19-12-2016 | Jakub Jański

Jacek Fotek Wiceprezesem Zarządu GPW

16 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza GPW podjęła uchwałę w sprawie powołania Jacka Fotka w skład Zarządu Giełdy i powierzenia mu stanowiska Wiceprezesa Zarządu Giełdy.
 

Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi powyższa decyzja wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w składzie Zarządu Giełdy.

 

Jacek Fotek jest absolwentem Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej. W 2002 roku ukończył studia na University of Quebec w Montrealu i uzyskał dyplom MBA. Większość kariery zawodowej poświęcił działalności na rynku pieniężnym i kapitałowym. Współtworzył międzybankowy rynek pieniężny i walutowy w Polsce. 

W latach 1989–1990 pracował w NBP i zarządzał operacyjnie rezerwami walutowymi państwa. W latach 1990–1996 pracował na stanowisku Głównego Dealera w Banku Handlowym w Warszawie. Następnie w latach 1996–1997 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Polskim Banku Rozwoju. W latach 1997–1999 członek zarządu Citibank (Poland), a wcześniej Dyrektor Departamentu Skarbu i Dyrektor Departamentu ds. Kontaktów z Inwestorami. W latach 1999–2002 był zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie na stanowisku doradcy prezesa zarządu, a wcześniej – Dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej. W latach 2003–2009 pracował w PZU Asset Management, m.in. w randze Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, kontrolę wewnętrzną i audyt. W latach 2009–2012 oraz 2013–2016 Prezes Zarządu BondSpot. W okresie 2012–2013 Prezes Zarządu Invista DM. W przeszłości sprawował funkcję członka wielu Rad Nadzorczych, m.in. w PGE Polska Grupa Energetyczna (2015–2016), Fundacji GPW (2015–2016), IAiR (2014–2016). Od 1997 roku był wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowości, w latach 1993–002 – Gdańskiej Akademii Bankowej, a od 2010 roku – wykładowcą Instytutu Rynku Kapitałowego. Od 1993 roku do chwili obecnej jest członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych – FOREX POLSKA (obecnie ACI Poland). 

 

Jacek Fotek jest absolwentem licznych staży i kursów międzynarodowych o tematyce związanej z rynkiem kapitałowym i pieniężnym, zarządzaniem ryzykiem, audytem i inwestowaniem.

 

Na podst. www.gpw.pl

Temat pod lupą

Teamwork to nie tylko hasło

Na pytanie: Czy potrafisz pracować w zespole?, większość z nas odpowiada twierdząco. Zarządzanie projektowe i praca zespołowa są w modzie biznesowej, nic zatem dziwnego, że chcemy się wykazać ich znajomością. Wymagają one jednak zarówno kompetencji u pracownika, jak i przygotowania ze strony organizacji.

Więcej artykułów
Awanse
Jakub Wojnarowski

Jakub Wojnarowski nowym dyrektorem ACCA Polska

Jakub Wojnarowski obejmie w kwietniu funkcję Dyrektora Zarządzającego polskiego przedstawicielstwa ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Let’s Begin the Tax Game

W imieniu organizatora zapraszamy do udziału w konkursie Tax’n’You 2017. To możliwość sprawdzenia się i rozpoczęcia kariery w charakterze doradcy podatkowego w jednym z biur KPMG w Polsce, a także szansa zdobycia nagród finansowych i rzeczowych.

Więcej wydarzeń
UE