Organizator

Tax Consilium Sp. z o.o.

Zobacz profil
Termin
2017-09-02 do 2017-12-17
 
Czas trwania
144 godzin lekcyjne
 
Lokalizacja
Kraków
 
Cena
2940 zł
 
Kategoria
 • Kadry/Płace
 • Podatki
 • Księgowość
 • Zarządzanie
 
Rodzaj
 • Kursy i szkolenia
 
Tryb
Dzienne
 
Data publikacji: 2016-10-03

PAKIET SAMODZIELNY KSIĘGOWY (Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw + Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw + 5 Kursów obsługi programów)

PAKIET SAMODZIELNY KSIĘGOWY SKŁADA SIĘ Z 7 KURSÓW:
 
 
 
POTWIERDŹ SWOJE PRZYGOTOWANIE DO PRACY
W ZAWODZIE SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO
 
 
To eksperci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, biznesowym i zarządczym


Pakiet jest ważny przez 6 MIESIĘCY od dnia zakupu.
Po zakupie skontaktuj się z Działem Szkoleń,
aby wybrać najlepsze dla Ciebie terminy poszczególnych Kursów.

 

 

TEN PAKIET JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE
 • jeśli nie posiadasz wiedzy z zakresu księgowości oraz kadr i płac 
  KURSY PROWADZONE SĄ OD PODSTAW
 • posiadasz niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie, chcesz pogłębić swoją wiedzę i zyskać potwierdzenie swoich kompetencji
 • chcesz rozpocząć pracę w działach finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, biurach rachunkowych, firmach lub instytucjach
 • prowadzisz swoją firmę i chciałbyś efektywniej zarządzać jej finansami
  i pracownikami
 • chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
 • posiadasz co najmniej średnie wykształcenie
 • czujesz potrzebę ciągłego rozwoju, podnoszenia zawodowych kwalifikacji
 • rozumiesz istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej


 

 

 

 
 
UCZ SIĘ EFEKTYWNIE W MAŁEJ GRUPIE 
 

Za PAKIET płać w ratach 0%
 6 miesięcy x 490 zł


CENA PAKIETU: 2940 zł
Wartość wszystkich Kursów: 4003 zł
DZIĘKI KURSOWI ZWIĘKSZYSZ
 
 • Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE I ZARZĄDCZE
 • PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie
 • UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE (otrzymasz dostęp do biblioteki z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania, komunikacji, przywództwa, kompetencji miękkich i innych)
 • Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu
 
 
DZIĘKI KURSOWI ZYSKASZ
 
 • PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego oraz prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej polskich firm
 • Umiejętność OBSŁUGI SYSTEMÓW ERP
 • MERYTORYCZNĄ wiedzę cenioną na rynku pracy
 • 3 h INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI
 • OPIEKĘ DORADCY (będziesz otrzymywał podsumowania modułów
  i dodatkowe materiały)
 • Możliwość odrobienia zajęć wg Regulaminu
 • Darmowe 50 DNI OPIEKI POSZKOLENIOWEJ
 • Autorskie materiały szkoleniowe i zbiory przepisów
 • Przynależność do biznesowej społeczności Tax Consilium
 
 
DZIĘKI KURSOWI OTRZYMASZ
 
 
 
