14-05-2013 | Joanna Urbaniak

ERP: kwalifikacja, zakres wiedzy, egzamin, perspektywy

Działalność w branży energetycznej obarczona jest wysokim ryzykiem. Dlatego współczesne przedsiębiorstwa energetyczne potrzebują specjalistów, którzy znają się nie tylko na rynku energetycznym, ale także śledzą trendy i potrafią zarządzać ryzykiem.
 

ERP (Energy Risk Professional) jest pierwszą i jedyną międzynarodową kwalifikacją dla specjalistów z branży energetycznej.


Poznaj inne kwalifikacje zawodowe dla finansistów »

 

Dane podstawowe


Kwalifikacje ERP przyznawane są przez GARP (The Global Association of Risk Professionals) – jedyne międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające osoby zarządzające ryzykiem finansowym. ERP to jedyny certyfikat w zakresie energetyki o zasięgu globalnym. Specjaliści ds. energetyki mogą obecnie zdobyć certyfikat ERP w celu poszerzenia swojej wiedzy w zakresie energetyki oraz zarządzania ryzykiem, a także by potwierdzić swoje umiejętności międzynarodowym certyfikatem.


Do egzaminu mogą przystąpić nie tylko doświadczeni specjaliści, ale także studenci wiążący przyszłość z branżą energetyczną w celu zdobycia specjalistycznej wiedzy i uzyskania przewagi na rynku pracy pośród innych absolwentów.

 

Zakres wiedzy


Certyfikat ERP przyznawany jest osobom, które nie tylko zdały pozytywnie egzamin, ale także posiadają doświadczenie zawodowe. W celu uzyskania certyfikatu wymagane jest zdobycie dwuletniego doświadczenia w branży energetycznej lub w obszarze zarządzania ryzykiem w okresie nie dłuższym niż 5 lat od zdania egzaminu.


Egzaminy przeprowadzane są dwa razy w roku, w maju oraz w listopadzie, w 90 ośrodkach w 50 państwach świata. W Polsce egzamin odbywa się w Warszawie. Egzamin przeprowadzany jest wyłącznie w języku angielskim. Aby do niego przystąpić należy zarejestrować się na stronie internetowej organizacji GARP: www.garp.org


Zakres materiału podzielony jest na trzy kategorie:

1. Rynek energetyczny

2. Produkty finansowe i zarządzanie ryzykiem

3. Aktualne wydarzenia w branży energetycznej

 

Egzamin składa się z dwóch części:


Część I


Zagadnienia: Pytania w pierwszej części egzaminu dotyczą rynku energetycznego. Podzielone są na trzy podkategorie:

1. Wydobycie węglowodorów (25% - 40 pytań)

2. Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (10% - 16 pytań)

3. Odnawialne źródła energii (10% - 16 pytań)

Oraz aktualne wydarzenia w branży energetycznej

 

Czas trwania: cztery godziny

Typ: test wielokrotnego wyboru

Objętość: 80 pytań

Waga: 50% ogólnej punktacji

 

Część II


Zagadnienia: Część druga egzaminu dotyczy produktów finansowych i zarządzania ryzykiem. Pytania zostały podzielone na cztery podkategorie:

1. Handel i opcje realne (15% - 24 pytania)

2. Kształtowanie cen, ryzyko rynkowe i wycena (15% - 24 pytania)

3. Ryzyko kredytowe i kontrahenta (10% - 16 pytań)

4. Ryzyko operacyjne i strategiczne zarządzanie ryzykiem (10% - 16 pytań)

 

Czas trwania: cztery godziny

Typ: test wielokrotnego wyboru

Objętość: 80 pytań

Waga: 50% ogólnej punktacji

 

Czas przygotowania: 300-400 godzin

 

Istnieje możliwość przystąpienia do obu części jednego dnia, jednak należy wówczas liczyć się ze związanym z tym ryzykiem. Jeśli osoba egzaminowana nie zda części pierwszej, część druga jest automatycznie uznawana za niezaliczoną.


Przed zapisaniem się na egzamin należy wpłacić wpisowe w wysokości 300$. Koszt przystąpienia do każdej z części mieści się w przedziale 450$-750$ w zależności od tego, z jak dużym wyprzedzeniem dokonano rezerwacji na egzamin. Aby zapłacić 450$ należy zapisać się nie krócej niż na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu.Perspektywy zawodowe


Osoby posiadające certyfikat ERP zazwyczaj pracują w: bankach komercyjnych, kancelariach prawnych specjalizujących się w zakresie prawa energetycznego, agencjach rządowych, firmach konsultingowych oraz brokerskich, firmach doradczych oferujących usługi eksperckie dla branży energetycznej w zakresie zarządzania ryzykiem, oraz dużych przedsiębiorstwach energetycznych.

Przykładowe stanowiska, które łatwiej osiągnąć posiadając kwalifikację ERP:

Działy finansowo-księgowe:

Bankowość:

Opracowanie na podstawie The Global Association of Risk Professionals.
Temat pod lupą

Wynagrodzenia w branży finansowej w 2017 roku

Aktualny raport Goldman Recruitment na temat wynagrodzeń na stanowiskach finansowych przynosi informacje, które mogą przydać się profesjonalistom podczas rozmów z pracodawcą o wynagrodzeniu, a także absolwentom w planowaniu ścieżki kariery.

Więcej artykułów
Awanse
Zbigniew Jagiełło

Zbigniew Jagiełło ponownie prezesem PKO BP

Rada nadzorcza banku PKO BP ponownie powołała Zbigniewa Jagiełłę na stanowisko prezesa zarządu banku.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Kongres dla bankowości – nowości i trendy w bezpieczeństwie oraz technologiach

W imieniu organizatora serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Banking Tech & Security”, która odbędzie się 29 czerwca w Warszawie.

Więcej wydarzeń
UE