14-05-2013 | Joanna Urbaniak

ERP: kwalifikacja, zakres wiedzy, egzamin, perspektywy

Działalność w branży energetycznej obarczona jest wysokim ryzykiem. Dlatego współczesne przedsiębiorstwa energetyczne potrzebują specjalistów, którzy znają się nie tylko na rynku energetycznym, ale także śledzą trendy i potrafią zarządzać ryzykiem.
 

ERP (Energy Risk Professional) jest pierwszą i jedyną międzynarodową kwalifikacją dla specjalistów z branży energetycznej.


Poznaj inne kwalifikacje zawodowe dla finansistów »

 

Dane podstawowe


Kwalifikacje ERP przyznawane są przez GARP (The Global Association of Risk Professionals) – jedyne międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające osoby zarządzające ryzykiem finansowym. ERP to jedyny certyfikat w zakresie energetyki o zasięgu globalnym. Specjaliści ds. energetyki mogą obecnie zdobyć certyfikat ERP w celu poszerzenia swojej wiedzy w zakresie energetyki oraz zarządzania ryzykiem, a także by potwierdzić swoje umiejętności międzynarodowym certyfikatem.


Do egzaminu mogą przystąpić nie tylko doświadczeni specjaliści, ale także studenci wiążący przyszłość z branżą energetyczną w celu zdobycia specjalistycznej wiedzy i uzyskania przewagi na rynku pracy pośród innych absolwentów.

 

Zakres wiedzy


Certyfikat ERP przyznawany jest osobom, które nie tylko zdały pozytywnie egzamin, ale także posiadają doświadczenie zawodowe. W celu uzyskania certyfikatu wymagane jest zdobycie dwuletniego doświadczenia w branży energetycznej lub w obszarze zarządzania ryzykiem w okresie nie dłuższym niż 5 lat od zdania egzaminu.


Egzaminy przeprowadzane są dwa razy w roku, w maju oraz w listopadzie, w 90 ośrodkach w 50 państwach świata. W Polsce egzamin odbywa się w Warszawie. Egzamin przeprowadzany jest wyłącznie w języku angielskim. Aby do niego przystąpić należy zarejestrować się na stronie internetowej organizacji GARP: www.garp.org


Zakres materiału podzielony jest na trzy kategorie:

1. Rynek energetyczny

2. Produkty finansowe i zarządzanie ryzykiem

3. Aktualne wydarzenia w branży energetycznej

 

Egzamin składa się z dwóch części:


Część I


Zagadnienia: Pytania w pierwszej części egzaminu dotyczą rynku energetycznego. Podzielone są na trzy podkategorie:

1. Wydobycie węglowodorów (25% - 40 pytań)

2. Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (10% - 16 pytań)

3. Odnawialne źródła energii (10% - 16 pytań)

Oraz aktualne wydarzenia w branży energetycznej

 

Czas trwania: cztery godziny

Typ: test wielokrotnego wyboru

Objętość: 80 pytań

Waga: 50% ogólnej punktacji

 

Część II


Zagadnienia: Część druga egzaminu dotyczy produktów finansowych i zarządzania ryzykiem. Pytania zostały podzielone na cztery podkategorie:

1. Handel i opcje realne (15% - 24 pytania)

2. Kształtowanie cen, ryzyko rynkowe i wycena (15% - 24 pytania)

3. Ryzyko kredytowe i kontrahenta (10% - 16 pytań)

4. Ryzyko operacyjne i strategiczne zarządzanie ryzykiem (10% - 16 pytań)

 

Czas trwania: cztery godziny

Typ: test wielokrotnego wyboru

Objętość: 80 pytań

Waga: 50% ogólnej punktacji

 

Czas przygotowania: 300-400 godzin

 

Istnieje możliwość przystąpienia do obu części jednego dnia, jednak należy wówczas liczyć się ze związanym z tym ryzykiem. Jeśli osoba egzaminowana nie zda części pierwszej, część druga jest automatycznie uznawana za niezaliczoną.


Przed zapisaniem się na egzamin należy wpłacić wpisowe w wysokości 300$. Koszt przystąpienia do każdej z części mieści się w przedziale 450$-750$ w zależności od tego, z jak dużym wyprzedzeniem dokonano rezerwacji na egzamin. Aby zapłacić 450$ należy zapisać się nie krócej niż na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu.Perspektywy zawodowe


Osoby posiadające certyfikat ERP zazwyczaj pracują w: bankach komercyjnych, kancelariach prawnych specjalizujących się w zakresie prawa energetycznego, agencjach rządowych, firmach konsultingowych oraz brokerskich, firmach doradczych oferujących usługi eksperckie dla branży energetycznej w zakresie zarządzania ryzykiem, oraz dużych przedsiębiorstwach energetycznych.

Przykładowe stanowiska, które łatwiej osiągnąć posiadając kwalifikację ERP:

Działy finansowo-księgowe:

Bankowość:

Opracowanie na podstawie The Global Association of Risk Professionals.
Temat pod lupą
Artykuł sponsorowany

Fungible skills, czyli coś więcej niż profesjonalne kwalifikacje i doświadczenie

Cztery podstawowe umiejętności, które pozwolą osiągnąć sukces na każdym stanowisku pracy.

Więcej artykułów
Awanse
Andrzej Lachowski

Andrzej Lachowski nowym Partnerem Zarządzającym w Deloitte

Nowym Partnerem Zarządzającym w Dziale Konsultingu Deloitte w Polsce jest Andrzej Lachowski.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Odpowiedzialny audyt w odpowiedzialnej organizacji. Konferencja Jubileuszowa IIA Polska

Na Konferencji Jubileuszowej IIA Polska spotkają się wybitni prelegenci, przedstawiciele sektora prywatnego, publicznego, finansowego i IT, aby dyskutować o odpowiedzialnym działaniu organizacji oraz roli, jaką może w tym procesie odegrać audyt wewnętrzny

Więcej wydarzeń
UE