NAUCZ SIĘ SAMODZIELNEGO PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI
 
 • Dzięki ukończeniu Kursów Tax Consilium OD PODSTAW, PRAKTYCZNIE przygotujesz się do pracy w zawodzie samodzielnego księgowego (poznasz wiele odsłon księgowości - od prowadzenia rozrachunków po sprawozdawczość i pracę w specjalistycznych programach komputerowo-księgowych)
 • Na Certyfikowanym Kursie Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301) zyskasz PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego (będziesz prowadził księgi rachunkowe, sporządzał sprawozdania finansowe, optymalizował podatki)
 • Zyskasz umiejętność ZARZĄDZANIA FINANSAMI (na warsztatach rachunkowych przejdziesz całą drogę księgową firmy od dokumentu źródłowego, jakim jest faktura, po przygotowanie rocznego sprawozdania)
 • Na Certyfikowanym Kursie Kadry i Płac od podstaw nauczysz się natomiast prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej firm i instytucji (na zajęciach rozwiążesz liczne ćwiczenia, przykłady, case study, naliczysz listy płac, zasiłki, rozliczysz składki ZUS, sporządzisz deklaracje podatkowe, wypełnisz druki oraz dokumenty)
 • Na Kursie Płatnika od podstaw poznasz zasady poprawnego prowadzenia rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a na zajęciach z obsługi systemów ERP dowiesz się, jak prowadzić komputerową księgowość swojej formy w programie Optima i Symfonia
 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności CENIONE PRZEZ PRACODAWCÓW
 • Na każdym z Kursów otrzymasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY,
  które będziesz mógł WYKORZYSTAĆ W PRACY
 • Zyskasz OPIEKĘ DORADCÓW - po każdy otrzymasz dodatkowe podsumowania modułów i zadania powtórzeniowe
 • Zapewnimy Ci 3 h INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI
 •  z trenerem-praktykiem rachunkowości
 • Przez 50 DNI od zakończenia ostatniego Kursu otoczymy Cię
  e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ
 
 
POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

 
CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301)

 • Podstawowe pojęcia w rachunkowości
 • Ewidencja księgowa
 • Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia
 • Przychody i koszty w przedsiębiorstwie
 • Ewidencja rozrachunków
 • Obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwie
 • Wycena składników majątkowych przedsiębiorstwa
 • Lista płac
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Sprawozdanie Finansowe przedsiębiorstwa
 • Elementy Prawa podatkowego

Certyfikowanego Kursu Kadry i Płace od podstaw (kod zawodu 242310, 242307) 

 

 • Moduł I Praktyczne naliczanie wynagrodzeń
 • Moduł II Urlopy wypoczynkowe - przepisy i stosowane zasady naliczania
 • Moduł III Wynagrodzenia za czas zwolnień z pracy. Praktyka rozliczania umów cywilnoprawnych
 • Moduł IV Wynagrodzenia za czas choroby i zasiłki w praktyce - przepisy, zasady, uprawnienia
 • Moduł V Wynagrodzenia za część miesiąca. Prowadzenie rozliczeń podatkowych
 • Moduł VI Przepisy prawa pracy - obowiązki, uprawnienia, stosowane zasady
  i dobre praktyki

Kurs Płatnik od podstaw

1. Ćwiczenia praktyczne:

 

 

 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych:
 • - płatnika składek /osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 • - pracowników,
 • - zleceniobiorców.
 • tworzenie dokumentów:
 • - zgłoszeniowych dla firmy i ubezpieczonych,
 • - aktualizujących sporządzanie zestawów miesięcznych i imiennych raportów dla ubezpieczonych informacja roczna
 • - termin i zasady sporządzania.

2. Weryfikacja poprawności dokumentacji ZUS:

 

 

 • - przeglądanie,
 • - modyfikacja,
 • - zmiana,
 • - korekta dokumentów.

3. Wysyłanie dokumentacji do ZUS:

 

 

 • - tworzenie zestawów,
 • -obsługa dokumentów w zestawach,
 • -weryfikacja zestawów, 
 • -przesyłanie zestawów do ZUS.\

 

