28-06-2013 | Joanna Urbaniak

Manager produktu/Product Manager: opis stanowiska, zakres obowiązków, wynagrodzenie

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę managera produktu. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia manager produktu.
 

Przejdź do pełnej listy opisów stanowisk w finansach »

 

Głównym zadaniem managera produktu w branży ubezpieczeniowej jest kreowanie nowych produktów i usług dla klientów indywidualnych i firm oraz, dodatkowo, uwzględnianie warunków rynkowych, produktów oferowanych przez konkurencję oraz założeń dotyczących marży i ryzyka. Manager produktu odpowiada przekrojowo za produkt lub grupę produktów pod kątem marketingowym, ryzyka i sprzedaży.

 

Zobacz oferty pracy w ubezpieczeniach » 


 

Zakres obowiązków

  • koordynacja i nadzór nad rozwojem oferty w zakresie produktu lub grupy produktów oferowanych przez ubezpieczyciela dla klientów indywidualnych i firm (ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, OC, na życie, inwestycyjne)
  • negocjowanie parametrów i wdrażanie produktów do kanałów dystrybucji: firm brokerskich, banków, doradców finansowych, sieci własnej
  • opracowywanie ogólnych warunków ubezpieczeń oraz taryf, współudział w tworzeniu polityki ryzyka dla produktu
  • zarządzanie zespołami projektowymi, opracowywanie instrukcji, procedur, wytycznych i interpretacji dla produktu
  • dostosowanie regulacji produktowych do otoczenia rynkowego i prawnego oraz wymogów towarzystwa ubezpieczeniowego
  • współpraca w zakresie prowadzonych działań marketingowych (kampanie reklamowe, materiały informacyjne)
  • współpraca z działem IT pod kątem wdrażania rozwiązań systemowych związanych z produktem
  • bieżąca analiza rynku pod kątem pozycjonowania produktów

 

Profil

 

Kandydat na stanowisko managera produktu powinien mieć wszechstronną wiedzę zarówno z obszaru ryzyka, marketingu, sprzedaży czy nawet IT. Istotną kompetencją oczekiwaną od managera produktu jest zarówno umiejętność komunikacji i pracy w zespole, jak również zarządzanie projektem. Karierę w obszarze zarządzania produktem w branży ubezpieczeniowej mogą realizować osoby, które zdobywały wcześniej doświadczenie na stanowisku underwritera lub w dziale marketingu.


 

Wynagrodzenie

 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku managera produktu (Product Managera)

 

Stanowisko Dolny kw. Mediana Górny kw.
Manager produktu 8 600 zł 11 400 zł 13 600 zł
Średni udział premii   13%  

Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey 2015

 

Zobacz oferty pracy dla managera produktu »


 

Perspektywy rozwoju

 

Manager produktu jest przede wszystkim stanowiskiem eksperckim, ale pełni ponadto funkcję managera projektu. Perspektywy awansu w przypadku tego stanowiska w ramach zarządzania produktem dotyczą stanowisk starszego managera produktu, dyrektora ds. produktów, a następnie – poziomu zarządu. Osoby, które zdobyły doświadczenie na tym stanowisku, mogą kontynuować karierę w innych działach firmy ubezpieczeniowej na stanowiskach kierowniczych (np. dział marketingu, ryzyka, sprzedaży).


 

Manager produktu w organizacji

 

Przełożeni Podwładni
Dyrektor ds. produktu Specjalista ds. produktu
Starszy manager produktu  

 

Opracowanie na podstawie Goldman Recruitment Salary Survey 2015

Temat pod lupą
Elżbieta Kaproń

Nie chcemy, aby CSR był tylko zestawem pięknych idei

CSR nie jest dziś zbiorem haseł, lecz elementem wartości firmy, realnymi działaniami oraz ważnym kryterium przy wyborze pracodawcy lub partnera w biznesie. O znaczeniu społecznej odpowiedzialności biznesu dla pracowników oraz organizacji rozmawiamy z Elżbietą Kaproń z Accenture Operations.

Więcej artykułów
Awanse
Marcin Dyl

Marcin Dyl ponownie prezesem zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Walne Zgromadzenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami ponownie powierzyło prof. Marcinowi Dylowi misję reprezentowania rynku funduszy inwestycyjnych w kolejnej, czwartej już kadencji, na stanowisku prezesa zarządu. Prezes Dyl pełni tę funkcję nieprzerwanie od 1 lipca 2005 r.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Maraton ze zmianami w przepisach: cykl konferencji dla księgowych i przedsiębiorców

W kwietniu i maju zapraszamy do Białegostoku, Lublina, Kielc oraz Szczecina na cykl konferencji poświęconych najnowszym zmianom w przepisach, najważniejszym z punktu widzenia księgowych i przedsiębiorców.

Więcej wydarzeń
UE