Organizator

SKwP Oddział w Krakowie

Zobacz profil
Termin
2017-03-01
 
Lokalizacja
Kraków
 
Cena
850,- zł od osoby,
 
Kategoria
  • Podatki
  • Księgowość
 
Rodzaj
  • Kursy i szkolenia
 
Data publikacji: 2017-01-04

Podatek VAT od A do Z

Szkolenie:

KURS - Podatek VAT od A do Z

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników z nowymi przepisami dotyczącymi podatku VAT, a także z zasadami jego funkcjonowania. Zadaniem kursu jest też propagowanie i utrwalanie zasad etyki zawodowej. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą kompleksowo poznać zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług (VAT) lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem.

Czas trwania kursu to 32 godziny lekcyjne. Zajęcia odbywają się w systemie popołudniowym  - 2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne od godz. 16.30  - 19.45.

Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Treści kształcenia

Program kursu obejmuje: 8 modułów po 4 godziny lekcyjne:

Moduł I 

- Cechy i zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług.

- Czynności podlegające i nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

- Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju oraz czynności nieodpłatne zrównane z odpłatną dostawą.

- Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju oraz czynności nieodpłatne zrównane z odpłatnym świadczeniem usług.

Moduł II

- Zwolnienie dla czynności wykonywanych przez małych podatników.

- Procedura marży.

- Eksport i import towarów - definicja, miejsce.

- Dostawa wewnątrzwspólnotowa oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe - w tym przemieszczanie towarów z innego kraju UE przez podatnika.

Moduł III

- Odwrócony podatnik podatku od towarów i usług.

- Obowiązek podatkowy dla czynności podlegających opodatkowaniu.

- Obowiązek podatkowy dla czynności nie podlegających opodatkowaniu.

Moduł IV 

- Faktury

- Podstawa opodatkowania w transakcjach krajowych i zagranicznych.

- Korygowanie podstawy opodatkowania in plus i in minus.

- Kursy walut obcych.

Moduł V 

- Podatek naliczony - definiowanie, zasady, terminy, korygowanie, wyłączenia.

- Podatek naliczony związany z czynnościami podlegającymi jak też niepodlegającymi podatkowi.

- Podatek naliczony związany z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi z opodatkowania.

- Korekta podatku naliczonego w przypadku odliczeń związanych wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi.

Moduł VI 

- Korygowanie podatku należnego i naliczonego związane z zapłatą należności (zobowiązania).

- Samochody w podatku VAT.

- Obrót nieruchomościami.

- Kasy rejestrujące.

Moduł VII

- Stawki podatku od towarów i usług - zwolnienia.

Moduł VIII

-Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną.

- Rejestracja dla celów VAT oraz dla czynności wewnątrzwspólnotowych.

- Ewidencje VAT - JPK.

- Deklaracje i informacje podsumowujące w tym obowiązkowo przekazywane w formie elektronicznej.

METODY PRACY

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków, interpretowanie najnowszych źródeł prawa oraz na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów), a także o materiały przygotowane przez wykładowcę, druki, program komputerowy i naukę własną słuchacza.


Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie:

Nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy polegającej na:

- Znajomości zasada funkcjonowania podatku od towarów i usług

- Rozpoznawalności podatników podatku VAT

- Zdolność oceny jakie warunki muszą być spełnione dla poszczególnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT

- Prawidłowym ustalaniu podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego

- Umiejętność ustalanie miejsca dostawy towarów oraz świadczenia usług

- Znajomość zasad i terminów odliczania podatku naliczonego

- Posiadanie świadomości wymogów dokumentacyjno-sprawozdawczych

- Zdolność przewidywania skutków i podnoszenie odpowiedzialności za podjęte działania zawodowe

- Przekonanie o konieczności ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 75% obecności na zajęciach szkoleniowych.Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wg wzoru z Rozp. MEN z dnia 11 stycznia 2012 r., Załącznik nr 5 (Dz. U. Nr 34 poz. 186)

Sylwetka zawodowa wykładowcy prowadzącego zajęcia na kursie

Wykładowcą na kursie jest Zbigniew Miernik- specjalista praktyk, członek zarządu biura rachunkowości i doradztwa podatkowego „Rejestr”. Przez 11 lat pełnił funkcję kierownika Działu Podatków Pośrednich Urzędu Skarbowego w Krakowie. Wykładowca w zakresie podatku VAT.

Spodobała Ci się ta oferta?
Temat pod lupą

Kluczowe kompetencje miękkie w finansach

Czym są kompetencje miękkie, tak cenione dziś przez pracodawców? Które są kluczowe na stanowiskach finansowych? Czy można się ich nauczyć? I czy rzeczywiście są tak ważne w pracy?

Więcej artykułów
Awanse
Piotr Antkiewicz

Piotr Antkiewicz nowym prezesem Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

W dniu 17 lipca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Piotra Antkiewicza na stanowisko prezesa zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Internet Banking Security 2017

W imieniu organizatora zapraszamy na trzydniowe spotkanie Dyrektorów, Managerów i Ekspertów IT, które odbędzie się w dniach 28–30 sierpnia w Rucianem-Nidzie.

Więcej wydarzeń
 

Skorzystaj proszę z poniższego formularza, aby wysłać swoje zgłoszenie na szkolenie bezpośrednio do organizatora. Wystarczy, że podasz swoje dane, a my wyślemy wiadomość do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia, która skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia zostanie przesłane na podany przez Ciebie adres e-mail. Powodzenia!

Wysyłając aplikację zgadzasz się na gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez firmę publikującą ogłoszenie. Jeśli nazwa firmy nie jest podana, zostanie Ci ona przekazania jedynie w sytuacji, gdy Twoja kandydatura zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym. Twoje dane osobowe są ponadto gromadzone w celach statystycznych przez firmę MBE group Sp. z o.o. W każdej chwili przysługuje Ci prawo żądania usunięcia tych danych. Jeśli nie akceptujesz powyższych postanowień, nie wysyłaj proszę aplikacji na to ogłoszenie.

 

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia na szkolenie. Zostało ono przekazana jego organizatorowi, a potwierdzenie wysłaliśmy na adres mailowy podany przez Ciebie w formularzu.

Zapraszamy do założenia konta w serwisie KarierawFinansach.pl. Zajmie Ci to nie więcej niż 5 minut, a dzięki rejestracji otrzymasz dostęp do wielu atrakcyjnych funkcjonalności serwisu, np. powiadomień z ofertami pracy dostosowanymi do Twoich preferencji. Ponadto Twoje CV zostanie automatycznie dołączone do profilu, dzięki czemu mogą dotrzeć do Ciebie pracodawcy i w ten sposób szybciej znajdziesz pracę.

Bądź na bieżąco!
Zamów bezpłatne powiadomienie z ofertami szkoleń
UE