04-06-2013 | Joanna Urbaniak

CFSA: kwalifikacja, kursy, zakres wiedzy, egzamin, perspektywy

Obecnie oprócz ogólnych uprawnień w zakresie audytu wewnętrznego istnieje także możliwość zdobywania specjalizacji w konkretnym zakresie. CFSA jest jedyną międzynarodową kwalifikacją dla audytorów specjalizujących się w sektorze usług finansowych.
 

CFSA (Certified Financial Services Auditor) jest międzynarodową kwalifikacją z zakresu audytu wewnętrznego.


Poznaj inne kwalifikacje zawodowe dla finansistów »

 

Dane podstawowe

 

Certyfikat CFSA przyznawany jest przez IIA (The Institute of Internal Auditors), międzynarodowe stowarzyszenie audytorów wewnętrznych. IIA jest najstarszą organizacją zrzeszającą audytorów wewnętrznych i wydającą certyfikaty w tym zakresie. Organizacja reprezentowana jest na świecie przez 103 instytucje, m.in. przez IIA Polska.

 

Kwalifikacja CFSA przeznaczona jest dla osób chcących zajmować się audytem w sektorze usług finansowych. Jest więc jednocześnie wyznacznikiem wiedzy w dziedzinie audytu w trzech sektorach: bankowości, ubezpieczeń oraz obrotu papierami wartościowymi. Zgodnie z oficjalnymi danymi organizacji, certyfikat CFSA posiada ok. 5300 osób, natomiast w Polsce zaledwie 12 osób.

 

Zakres wiedzy

 

Osoby ubiegające się o certyfikat CFSA muszą posiadać wykształcenie co najmniej na poziomie licencjata, dwuletnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym w sektorze finansowym, uzyskać referencje potwierdzające właściwą postawę moralną, oraz zdać egzamin CFSA.

 

Zobacz oferty pracy w audycie » 


Egzamin CFSA składa się z dwóch części:

 

CZĘŚĆ I

Wymagany zakres wiedzy dotyczy audytu we wszystkich trzech sektorach finansowych.

 

Zagadnienia:

1. Audyt usług finansowych

2. Audyt produktów finansowych

3. Audyt procesów usług finansowych

4. Środowisko regulacyjne

 

Typ: test jednokrotnego wyboru

Objętość: 100 pytań

Waga: 80% egzaminu

 

CZĘŚĆ II

Wymagany zakres wiedzy dotyczy wybranej przez egzaminowanego dyscypliny: bankowości, ubezpieczeń lub obrotu papierami wartościowymi.

 

Typ: test jednokrotnego wyboru

Objętość: 25 pytań

Waga: 20% egzaminu

 

Czas trwania egzaminu: 145 minut

 

Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim, chińskim, hiszpańskim, portugalskim oraz włoskim.

 

IIA Polska nie organizuje kursów przygotowujących do egzaminu. Istnieje jednak możliwość zakupienia podręczników dla kandydatów na CFSA na stronie internetowej organizacji IIA: www.iia.org. Materiały wydawane są w języku angielskim oraz hiszpańskim. Cena podręcznika w formie papierowej lub na płycie CD wynosi 50$.

 

Egzamin przeprowadzany jest w ponad 500 centrach egzaminacyjnych na świecie. Trzy z nich znajdują się w Polsce - dwa w Warszawie oraz jeden w Lublinie.

 

Zobacz oferty pracy w audycie » 


Koszty jakie musi ponieść kandydat na certyfikowanego CFSA ograniczają się do opłaty egzaminacyjnej, która wynosi 325$ dla członków organizacji IIA, oraz 375$ dla osób nienależących do organizacji.

 

Aby podtrzymać kwalifikację CFSA należy uczestniczyć w Programie Ustawicznego Dokształcania (CPE).  

 

Perspektywy rozwoju

 

Certyfikat CFSA przeznaczony jest zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących audytorów w sektorze usług finansowych jako forma rozwoju oraz oficjalnego potwierdzenia posiadanych umiejętności.

 

Osoby posiadające kwalifikację CFSA mogą zajmować się audytem w instytucjach świadczących usługi finansowe, takich jak: banki komercyjne, inwestycyjne i spółdzielcze, credit unions, towarzystwa ubezpieczeniowe czy agencje kredytowe.


Przykładowe stanowiska, które łatwiej osiągnąć posiadając kwalifikację CFSA:


Audyt wewnętrzny:

Dyrektor audytu

Manager audytu

Audytor wewnętrzny


Opracowanie na podstawie The Institute of Internal Auditors.

Temat pod lupą
Artykuł sponsorowany

Nowe studia podyplomowe z akredytacją ACCA

Kariera w Finansach rozmawia z Robertem Pattersonem ze Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej na temat nowych, akredytowanych przez ACCA studiów podyplomowych z zakresu księgowości i finansów.

Więcej artykułów
Awanse
Jarosław Kosiński

Jarosław Kosiński nowym Partnerem w Deloitte

Do Działu konsultingu Deloitte dołączył Jarosław Kosiński, który jako Partner pokieruje zespołem CDD.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Polityki i procedury Komitetu Audytu w jednostkach zainteresowania publicznego

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną omówione regulacje modyfikujące obowiązki związane z utworzeniem komitetu audytu oraz jego zadaniami.

Więcej wydarzeń
UE