08-03-2017 | Alicja Sarna

Doradca Podatkowy, czy szkolenia są obowiązkowe?

Artykuł sponsorowany Artykuł sponsorowany
Ustawa o doradztwie podatkowym nakłada na wszystkich doradców obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji, zaś Zasady Etyki Doradców Podatkowych precyzują możliwości realizacji tego obowiązku.
 

Ustawa o doradztwie podatkowym nakłada na wszystkich doradców obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji, zaś Zasady Etyki Doradców Podatkowych precyzują, iż obowiązek ten może być realizowany poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych o tematyce zbieżnej z zawodową działalnością doradcy podatkowego, samokształcenie doradcy podatkowego polegające w szczególności na aktualizacji wiedzy zawodowej, a także udział w innych formach prezentacji dorobku i rozwiązań w zakresie prawa podatkowego i dziedzin pokrewnych – konferencje, sympozja, zjazdy, wykłady, szkolenia e-learningowe organizowane przez KRDP oraz publikacje.

 

Doradcy podatkowi muszą więc śledzić zmiany przepisów prawa, a także ciągle szkolić się tak, aby być „na bieżąco”. Ale szkolenia to nie tylko spełnienie obowiązku. Szkolenia to po prostu niezbędny element bycia doradcą podatkowym.

 

Ostatnio jeden ze znajomych zadał mi pytanie czy doradcy podatkowi są w stanie nadążyć za zmianami prawa podatkowego, czy mają czas na zastanowienie się jaki zmiany te mają wpływ na ich działalność, a także – a właściwie przede wszystkim – na działalność ich klientów.

 

Rzeczywiście, przepisy podatkowe zmieniają się w takim tempie i tak często, że ich zmiana jest jedynym stałym i pewnym punktem systemu. Co gorsza, zmiany te bardzo często są wprowadzane „na ostatnią chwilę”, a bywają także niespójne wewnątrz całego systemu prawa.

 

Oczywiście, każdy z nas – doradców podatkowych – analizuje zmiany dla siebie, zastanawia się co dana zmiana oznacza, jak należy rozumieć pewne sformułowania itp. itd. Nie wiem jak Państwo, ale ja bardzo często po takiej analizie mam więcej pytań niż odpowiedzi, a poza tym zawsze zastanawiam się, czy mój sposób rozumienia przepisu jest prawidłowy, czy dobrze go przeanalizowałam, a może czegoś nie zauważyłam? I wtedy wybieram się na szkolenie – albo przygotowuję szkolenie dla innych, pogłębiając temat.

 

Szkolenia to doskonałe narzędzie rozwoju, poznania nowych regulacji i uczenia się od doskonałych specjalistów w danej dziedzinie (a tylko z takich warto korzystać) ale także możliwość wyjaśnienia swoich wątpliwości, wymiany poglądów czy przedyskutowania pewnych kwestii (choćby po to, aby upewnić się w swoich poglądach).

 

Korzystajmy z kursów i szkoleń!

 

 

Alicja Sarna, doradca podatkowy,

wykładowca MDDP Akademii Biznesu

Temat pod lupą
Elżbieta Kaproń

Nie chcemy, aby CSR był tylko zestawem pięknych idei

CSR nie jest dziś zbiorem haseł, lecz elementem wartości firmy, realnymi działaniami oraz ważnym kryterium przy wyborze pracodawcy lub partnera w biznesie. O znaczeniu społecznej odpowiedzialności biznesu dla pracowników oraz organizacji rozmawiamy z Elżbietą Kaproń z Accenture Operations.

Więcej artykułów
Awanse
Marcin Dyl

Marcin Dyl ponownie prezesem zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Walne Zgromadzenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami ponownie powierzyło prof. Marcinowi Dylowi misję reprezentowania rynku funduszy inwestycyjnych w kolejnej, czwartej już kadencji, na stanowisku prezesa zarządu. Prezes Dyl pełni tę funkcję nieprzerwanie od 1 lipca 2005 r.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Maraton ze zmianami w przepisach: cykl konferencji dla księgowych i przedsiębiorców

W kwietniu i maju zapraszamy do Białegostoku, Lublina, Kielc oraz Szczecina na cykl konferencji poświęconych najnowszym zmianom w przepisach, najważniejszym z punktu widzenia księgowych i przedsiębiorców.

Więcej wydarzeń
UE