29-05-2013 | Joanna Urbaniak

Europejski Certyfikat Bankowca: zakres wiedzy, egzamin, perspektywy

Uznawanie kwalifikacji zdobywanych w Polsce na rynku europejskim wymaga ujednolicenia standardów nauczania. W bankowości służyć ma temu Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Na skorzystanie z takiej możliwości zdecydowało się już kilka tysięcy Polaków.
 

ECB EFCB (Europejski Certyfikat Bankowca - European Foundation Certificate in Banking) jest międzynarodowym certyfikatem wydawanym przez EBTN (European Banking & Financial Services Training Association).


Poznaj inne kwalifikacje zawodowe dla finansistów »

 

Dane podstawowe

 

Certyfikacja ECB EFCB została opracowana przez European Banking & Financial Services Training Association (EBTN). EBTN jest organizacją non-profit zrzeszającą 26 głównych bankowych instytucji szkoleniowych w takich krajach w Europie, jak: Belgia, Włochy, Malta, Polska, Dania, Rosja, Słowacja, Bułgaria, Niemcy, Finlandia, Grecja, Słowenia, Cypr, Hiszpania, Holandia, Serbia, Węgry, Szkocja, Portugalia, Irlandia, Francja. Pełna lista członków EBTN znajduje się stronie na www.ebtn-association.eu


Uzyskanie Certyfikatu ECB jest nie tylko potwierdzeniem wiedzy i umiejętności, ale daje również możliwość ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego, potwierdzony Certyfikatem Związku Banków Polskich w ramach Systemu Standardów ZBP. Aby uzyskać Certyfikat ZBP, wymagany jest dodatkowo min. 2-letni staż pracy w sektorze finansowym.

W Polsce członkami EBTN są 3 szkoły akredytowane w systemie EFCB. Są to: Warszawski Instytut Bankowości, Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach oraz Gdańska Akademia Bankowa. Podczas przeprowadzanego egzaminu ECB przedstawiciel jednej z tych 3 szkół potwierdza ważność tego egzaminu w europejskim systemie EFCB. Jednakże dana instytucja szkoleniowa, szkoła bankowa czy uczelnia wyższa po uzyskaniu uprawnień ZBP i przystąpieniu do Systemu Standardów ZBP może być organizatorem egzaminu ECB dla uczestników kończących kursy oraz dla studentów lub absolwentów różnego typu studiów o profilu bankowo-finansowym i ekonomicznym. Obecnie mamy w Polsce 17 takich instytucji, które mają podpisaną umowę z ZBP o współpracy w ramach Systemu Standardów ZBP i prawo do organizacji egzaminów ECB EFCB.

 

Dowiedz się więcej o kwalifikacji Dyplomowany Pracownik Bankowy »

 

Zakres wiedzy

 

Egzamin, którego pozytywy wynik jest jedynym warunkiem uzyskania Certyfikatu ECB, sprawdza wiedzę z zakresu bankowości zgodną z aktualnymi europejskimi wymogami kwalifikacyjnymi oraz poziom umiejętności, które są szczególnie istotne w zawodzie bankowca.

 

Zobacz oferty pracy w bankowości »


Wymagania egzaminacyjne podzielone zostały na trzy moduły:

 

MODUŁ A: OTOCZENIE EKONOMICZNE I MONETARNE

1. Ekonomiczna i finansowa struktura obszaru europejskiego

2. Polityka monetarna na obszarze europejskim


MODUŁ B: RELACJA PRODUKT–KLIENT

1. Klienci banku

2. Produkty i usługi bankowe

3. Bank w roli pośrednika

4. Bilans banku i jego analiza

5. Zarządzanie aktywami i pasywami, ryzykiem i kosztami


MODUŁ C: ASPEKTY BEHAWIORALNE

1. Etyka

2. Marketing

3. Zarządzanie

 

Czas trwania: 120 minut

Typ: test jednokrotnego wyboru

Objętość: 100 pytań


Do egzaminu ECB może przystąpić każdy, niezależnie od wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Egzaminy odbywają się na terenie całego kraju w instytucjach akredytowanych przy ZBP. Lista wszystkich instytucji oraz terminy najbliższych egzaminów znajdują się na stronie internetowej Związku Banków Polskich: www.zbp.pl.


Koszt przystąpienia do egzaminu to 650 zł brutto. W razie niezaliczenia egzaminu kandydatowi przysługuje darmowa poprawka w terminie do 12 miesięcy od daty pierwszego egzaminu. Wydanie certyfikatu nie wymaga dodatkowych kosztów.


Zobacz oferty pracy w bankowości »

 

Perspektywy rozwoju

 

Europejski Certyfikat Bankowca nie tylko uatrakcyjnia własną pozycję zawodową , ale przede wszystkim ułatwia znalezienie pracy w bankowości we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Posiadacze certyfikatu ECB EFCB najczęściej pracują w bankach oraz instytucjach finansowych jako doradcy, specjaliści, a także członkowie kadry kierowniczej.

 

Przykładowe stanowiska, które łatwiej osiągnąć posiadając certyfikat ECB EFCB:

 

Bankowość detaliczna:

Dyrektor oddziału

Doradca klienta

Relationship Manager


Opracowanie na podstawie Związku Banków Polskich.

Temat pod lupą
Elżbieta Kaproń

Nie chcemy, aby CSR był tylko zestawem pięknych idei

CSR nie jest dziś zbiorem haseł, lecz elementem wartości firmy, realnymi działaniami oraz ważnym kryterium przy wyborze pracodawcy lub partnera w biznesie. O znaczeniu społecznej odpowiedzialności biznesu dla pracowników oraz organizacji rozmawiamy z Elżbietą Kaproń z Accenture Operations.

Więcej artykułów
Awanse
Paweł Surówka

Paweł Surówka prezesem PZU

Rada Nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej powołała z dniem 13 kwietnia 2017 roku Pawła Surówkę na stanowisko prezesa zarządu PZU.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

European Executive Forum

W imieniu organizatora zapraszamy 26 i 27 kwietnia do warszawskiego hotelu Sheraton, gdzie odbędzie się „European Executive Forum”, międzynarodowy kongres o tematyce przywództwa i zarządzania.

Więcej wydarzeń
UE