27-05-2013 | Joanna Urbaniak

CFE: kwalifikacja, kursy, zakres wiedzy, egzamin, perspektywy

Nieustannie zmieniające się otoczenie oraz presja na jak najlepsze wyniki finansowe sprzyja coraz częstszym nadużyciom w przedsiębiorstwach. Zjawisko to generuje zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się przestępstwami gospodarczymi.
 

CFE (Certified Fraud Examiner) to międzynarodowa kwalifikacja w zakresie zapobiegania i wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych.


Poznaj inne kwalifikacje zawodowe dla finansistów »

 

Dane podstawowe

 

Kwalifikacja CFE przyznawana jest przez ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) - Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych. Organizacja została założona w 1988 roku w Stanach Zjednoczonych, a oficjalny oddział ACFE Polska ma już 10 lat. Obecnie ACFE zrzesza ponad 65 tysięcy członków i posiada 116 oddziałów lokalnych na sześciu kontynentach. Polski oddział znajduje się w Warszawie.


Dowiedz się więcej o pracy w dziale wykrywania nadużyć»Zakres wiedzy


Aby zostać Biegłym ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE) należy zostać członkiem Stowarzyszenia ACFE,  posiadać wyższe wykształcenie, dostarczyć Centrali ACFE trzy listy rekomendacyjne w języku angielskim, a także zdać egzamin certyfikacyjny.

 

Egzamin podzielony jest na 4 sekcje:

 

SEKCJA I

Etyka i kryminologia

 

SEKCJA II

Operacje finansowe

 

SEKCJA III
Badanie przypadków oszustw

 

SEKCJA IV
Aspekty prawne dotyczące oszustw, nadużyć i korupcji

 

Zakres wiedzy wymaganej na egzaminie jest bardzo szeroki.  Szczegółowy spis tematów znajduje się na stronie internetowej organizacji www.acfe.com i zajmuje 50 stron.


Objętość: 500 pytań testowych z ograniczeniem czasowym (75 sekund)

Czas trwania: 10 godzin (każda z sekcji trwa 2,5 godziny)


Zobacz oferty pracy w audycie»


Do egzaminu można przygotować się samodzielnie, zakupić materiały oferowane przez AFCE lub zapisać się na kurs stacjonarny (tylko w Stanach Zjednoczonych).


Egzamin zdawany jest w formie komputerowej w domu, wobec czego można do niego przystąpić w dowolnym miejscu na świecie. Osoby gotowe do podejścia do egzaminu, muszą skontaktować się mailowo z Centralą Stowarzyszenia ACFE, która następnie prześle płytę CD z egzaminem oraz kodami do jej otwarcia.

 

Każdą z sekcji egzaminu należy wypełnić za jednym podejściem. Wszystkie cztery sekcje należy wykonać w ciągu 30 dni od dnia otwarcia pierwszej sekcji. Aby zaliczyć egzamin pozytywnie należy poprawnie wykonać co najmniej 75% egzaminu.

 

Koszt przystąpienia do egzaminu to 300$. W przypadku zakupienia materiałów na stronie organizacji, koszt przystąpienia do egzaminu jest niższy o 100$. Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim. Nie ma jeszcze możliwości zdawania egzaminu w języku polskim, jednak organizacja ACFE bierze pod uwagę stworzenie takiej możliwości w przyszłości.

 

Zobacz oferty pracy w zarządzaniu ryzykiem nadużyć»


Aby podtrzymać kwalifikację CFE należy uczestniczyć w Programie Ustawicznego Dokształcania (CPE) poprzez branie udziału w warsztatach i szkoleniach czy działalność naukowo-dydaktyczną, a także przestrzegać Kodeksu Etyki Zawodowej CFE.

 

Perspektywy rozwoju

 

Certyfikat CFE wymieniony jest w Ustawie o Finansach Publicznych jako kwalifikacja dająca uprawnienia do pracy na stanowisku audytora wewnętrznego w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych. 


Według danych stowarzyszenia, CFE pracują jako: audytorzy, zarządzający ryzykiem nadużyć, prawnicy, kryminolodzy, nauczyciele akademiccy oraz księgowi. Najczęściej znajdują zatrudnienie w agencjach rządowych oraz firmach badających, zapobiegających i zwalczających oszustwa gospodarcze.


Przykładowe stanowiska, które łatwiej osiągnąć posiadając kwalifikację CFE:


Audyt wewnętrzny:

Dyrektor audytu

Manager audytu

Audytor wewnętrzny


Opracowanie na podstawie Association of Certified Fraud Examiners.

Temat pod lupą
Artykuł sponsorowany

Fungible skills, czyli coś więcej niż profesjonalne kwalifikacje i doświadczenie

Cztery podstawowe umiejętności, które pozwolą osiągnąć sukces na każdym stanowisku pracy.

Więcej artykułów
Awanse
Andrzej Lachowski

Andrzej Lachowski nowym Partnerem Zarządzającym w Deloitte

Nowym Partnerem Zarządzającym w Dziale Konsultingu Deloitte w Polsce jest Andrzej Lachowski.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Odpowiedzialny audyt w odpowiedzialnej organizacji. Konferencja Jubileuszowa IIA Polska

Na Konferencji Jubileuszowej IIA Polska spotkają się wybitni prelegenci, przedstawiciele sektora prywatnego, publicznego, finansowego i IT, aby dyskutować o odpowiedzialnym działaniu organizacji oraz roli, jaką może w tym procesie odegrać audyt wewnętrzny

Więcej wydarzeń
UE