31-05-2013 | Joanna Urbaniak

CCSA: kwalifikacja, kursy, zakres wiedzy, egzamin, perspektywy

Jednym z narzędzi audytu wewnętrznego jest Control Self Assessment, czyli samodzielna ocena mechanizmów kontrolnych w przedsiębiorstwie. Kwalifikacja CCSA jest potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy w tym właśnie zakresie.
 

CCSA (Certification in Control Self-Assessment) jest międzynarodową kwalifikacją z dziedziny audytu wewnętrznego.


Poznaj inne kwalifikacje zawodowe dla finansistów »Dane podstawowe


CCSA przyznawany jest przez IIA (The Institute of Internal Auditors) – międzynarodową organizację zrzeszającą audytorów wewnętrznych. Organizacja IIA jest jednocześnie najstarszą i największą organizacją zrzeszającą audytorów wewnętrznych i wydającą certyfikaty w zakresie audytu wewnętrznego. Certyfikaty przyznawane przez IIA uznawane są na całym świecie, a ich zdawanie jest możliwe także w Polsce.


Zobacz oferty pracy w audycie »Zakres wiedzy


Aby otrzymać certyfikat CCSA należy posiadać wyższe wykształcenie, co najmniej rok doświadczenia zawodowego w audycie, zarządzaniu ryzykiem, audycie ekologicznym lub zapewnianiu jakości, a także zdać właściwy egzamin organizowany przez IIA.


Wymagania egzaminacyjne podzielone są na sześć zakresów:


Domain I: CSA Fundamentals (5-10%)
Domain II: CSA Program Integration (15-25%)
Domain III: Elements of the CSA Process (15-25%)
Domain IV: Business Objectives/Organizational Performance (10-15%)
Domain V: Risk Identification and Assessment (15-20%)
Domain VI: Control Theory and Application (20-25%)


Typ: test jednokrotnego wyboru

Objętość: 115 pytań

Czas trwania: 2 godziny i 25 minut


Szczegółowa lista tematów znajduje się na stronie internetowej organizacji: www.theiia.org. 


Do egzaminu można przystąpić w jednym z trzech centrów egzaminacyjnych w Polsce. Dwa z nich znajdują się w Warszawie, jeden -  w Lublinie.


Wysokość stawki egzaminacyjnej wynosi 400$ (75$ - opłata aplikacyjna oraz 325$ - koszt egzaminu) dla członków organizacji IIA, oraz 475$ (100$ - opłata aplikacyjna oraz 375$ - koszt egzaminu) dla osób niebędących członkami IIA.


Zobacz oferty pracy w audycie »


W razie niezaliczenia egzaminu, kolejny raz można przystąpić po upływie co najmniej 3 miesięcy od daty poprzedniego podejścia. Cały proces certyfikacji nie może trwać dłużej niż 4 lata od dnia rejestracji.Perspektywy rozwoju


CCSA jest potwierdzeniem posiadania wiedzy wymaganej w zawodzie audytora w zakresie samooceny kontroli (CSA). CSA polega na pomocy klientom w osiąganiu ich celów poprzez ocenę mechanizmów kontrolnych. Dlatego osoby posiadające certyfikat CCSA najczęściej zajmują się audytem wewnętrznym w przedsiębiorstwach. 


Przykładowe stanowiska, które łatwiej osiągnąć posiadając kwalifikację CCSA:


Audyt wewnętrzny:

Dyrektor audytu

Manager audytu

Audytor wewnętrzny


Opracowanie na podstawie The Institute of Internal Auditors.

Temat pod lupą

Teamwork to nie tylko hasło

Na pytanie: Czy potrafisz pracować w zespole?, większość z nas odpowiada twierdząco. Zarządzanie projektowe i praca zespołowa są w modzie biznesowej, nic zatem dziwnego, że chcemy się wykazać ich znajomością. Wymagają one jednak zarówno kompetencji u pracownika, jak i przygotowania ze strony organizacji.

Więcej artykułów
Awanse
Jakub Wojnarowski

Jakub Wojnarowski nowym dyrektorem ACCA Polska

Jakub Wojnarowski obejmie w kwietniu funkcję Dyrektora Zarządzającego polskiego przedstawicielstwa ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Let’s Begin the Tax Game

W imieniu organizatora zapraszamy do udziału w konkursie Tax’n’You 2017. To możliwość sprawdzenia się i rozpoczęcia kariery w charakterze doradcy podatkowego w jednym z biur KPMG w Polsce, a także szansa zdobycia nagród finansowych i rzeczowych.

Więcej wydarzeń
UE