Kurs Optima Księgowość od podstaw
 • Omówienie podstawowych funkcji programu
 • Założenie nowej bazy danych firmy oraz użytkownika
 • Wprowadzenie danych firmy
 • Omówienie konfiguracji firmy
 • Konfiguracja modułu Kasa/Bank
 • Omówienie rozliczeń i preliminarza płatności
 • Omówienie i dostosowanie planu kont
 • Omówienie zestawień księgowych (bilans i rachunek zysków i strat)
 • Wprowadzanie i księgowanie bilansu otwarcia
 • Utworzenie schematów księgowych
 • Wprowadzanie dokumentów zakupowych i sprzedażowych do rejestru VAT
 • Przeksięgowanie wprowadzonych dokumentów
 • Wprowadzanie listy płac
 • Wprowadzanie wyciągów bankowych i innych dokumentów do bufora
 • Omówienie dodatkowych funkcji programu - ewidencja przebiegu pojazdu, wynagrodzenia
 • Omówienie rozrachunków
 • Przeniesienie dokumentów do ksiąg
 • Omówienie raportów, obrotów i sald kont, zapisów na kontach
 • Przeliczanie deklaracji podatkowych
 • Zamknięcie roku obrotowego
 • Otwarcie nowego roku obrotowego
 • Import danych i bilansu z roku poprzedniego
Kurs Optima Kadry i Płace od podstaw
 • Moduł Kadry i Płace - informacje ogólne.
 • Zakładanie nowej firmy.
 • Definiowanie okresu płacowego.
 • Wprowadzanie danych osobowych pracowników.
 • Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę
  (współdziałanie z programem PŁATNIK)
 • Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe).
 • Umowy cywilnoprawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie)
 • Rozwiązywanie stosunku pracy.
 • Naliczanie wynagrodzeń.
 • Wydruki list płac oraz innych dokumentów kadrowych .
 • Deklaracje.
Kurs Symfonia Finanse i Księgowość od podstaw
 • Omówienie podstawowych funkcji programu
 • Utworzenie nowej bazy danych firmy oraz użytkownika
 • Wprowadzenie danych firmy
 • Modyfikacja parametrów programu przed rozpoczęciem pracy
 • Omówienie i dostosowanie planu kont
 • Omówienie i sprecyzowanie sprawozdań finansowych (bilans i rachunek zysków i strat)
 • Omówienie kartotek pomocniczych programu (kartoteki kontrahentów, rachunków bankowych, urzędów, pracowników)
 • Definiowanie rejestrów VAT
 • Wprowadzanie i zatwierdzanie bilansu otwarcia
 • Wprowadzanie dokumentów zakupowych i sprzedażowych
 • Ustawienie wzorców księgowych
 • Wprowadzanie listy płac
 • Wprowadzanie wyciągów bankowych i innych dokumentów
 • Księgowanie dokumentów
 • Omówienie raportów, obrotów i sald kont, zapisów na kontach
 • Przeliczanie deklaracji podatkowych
 • Zamknięcie miesięcy oraz roku obrotowego
 • Zatwierdzenie roku obrotowego oraz otwarcie nowego
 • Import danych i bilansu z roku poprzedniego
Kurs Symfonia Kadry i Płace od podstaw
 • Zagadnienia podstawowe - filozofia pracy z systemem.
 • Prezentacja i omówienie funkcjonalności programu.
 • Założenie nowej firmy (bazy danych).
 • Założenie okresów płacowych.
 • Wprowadzanie danych osobowych pracowników.
 • Zatrudnianie pracowników - umowa o pracę (zgłoszenie ZUA
  i współpraca płatnikiem) i czynności z tym związane.
 • Omówienie zdarzeń związanych z nieobecnością (urlopy, choroby itp.).
 • Omówienie pozostałych zdarzeń związanych z obsługą pracowników (dodatkowe składniki wynagrodzenia, rozwiązanie stosunku pracy itp).
 • Wydruk listy płac.
 • Wprowadzanie wynagrodzeń związanych z umowami cywilnoprawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenia, prawa autorskie, rada nadzorcza).
 • Naliczanie i zamykanie okresów płacowych.
 • Wydruki list płac i innych zestawień kadrowo-płacowych, PITy.
 • Współpraca programu z modułem Finansowo - Księgowym.
 • Omówienie i prezentacja wydruków i raportów dostępnych w systemie.
 
 
ZDAJ EGZAMIN TAX CONSILIUM 
I UZYSKAJ POTWIERDZENIE SWOICH KWALIFIKACJI


Dzięki zajęciom z praktykami biznesu zdobędziesz umiejętności potrzebne do pracy SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO. Twoje przygotowanie potwierdzi zdanie egzaminów przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium i zdobycie CERTYFIKATU KSIĘGOWEGO z kodem zawodu 331301, CERTYFIKATU SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ oraz SPECJALISTY DS. KADR z kodami zawodu 242310, 242307 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Egzaminy mają formę praktycznych zadań (analogiczne omawiane na zajęciach). Aby uzyskać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Co ważne, egzaminy nie są obowiązkowe, nie pobieramy również za nie żadnych dodatkowych opłat(nawet jeśli podejdziesz do nich kilka razy). Możesz także z nich zrezygnować.
W takim przypadku otrzymasz ZAŚWIADCZENIA MEN potwierdzające ukończenie Kursów zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Jeśli jednak zdasz egzaminy,
otrzymasz zarówno ZAŚWIADCZENIA MEN, jak i CERTYFIKATY.


