30-09-2012 |

Jak napisać CV - główne zasady

Jednym z pierwszych dokumentów, jakie przygotowujemy przy składaniu aplikacji o pracę, jest CV. CV to akronim słów Curriculum Vitae oznaczających życiorys.
 

Za pośrednictwem tego dokumentu następuje nasz pierwszy kontakt z pracodawcą i to, jak go przygotujemy, zadecyduje być może o tym, czy zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Dane osobowe
Najczęściej umieszczane w lewym, górnym rogu dokumentu. Najważniejsze informacje, jakie musisz zamieścić w tym miejscu, to: Twoje imię, nazwisko, adres aktualnego zamieszkania, telefon oraz adres e-mail. Warto pamiętać, aby nie używać prywatnych e-maili na przykład ze śmiesznymi lub dziwnymi wyrazami w adresie. Jeśli wymaga tego stanowisko, na które aplikujemy w danych osobowych, można umieścić nasze zdjęcie, datę urodzenia czy narodowość.

 

Wykształcenie
W tej części znajdą się informacje o szkołach, które ukończyliśmy. Porządkujemy je chronologicznie od ostatnio ukończonych, na szkole średniej kończąc. Podajemy daty rozpoczęcia i ukończenia nauki, a w przypadku kiedy ciągle się uczymy, zamiast daty zakończenia wpisujemy „obecnie" lub „nadal". W opisie szkoły umieszczamy jej pełną nazwę oraz miejscowość, w której się znajduje. Następnie wpisujemy kierunek i specjalność oraz jaki tytuł uzyskaliśmy. Jeżeli ciągle się uczymy, podajemy przewidywaną datę ukończenia oraz jaki tytuł naukowy otrzymamy.

 

Doświadczenie
Doświadczenie, czyli nasza historia zatrudnienia. Podobnie jak w przypadku wykształcenia wszystkie informacje porządkujemy chronologicznie od ostatnio wykonywanej pracy, na praktykach lub stażach kończąc. Daty rozpoczęcia i zakończenia na poszczególnych stanowiskach podajemy z dokładnością do miesiąca, a jeśli aktualnie ciągle pracujemy, to wpisujemy „obecnie" lub „nadal". Przy opisie pracodawcy podajemy jego pełną nazwę, miejscowość oraz stanowisko, jakie zajmowaliśmy. Bardzo ważnym elementem tej części CV jest opis zakresu obowiązków, do których szczególną uwagę przykładają osoby rekrutujące, co znacznie może podnieść Twoje szanse na znalezienie pracy. Warto zatem przemyśleć i zastosować w opisie słowa kluczowe, które są najbardziej charakterystyczne dla danego stanowiska i zakresu obowiązków. Pracodawcy, którzy korzystają z internetowych portali rekrutacyjnych i wyszukują CV w bazie danych, często jako kryteria wyszukiwania podają właśnie takie słowa kluczowe, które są najbardziej charakterystyczne dla danego stanowiska.

 

To, co może wyróżnić nasze CV od innych, to wpisanie szczególnych osiągnięć na stanowiskach, które zajmowaliśmy. Przykładem może być poprawa rentowności, zwiększenie efektywności czy redukcja kosztów w danym okresie.

 

Umiejętności
Na tym etapie CV zamieszczamy informacje o naszych umiejętnościach i kwalifikacjach. Najbardziej popularne są dane na temat znajomości języków obcych oraz stopnia, w jakim potrafimy się nimi posługiwać. Następnym ważnym elementem są informacje na temat znajomości obsługi komputera, a dokładniej, jakie programy oraz w jakim stopniu obsługujemy. Jeśli posiadamy prawo jazdy, to podajemy nazwę(y) kategorii, a w przypadku, gdy jest ono niezbędne do podjęcia pracy, podajemy również okres naszego doświadczenia w prowadzeniu pojazdów.

 

Jeśli mamy za sobą ukończone kursy lub certyfikaty i mają one związek z podejmowaną pracą, to zamieszczamy informacje o ich nazwach oraz terminach ukończenia.

 

Podobnie jak w przypadku doświadczenia warto przemyśleć, jakich słów kluczowych można byłoby użyć, na przykład w opisie przebytych kursów.

 

Zainteresowania
Jednym z ostatnich elementów CV są nasze zainteresowania i hobby. Oczywiście najlepsza sytuacja to taka, gdy nasze zainteresowania w jakiś sposób powiązane są z podejmowaną pracą lub gdy możemy potwierdzić nasze zainteresowania na przykład kartą członkowską klubu płetwonurków. Musimy być jednak bardzo ostrożni, nie wpisujmy informacji o hobby, z którym mamy styczność raz w roku lub kiedyś się czymś interesowaliśmy. Pracodawca może zechcieć porozmawiać na dany temat, a nasza wiedza okaże się niewystarczająca. W efekcie możemy zostać posądzeni o kłamstwo.

 

Zgoda na przetwarzanie danych
Jest to nieodłączny element każdej aplikacji o pracę wysyłanej do firmy mającej siedzibę na terytorium Polski, bez którego właściwie pracodawca nie może zapoznać się z naszymi dokumentami, a tym bardziej zaprosić nas na rozmowę kwalifikacyjną. Treść takiej zgody jest następująca:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883)".

 

Powyższą adnotację zamieszczamy w stopce naszego CV. Najlepiej jest to zrobić na samym początku tworzenia dokumentu.

 Poza wymienionymi podstawowymi elementami każdego CV należy pamiętać, że musi być ono napisane w sposób przejrzysty, poprawny gramatycznie i ortograficznie. Estetyka jest również bardzo ważnym czynnikiem przy ocenie CV.

 

Warto zatem potraktować CV jako autoreklamę, a - jak wiadomo - dobra reklama musi trafiać w potrzeby docelowego odbiorcy, czyli pracodawcy. Dlatego ważne jest dokładne przestudiowanie ogłoszenia oraz oczekiwań, jakie pracodawca w nim zawarł. Jeśli poznamy potrzeby pracodawcy, musimy przeanalizować swoją dotychczasową karierę zawodową i wydobyć z niej te elementy, które najlepiej zaspokajałyby potrzeby pracodawcy, a następnie zamieścić je w CV.

 

Druga ważna sprawa to nie przejmować się, jeśli nie otrzymamy odpowiedzi na wysłane aplikacje i dalej wysyłać swoje dokumenty do innych pracodawców. Nasze aplikacje najprawdopodobniej zostaną dodane do bazy potencjalnych pracowników i nawet po kilku miesiącach może okazać się, że zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Temat pod lupą
Elżbieta Kaproń

Nie chcemy, aby CSR był tylko zestawem pięknych idei

CSR nie jest dziś zbiorem haseł, lecz elementem wartości firmy, realnymi działaniami oraz ważnym kryterium przy wyborze pracodawcy lub partnera w biznesie. O znaczeniu społecznej odpowiedzialności biznesu dla pracowników oraz organizacji rozmawiamy z Elżbietą Kaproń z Accenture Operations.

Więcej artykułów
Awanse
Paweł Surówka

Paweł Surówka prezesem PZU

Rada Nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej powołała z dniem 13 kwietnia 2017 roku Pawła Surówkę na stanowisko prezesa zarządu PZU.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

European Executive Forum

W imieniu organizatora zapraszamy 26 i 27 kwietnia do warszawskiego hotelu Sheraton, gdzie odbędzie się „European Executive Forum”, międzynarodowy kongres o tematyce przywództwa i zarządzania.

Więcej wydarzeń
UE