Organizator

SKwP Oddział w Krakowie

Zobacz profil
Termin
2017-01-20
 
Lokalizacja
Kraków
 
Cena
360,- zł od osoby,
 
Kategoria
 • Kadry/Płace
 • Podatki
 • Księgowość
 
Rodzaj
 • Kursy i szkolenia
 
Data publikacji: 2017-01-04

VAT 2017 - zasady rozliczania VAT z tytułu transakcji międzynarodowych - zmiany na 2017 rok, aktualna praktyka rozliczeń, najważniejsze problemy i obszary ryzyka

Szkolenie: „VAT 2017 - zasady rozliczania VAT z tytułu transakcji międzynarodowych - zmiany na 2017 rok, aktualna praktyka rozliczeń, najważniejsze problemy i obszary ryzyka”

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kazimierza Wielkiego 19, godzina rozpoczęcia 9.00.

Treści kształcenia:

1. Zmiany przepisów VAT w zakresie rozliczania transakcji międzynarodowych na 2017 rok i omówienie zmian wprowadzonych w 2016 roku:

- warunki rozliczania podatku naliczonego w WNT i w transakcjach rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia (import usług, dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca)

- zmiany w rozliczaniu VAT z tytułu transakcji międzynarodowych w 2017 roku

- zmiany w rozliczeniach WNT od paliw („pakiet paliwowy”) obowiązujące od sierpnia 2016 roku

- zmiany w przepisach VAT dotyczących rozliczania importu towarów w związku ze zmianami przepisów celnych, obowiązującymi od 1 maja 2016 roku

- klauzula obejścia prawa podatkowego (od 15.07.2016 r) i JPK (od 01.07.2016 r.)

- znaczenie z perspektywy rozliczeń VAT z tytułu transakcji międzynarodowych

2. Międzynarodowe transakcje usługowe:

 • Świadczenie usług z miejscem świadczenia poza terytorium kraju (eksport usług):

- identyfikacja usług opodatkowanych poza terytorium kraju z perspektywy przedmiotu usługi i statusu nabywcy

- zasady powstania „obowiązku podatkowego” (wykonanie usługi, zaliczka, usługa ciągła, zasady szczególne)

- podstawa opodatkowania i kursy walut

- fakturowanie- korygowanie obrotu

- rozliczanie w Polsce usług z miejscem świadczenia poza terytorium kraju - deklaracje i ewidencje

- przykłady rozliczenia najczęstszych przypadków eksportu usług (licencje, transport, najem, usługi niematerialne, usługi budowlane, usługi hotelowe, gastronomiczne, przewozów lotniczych, serwisowe, targów, szkoleń i konferencji, magazynowania, elektroniczne)

- faktura a transakcje międzynarodowe

- faktura a VAT naliczony

- błędy w fakturowaniu

 • Import usług:

- identyfikacja przypadków importu usług - kiedy trzeba rozliczyć import usług

- zasady powstania obowiązku podatkowego (wykonanie usługi, zaliczka, usługa ciągła, zasady szczególne)

- podstawa opodatkowania i kursy walut, korygowanie obrotu; stawki VAT - w tym w przypadku zmiany stawki; dokumentowanie importu usług

- zasady rozliczania podatku naliczonego

- przykłady rozliczenia najczęstszych przypadków importu usług (licencje, transport, najem usługi niematerialne, usługi budowlane, usługi hotelowe, gastronomiczne, przewozów lotniczych, serwisowe, targów, szkoleń i konferencji, magazynowania, elektroniczne)

4. „Refakturowanie usług” w obrocie międzynarodowym i wewnątrzwspólnotowym:

- problemy kwalifikacji, dokumentowania (faktura, nota) i rozliczania VAT na przykładzie:

- przenoszenia kosztów delegacji

- przenoszenia kosztów usług zakupionych w związku z realizacją kontraktu

- przenoszenia kosztów wspólnego przedsięwzięcia (np. współorganizacji targów)

- refakturowanie a „koszty wyłożone” - na czym polega i jak identyfikować - co, kiedy ma miejsce

5. Międzynarodowe transakcje towarowe:

 • Identyfikacja międzynarodowych towarowych transakcji sprzedażowych: WDT, eksport towarów, dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i ich zasady rozliczeń w zakresie:

- obowiązku podatkowego (w tym rozliczanie dostawy i zaliczki)