NAUCZ SIĘ OBSŁUGI NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW ERP

Pakiet zawiera aż 40 h ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH z obsługi specjalistycznych systemów finansowo-księgowych: Comarch ERP Optima Księgowość, Symfonia Finanse i Księgowość, kadrowo-płacowych: Comarch ERP Optima Kadry i Płace, Symfonia Kadry i Płace oraz programu Płatnik. Wszystkie te zajęcia są prowadzone od podstaw. Na każdym kursie komputerowym pod trenera będziesz samodzielnie wykonywał wszystkie ćwiczenia - od założenia baz po końcowe rozliczenia. Podczas tych zajęć będziesz pracował na biznesowym laptopie z oryginalną, edukacyjną wersją każdego oprogramowania. Jako praktycy biznesu współpracujemy z ich producentami, jesteśmy również rekomendowanym partnerem firmy Sage Sp. z o.o.
 

ZYSKAJ KOMPLEKSOWĄ EDUKACJĘ

Według najnowszych badań najefektywniejsze jest uczenie poprzez feedback ekspercki, tj. połączenie praktycznych ćwiczeń i stałej opieki mentora, który będzie monitorował Twoje efekty i nadzorował Twoje postępy. W trakcie całego Kursu i miesiąc po jego zakończeniu (w ramach e-mailowej opieki poszkoleniowej) otoczymy Cię specjalną OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie. Po każdym z modułów otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały i zadania. W trakcie Kursów swoje postępy będziesz mógł na bieżąco konsultować z trenerami podczas zajęć. Dodatkowo otrzymasz od nas 3 h INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI z praktykiem rachunkowości (na to spotkanie umówisz się z Działem Szkoleń w dogodnym dla Ciebie terminie). Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom organizacyjnym skorzystasz z szerokich MOŻLIWOŚCI NETWORKINGOWYCH. W Tax Consilium stawiamy na budowanie społeczności biznesowych i kształcenie umiejętności zarządczych. Dodatkowo nie stracisz żadnych zajęć - jeśli będziesz potrzebował pomocy, pomożemy Ci nadrobić zaległości i zapewnimy BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie.
Nie dopuszczamy możliwości odrabiania zajęć komputerowych. Jeśli jednak zaproponowane przez nas terminy Ci nie odpowiadają, zgłoś nam to podczas zapisu. Dostosujemy harmonogram zajęć komputerowych do Twoich potrzebSKORZYSTAJ ZE WSPARCIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Po Kursie otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ
. Aż przez 50 DNI nasi Trenerzy będą do Twojej dyspozycji.Jeśli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z programem Kursu, pomożemy Ci je rozwiązać. Przydzielimy Ci również specjalne zniżki i rabaty na udział w kolejnych Kursach: otrzymasz 200 zł zniżki na Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu 241103), 200 zł zniżki Certyfikowany Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych (kod zawodu 242310, 242307) oraz 5% na drugi
i 10% rabatu na trzeci (i każdy kolejny) Kurs w Tax Consilium. Zapoznaj się ze ŚCIEŻKAMI EDUKACYJNYMI TAX CONSILIUM, jakie dla Ciebie przygotowaliśmy.
 
 

ZYSKAJ UZNANIE NA RYNKU PRACY

W naszych szkoleniach brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński,
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych.
Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje.ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

Na wykorzystanie PAKIETU masz 6 miesięcy.
W tym czasie będziesz mógł wybrać najlepsze dla Ciebie terminy zajęć.
Kursy organizujemy zarówno w weekendy, jak i w tygodniu.
Aby ustalić harmonogram, skontaktuj się z Działem Szkoleń Tax Consilium.
  

