Organizator

Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Zobacz profil
Termin
2013-03-02 do 2013-05-18
 
Czas trwania
82 godziny
 
Lokalizacja
Warszawa
 
Cena
1 800 zł
 
Tryb
Zaoczne
 
Data publikacji: 2013-02-18

Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego I stopień

Kurs dla kandydatów na księgowego jest pierwszym kursem w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i obejmuje jeden moduł dydaktyczny (I). Cała ścieżka edukacyjna obejmuje 14 modułów dydaktycznych (I-XIV).

Czas trwania kursu wynosi 80 godzin lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut.

Proces kształcenia oparty jest o:
 • zajęcia wykładowo–seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,
 • podręczniki,
 • naukę własną słuchacza.
Wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy:
 • Słuchaczami kursu dla kandydatów na księgowego mogą być osoby:
 • posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
 • uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 • rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
Cele kształcenia i sposoby ich osiągania: 

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza, 
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.
Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć

Moduł I Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej
1.1 Pojęcia wstępne z rachunkowości
1.2 Charakterystyka aktywów i pasywów
1.3 Prezentacja sprawozdania finansowego
1.4 Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans
1.5 Dowody księgowe
1.6 Księgi rachunkowe
1.7 Współczesne formy prowadzenia ksiąg rachunkowych  
1.8 Ewidencja operacji bilansowych
1.9 Ewidencja operacji wynikowych
1.10 Ewidencja kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej  
1.11 Ewidencja kosztów i przychodów działalności finansowej
1.13 Zasady ustalenia wyniku finansowego
1.14 Przykład całościowy (sporządzenie bilansu i rachunku zysków i strat)
1.15 Wybrane zagadnienia z rozliczeń publicznoprawnych
1.16 Podstawy etyki 

Opis efektów kształcenia

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:
 • gromadzeniu dokumentów i przygotowywaniu ich do dekretacji,
 • posługiwaniu się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi,
 • ujmowaniu danych w ewidencji finansowo - księgowej na podstawie wcześniej skontrolowanych i zadekretowanych dokumentów,
 • sporządzaniu zestawień dotyczących  regulowania rozrachunków,
 • prowadzeniu ewidencji analitycznej zapasów i środków trwałych,
 • nadzorowaniu terminów spłat zobowiązań oraz regulowaniu należności i roszczeń,
 • zestawianiu elementów sprawozdania finansowego,
 • wykonywaniu pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych

W trakcie zajęć słuchacze będą korzystać między innymi z następujących środków i materiałów dydaktycznych:
 • komplet podręczników,
 • ustawa o rachunkowości oraz teksty źródłowe innych aktów prawnych dotyczących rachunkowości,
 • wzorcowy wykaz kont,
 • kodeks zawodowej etyki w rachunkowości,
 • zestawy druków i formularzy,
 • zestawy ćwiczeń na zajęcia i do pracy w domu,
 • prezentacje przygotowane przez wykładowców,
 • przykładowe zadania egzaminacyjne
Sposób i forma zaliczenia

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 50 % punktów możliwych do osiągnięcia oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały 
nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający ukończenie I stopnia kwalifikacyjnego ścieżki edukacyjnej SKwP.

Planowane terminy kursu:
 
16 lutego 2013 r. (do 18 maja 2013 r.) trwa rekrutacja
Zajęcia w soboty w godz. 9.00-15.30 w dniach 16, 23.02 ; 02, 09, 16, 23.03 ; 06, 13, 20.04 ; 11, 18.05.2013 r.
Wykładowca: Radosław Gasza
Miejsce zajęć: Warszawa, Pl. Małachowskiego 1 (ul. Królewska 19/21) LO im. M.Reja

02 marca 2013 r. (do 18 maja 2013 r.) trwa rekrutacja
Zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9.00-15.30 w dniach 02, 03, 16, 17.03 ; 13, 14, 27, 28.04 ; 11, 12, 18.05.2013 r.
Wykładowca: Wanda Wojas - biegły rewident
Miejsce zajęć: Warszawa, Pl. Małachowskiego 1 (ul. Królewska 19/21) LO im. M.Reja

Cena kursu wynosi 1 800 zł (w tym podręczniki). 
Cena dla absolwentów kursów SKwP 1 710 zł.
Dla członków SKwP cena kursu wynosi 1 620 zł.
Możliwość uregulowania należności za kurs w dwóch ratach: 
1 rata -1 000 zł. ; 2 rata -800 zł.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym. 

Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać na numer konta:
PKO BP XV O/Centrum Warszawa  65 10201156 0000790200075523
 
Osoba do kontaktu:
Henryk Rajewski - Specjalista w Dziale Szkoleń  
tel. (22) 521 32 93; fax. (22) 521 32 95
Temat pod lupą

Kluczowe kompetencje miękkie w finansach

Czym są kompetencje miękkie, tak cenione dziś przez pracodawców? Które są kluczowe na stanowiskach finansowych? Czy można się ich nauczyć? I czy rzeczywiście są tak ważne w pracy?

Więcej artykułów
Awanse
Piotr Antkiewicz

Piotr Antkiewicz nowym prezesem Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

W dniu 17 lipca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Piotra Antkiewicza na stanowisko prezesa zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Internet Banking Security 2017

W imieniu organizatora zapraszamy na trzydniowe spotkanie Dyrektorów, Managerów i Ekspertów IT, które odbędzie się w dniach 28–30 sierpnia w Rucianem-Nidzie.

Więcej wydarzeń
 

Skorzystaj proszę z poniższego formularza, aby wysłać swoje zgłoszenie na szkolenie bezpośrednio do organizatora. Wystarczy, że podasz swoje dane, a my wyślemy wiadomość do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia, która skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia zostanie przesłane na podany przez Ciebie adres e-mail. Powodzenia!

Wysyłając aplikację zgadzasz się na gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez firmę publikującą ogłoszenie. Jeśli nazwa firmy nie jest podana, zostanie Ci ona przekazania jedynie w sytuacji, gdy Twoja kandydatura zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym. Twoje dane osobowe są ponadto gromadzone w celach statystycznych przez firmę MBE group Sp. z o.o. W każdej chwili przysługuje Ci prawo żądania usunięcia tych danych. Jeśli nie akceptujesz powyższych postanowień, nie wysyłaj proszę aplikacji na to ogłoszenie.

 

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia na szkolenie. Zostało ono przekazana jego organizatorowi, a potwierdzenie wysłaliśmy na adres mailowy podany przez Ciebie w formularzu.

Zapraszamy do założenia konta w serwisie KarierawFinansach.pl. Zajmie Ci to nie więcej niż 5 minut, a dzięki rejestracji otrzymasz dostęp do wielu atrakcyjnych funkcjonalności serwisu, np. powiadomień z ofertami pracy dostosowanymi do Twoich preferencji. Ponadto Twoje CV zostanie automatycznie dołączone do profilu, dzięki czemu mogą dotrzeć do Ciebie pracodawcy i w ten sposób szybciej znajdziesz pracę.

Bądź na bieżąco!
Zamów bezpłatne powiadomienie z ofertami szkoleń
UE