- ustalenie podstawy opodatkowania, stosowanie kursów, korygowanie podstawy opodatkowania

- wpływu na rozliczenie transakcji świadczenia kompleksowego

- prawidłowości stosowania stawki 0%, albo uznania, że czynność nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce

- korygowanie rozliczeń ze względu na braki dokumentacyjne

- dokumentowania fakturami, fakturami korygującymi i ewidencjonowania

- najczęściej występujących sytuacji w rozliczaniu powyższych transakcji w praktyce

 • Identyfikacja międzynarodowych towarowych transakcji zakupowych: WNT, import towarów, dostawa dla której podatnikiem na terytorium kraju jest nabywca, sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju i ich zasady rozliczeń w zakresie:

- zmiany w zakresie importu towarów w 2016 roku

- obowiązku podatkowego (w tym rozliczanie dostawy i zaliczki)

- ustalenie podstawy opodatkowania, stosowanie kursów, korygowanie podstawy opodatkowania

- wpływu na rozliczenie transakcji świadczenia kompleksowego

- prawidłowości ustalenia wysokości podatku należnego (stawki)

- ewidencjonowania

- warunków i zasad rozliczania podatku naliczonego

- najczęściej występujących sytuacji w rozliczaniu powyższych transakcji w praktyce

6. Problemy rozliczania transakcji wielostronnych:

- zasady kwalifikacji - praktyczne aspekty mające wpływ na prawidłowość rozliczenia transakcji wielostronnych  na co koniecznie zwracać uwagę

- zasady ujęcia w ewidencji i deklaracji VAT

- procedura uproszczona

7. Omówienie aktualnego orzecznictwa sądowego i praktyki skarbowej w zakresie zagadnień objętych programem szkolenia.

8. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 z póź. zm.).

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pan Cezary Pieńkosz - doradca podatkowy - wieloletni wykładowca SKwP.

Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Spodobała Ci się ta oferta?
Temat pod lupą

Kluczowe kompetencje miękkie w finansach

Czym są kompetencje miękkie, tak cenione dziś przez pracodawców? Które są kluczowe na stanowiskach finansowych? Czy można się ich nauczyć? I czy rzeczywiście są tak ważne w pracy?

Więcej artykułów
Awanse
Piotr Antkiewicz

Piotr Antkiewicz nowym prezesem Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

W dniu 17 lipca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Piotra Antkiewicza na stanowisko prezesa zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Internet Banking Security 2017

W imieniu organizatora zapraszamy na trzydniowe spotkanie Dyrektorów, Managerów i Ekspertów IT, które odbędzie się w dniach 28–30 sierpnia w Rucianem-Nidzie.

Więcej wydarzeń
 

Skorzystaj proszę z poniższego formularza, aby wysłać swoje zgłoszenie na szkolenie bezpośrednio do organizatora. Wystarczy, że podasz swoje dane, a my wyślemy wiadomość do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia, która skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia zostanie przesłane na podany przez Ciebie adres e-mail. Powodzenia!

Wysyłając aplikację zgadzasz się na gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez firmę publikującą ogłoszenie. Jeśli nazwa firmy nie jest podana, zostanie Ci ona przekazania jedynie w sytuacji, gdy Twoja kandydatura zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym. Twoje dane osobowe są ponadto gromadzone w celach statystycznych przez firmę MBE group Sp. z o.o. W każdej chwili przysługuje Ci prawo żądania usunięcia tych danych. Jeśli nie akceptujesz powyższych postanowień, nie wysyłaj proszę aplikacji na to ogłoszenie.

 

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia na szkolenie. Zostało ono przekazana jego organizatorowi, a potwierdzenie wysłaliśmy na adres mailowy podany przez Ciebie w formularzu.

Zapraszamy do założenia konta w serwisie KarierawFinansach.pl. Zajmie Ci to nie więcej niż 5 minut, a dzięki rejestracji otrzymasz dostęp do wielu atrakcyjnych funkcjonalności serwisu, np. powiadomień z ofertami pracy dostosowanymi do Twoich preferencji. Ponadto Twoje CV zostanie automatycznie dołączone do profilu, dzięki czemu mogą dotrzeć do Ciebie pracodawcy i w ten sposób szybciej znajdziesz pracę.

Bądź na bieżąco!
Zamów bezpłatne powiadomienie z ofertami szkoleń
UE