CHĘTNIE ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA

Jeśli masz dodatkowe pytania, nie wahaj się, zadzwoń do nas lub przyjdź, aby uzyskać wszystkie informacje, których potrzebujesz. Podczas BEZPŁATNEGO SPOTKANIA z doradcami Tax Consilium poznasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania: "Od czego zacząć i jak zbudować karierę w rachunkowości?", "Jakie umiejętności muszę posiadać, aby osiągnąć sukces w branży?","Jaki Kurs jest dla mnie najlepszy?", "Jaką wiedzę muszę zdobyć, aby rozwinąć swój biznes?",
"Jak zaplanować swoją edukację w zakresie rachunkowości i finansów?".
Eksperci Tax Consilium przygotowali dla Ciebie artykuły, dzięki którym będziesz mógł wybrać najlepsze dla Ciebie szkolenie. 
 
Polecamy Ci m.in.:
 
Tax Consilium Sp. z o.o.
Jesteśmy firmą, która narodziła się z marzeń, pasji i chęci dzielenia się wiedzą. Prowadzimy biuro rachunkowe, a także organizujemy certyfikowane kursy z zakresu nowoczesnej rachunkowości, kadr i płac, podatków. Uczymy praktycznej, biznesowej księgowości, tzn. tego, w czym jesteśmy najlepsi. Kształcimy umiejętności, dzięki czemu szybko staliśmy się liderem na małopolskim rynku szkoleń finansowych. Współpracujemy tylko ze specjalistami-praktykami: ekonomistami, księgowymi, prawnikami, ekspertami IT, prawnikami, przedstawicielami instytucji i dyplomatami. Uważamy, że markę tworzą ludzie. Dlatego Tax Consilium Sp. z o.o. to nie tylko firma, 
ale przede wszystkim osoby, które ją budują.
Temat pod lupą
Artykuł sponsorowany

Nowe studia podyplomowe z akredytacją ACCA

Kariera w Finansach rozmawia z Robertem Pattersonem ze Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej na temat nowych, akredytowanych przez ACCA studiów podyplomowych z zakresu księgowości i finansów.

Więcej artykułów
Awanse
Jarosław Kosiński

Jarosław Kosiński nowym Partnerem w Deloitte

Do Działu konsultingu Deloitte dołączył Jarosław Kosiński, który jako Partner pokieruje zespołem CDD.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Polityki i procedury Komitetu Audytu w jednostkach zainteresowania publicznego

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną omówione regulacje modyfikujące obowiązki związane z utworzeniem komitetu audytu oraz jego zadaniami.

Więcej wydarzeń
 

Skorzystaj proszę z poniższego formularza, aby wysłać swoje zgłoszenie na szkolenie bezpośrednio do organizatora. Wystarczy, że podasz swoje dane, a my wyślemy wiadomość do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia, która skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia zostanie przesłane na podany przez Ciebie adres e-mail. Powodzenia!

Wysyłając aplikację zgadzasz się na gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez firmę publikującą ogłoszenie. Jeśli nazwa firmy nie jest podana, zostanie Ci ona przekazania jedynie w sytuacji, gdy Twoja kandydatura zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym. Twoje dane osobowe są ponadto gromadzone w celach statystycznych przez firmę MBE group Sp. z o.o. W każdej chwili przysługuje Ci prawo żądania usunięcia tych danych. Jeśli nie akceptujesz powyższych postanowień, nie wysyłaj proszę aplikacji na to ogłoszenie.

 

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia na szkolenie. Zostało ono przekazana jego organizatorowi, a potwierdzenie wysłaliśmy na adres mailowy podany przez Ciebie w formularzu.

Zapraszamy do założenia konta w serwisie KarierawFinansach.pl. Zajmie Ci to nie więcej niż 5 minut, a dzięki rejestracji otrzymasz dostęp do wielu atrakcyjnych funkcjonalności serwisu, np. powiadomień z ofertami pracy dostosowanymi do Twoich preferencji. Ponadto Twoje CV zostanie automatycznie dołączone do profilu, dzięki czemu mogą dotrzeć do Ciebie pracodawcy i w ten sposób szybciej znajdziesz pracę.

Bądź na bieżąco!
Zamów bezpłatne powiadomienie z ofertami szkoleń
UE