29-05-2013 | Joanna Urbaniak

Europejski Certyfikat Bankowca: zakres wiedzy, egzamin, perspektywy

Uznawanie kwalifikacji zdobywanych w Polsce na rynku europejskim wymaga ujednolicenia standardów nauczania. W bankowości służyć ma temu Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Na skorzystanie z takiej możliwości zdecydowało się już kilka tysięcy Polaków.
 

ECB EFCB (Europejski Certyfikat Bankowca - European Foundation Certificate in Banking) jest międzynarodowym certyfikatem wydawanym przez EBTN (European Banking & Financial Services Training Association).


Poznaj inne kwalifikacje zawodowe dla finansistów »

 

Dane podstawowe

 

Certyfikacja ECB EFCB została opracowana przez European Banking & Financial Services Training Association (EBTN). EBTN jest organizacją non-profit zrzeszającą 26 głównych bankowych instytucji szkoleniowych w takich krajach w Europie, jak: Belgia, Włochy, Malta, Polska, Dania, Rosja, Słowacja, Bułgaria, Niemcy, Finlandia, Grecja, Słowenia, Cypr, Hiszpania, Holandia, Serbia, Węgry, Szkocja, Portugalia, Irlandia, Francja. Pełna lista członków EBTN znajduje się stronie na www.ebtn-association.eu


Uzyskanie Certyfikatu ECB jest nie tylko potwierdzeniem wiedzy i umiejętności, ale daje również możliwość ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego, potwierdzony Certyfikatem Związku Banków Polskich w ramach Systemu Standardów ZBP. Aby uzyskać Certyfikat ZBP, wymagany jest dodatkowo min. 2-letni staż pracy w sektorze finansowym.

W Polsce członkami EBTN są 3 szkoły akredytowane w systemie EFCB. Są to: Warszawski Instytut Bankowości, Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach oraz Gdańska Akademia Bankowa. Podczas przeprowadzanego egzaminu ECB przedstawiciel jednej z tych 3 szkół potwierdza ważność tego egzaminu w europejskim systemie EFCB. Jednakże dana instytucja szkoleniowa, szkoła bankowa czy uczelnia wyższa po uzyskaniu uprawnień ZBP i przystąpieniu do Systemu Standardów ZBP może być organizatorem egzaminu ECB dla uczestników kończących kursy oraz dla studentów lub absolwentów różnego typu studiów o profilu bankowo-finansowym i ekonomicznym. Obecnie mamy w Polsce 17 takich instytucji, które mają podpisaną umowę z ZBP o współpracy w ramach Systemu Standardów ZBP i prawo do organizacji egzaminów ECB EFCB.

 

Dowiedz się więcej o kwalifikacji Dyplomowany Pracownik Bankowy »

 

Zakres wiedzy

 

Egzamin, którego pozytywy wynik jest jedynym warunkiem uzyskania Certyfikatu ECB, sprawdza wiedzę z zakresu bankowości zgodną z aktualnymi europejskimi wymogami kwalifikacyjnymi oraz poziom umiejętności, które są szczególnie istotne w zawodzie bankowca.

 

Zobacz oferty pracy w bankowości »


Wymagania egzaminacyjne podzielone zostały na trzy moduły:

 

MODUŁ A: OTOCZENIE EKONOMICZNE I MONETARNE

1. Ekonomiczna i finansowa struktura obszaru europejskiego

2. Polityka monetarna na obszarze europejskim


MODUŁ B: RELACJA PRODUKT–KLIENT

1. Klienci banku

2. Produkty i usługi bankowe

3. Bank w roli pośrednika

4. Bilans banku i jego analiza

5. Zarządzanie aktywami i pasywami, ryzykiem i kosztami


MODUŁ C: ASPEKTY BEHAWIORALNE

1. Etyka

2. Marketing

3. Zarządzanie

 

Czas trwania: 120 minut

Typ: test jednokrotnego wyboru

Objętość: 100 pytań


Do egzaminu ECB może przystąpić każdy, niezależnie od wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Egzaminy odbywają się na terenie całego kraju w instytucjach akredytowanych przy ZBP. Lista wszystkich instytucji oraz terminy najbliższych egzaminów znajdują się na stronie internetowej Związku Banków Polskich: www.zbp.pl.


Koszt przystąpienia do egzaminu to 650 zł brutto. W razie niezaliczenia egzaminu kandydatowi przysługuje darmowa poprawka w terminie do 12 miesięcy od daty pierwszego egzaminu. Wydanie certyfikatu nie wymaga dodatkowych kosztów.


Zobacz oferty pracy w bankowości »

 

Perspektywy rozwoju

 

Europejski Certyfikat Bankowca nie tylko uatrakcyjnia własną pozycję zawodową , ale przede wszystkim ułatwia znalezienie pracy w bankowości we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Posiadacze certyfikatu ECB EFCB najczęściej pracują w bankach oraz instytucjach finansowych jako doradcy, specjaliści, a także członkowie kadry kierowniczej.

 

Przykładowe stanowiska, które łatwiej osiągnąć posiadając certyfikat ECB EFCB:

 

Bankowość detaliczna:

Dyrektor oddziału

Doradca klienta

Relationship Manager


Opracowanie na podstawie Związku Banków Polskich.

Temat pod lupą

Teamwork to nie tylko hasło

Na pytanie: Czy potrafisz pracować w zespole?, większość z nas odpowiada twierdząco. Zarządzanie projektowe i praca zespołowa są w modzie biznesowej, nic zatem dziwnego, że chcemy się wykazać ich znajomością. Wymagają one jednak zarówno kompetencji u pracownika, jak i przygotowania ze strony organizacji.

Więcej artykułów
Awanse
Jakub Wojnarowski

Jakub Wojnarowski nowym dyrektorem ACCA Polska

Jakub Wojnarowski obejmie w kwietniu funkcję Dyrektora Zarządzającego polskiego przedstawicielstwa ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Audit OdyssEY – zapisy do konkursu EY dla przyszłych audytorów i biegłych rewidentów

Od 15 lutego do 31 marca przyjmowane są zapisy do drugiej edycji organizowanego przez EY konkursu studenckiego dla przyszłych audytorów i biegłych rewidentów – Audit OdyssEY.

Więcej wydarzeń
UE