko ze specjalistami-praktykami: ekonomistami, księgowymi, prawnikami, ekspertami IT, prawnikami, przedstawicielami instytucji i dyplomatami. Uważamy, że markę tworzą ludzie. Dlatego Tax Consilium Sp. z o.o. to nie tylko firma, 
ale przede wszystkim osoby, które ją budują.
Spodobała Ci się ta oferta?
Temat pod lupą

10 pytań, na które warto znać odpowiedź

Idąc na rozmowę kwalifikacyjną, staramy się przewidzieć jej scenariusz i pytania, które podczas niej padną. Dowiedz się, o co najczęściej pytają rekruterzy, i zwiększ swoje szanse na sukces!

Więcej artykułów
Awanse
Jarosław Kosiński

Jarosław Kosiński nowym Partnerem w Deloitte

Do Działu konsultingu Deloitte dołączył Jarosław Kosiński, który jako Partner pokieruje zespołem CDD.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Zapraszamy na szkolenie poświęcone zmianom w ochronie danych osobowych: na czym polegają i jak się do nich przygotować.

Więcej wydarzeń
 

Skorzystaj proszę z poniższego formularza, aby wysłać swoje zgłoszenie na szkolenie bezpośrednio do organizatora. Wystarczy, że podasz swoje dane, a my wyślemy wiadomość do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia, która skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia zostanie przesłane na podany przez Ciebie adres e-mail. Powodzenia!

Wysyłając aplikację zgadzasz się na gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez firmę publikującą ogłoszenie. Jeśli nazwa firmy nie jest podana, zostanie Ci ona przekazania jedynie w sytuacji, gdy Twoja kandydatura zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym. Twoje dane osobowe są ponadto gromadzone w celach statystycznych przez firmę MBE group Sp. z o.o. W każdej chwili przysługuje Ci prawo żądania usunięcia tych danych. Jeśli nie akceptujesz powyższych postanowień, nie wysyłaj proszę aplikacji na to ogłoszenie.

 

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia na szkolenie. Zostało ono przekazana jego organizatorowi, a potwierdzenie wysłaliśmy na adres mailowy podany przez Ciebie w formularzu.

Zapraszamy do założenia konta w serwisie KarierawFinansach.pl. Zajmie Ci to nie więcej niż 5 minut, a dzięki rejestracji otrzymasz dostęp do wielu atrakcyjnych funkcjonalności serwisu, np. powiadomień z ofertami pracy dostosowanymi do Twoich preferencji. Ponadto Twoje CV zostanie automatycznie dołączone do profilu, dzięki czemu mogą dotrzeć do Ciebie pracodawcy i w ten sposób szybciej znajdziesz pracę.

Bądź na bieżąco!
Zamów bezpłatne powiadomienie z ofertami szkoleń
UE