30-09-2012 |

Najczęściej popełniane błędy w CV

Ponieważ często wysyłamy CV do wielu pracodawców, za każdym razem dokonując pewnych zmian, to prędzej czy później pojawiają się w nim błędy, które mogą negatywnie wpłynąć na naszą aplikację.
 

Zanim wyślemy kolejne CV, warto sprawdzić je pod kątem najczęściej popełnianych błędów:

 

Estetyka
Podobnie jak w kontaktach interpersonalnych, tak i w przypadku dokumentów aplikacyjnych estetyka i wygląd odgrywa bardzo ważną rolę.
Musimy zadbać, aby nasze CV miało odpowiednią konstrukcję:
- tytuł: „Curriculum Vitae" umieszczamy na samej górze dokumentu, na środku
- każdy element CV musi być zatytułowany: Dane osobowe, Wykształcenie itd.
- tytuły poszczególnych elementów oraz daty umieszczane są po lewej stronie dokumentu
- opisy do poszczególnych elementów CV umieszczane są po prawej stronie
- należy dokładnie sformatować treść w programie do edycji tekstu, aby wszystko było równe i przejrzyste

 

Jeśli CV wysyłane jest do pracodawcy w formie papierowej, należy pamiętać, że papier musi być czysty i bez zgięć. Dokumenty najlepiej przesyłać w dużej kopercie i dodatkowo umieścić je w sztywnej folii, tak aby pracodawca otrzymał dokument w takim samym stanie jak przed wysyłką.

 

Zgoda na przetwarzanie danych
Jest to element, o którym najczęściej zapominają osoby po raz pierwszy przygotowujące CV. Taka zgoda na przetwarzanie osobowych jest niezbędna dla pracodawcy, by mógł je wykorzystać w procesie rekrutacji, a w tym do kontaktu z nami. Jeżeli wykorzysta takie dane bez naszej zgody, to dopuści się złamania ustawy o ochronie danych osobowych. Jednak żaden pracodawca nie podejmie takiego ryzyka, zatem warto pamiętać o zamieszczeniu odpowiedniej klauzuli.

 

Poprawność gramatyczna i ortograficzna
Pomimo, że programy do edycji tekstowej są ogólnodostępne i posiadają funkcjonalności, które pozwalają na sprawdzenie poprawności ortograficznej, to dalej zdarzają się przypadki błędów w CV. W większości wynika to z częstego dokonywania zmian w CV, kiedy wysyłamy je do kolejnego pracodawcy. Chcemy zrobić to szybko i nagle pojawiają się błędy. Oczywiście takie błędy są niedopuszczalne szczególnie przy aplikowaniu na stanowiska, na których będziemy mieć częsty kontakt z edycją tekstów.

 

Rozwiązaniem może być pokazanie naszego CV innej osobie, zanim prześlemy je do pracodawcy.

 

Nieistotne lub zbędne informacje
Mało istotne informacje pojawiają się w każdym z podstawowych elementów CV. Oto najczęstsze z nich:

 

Dane osobowe: Jeśli pracodawca wyraźnie nie zaznaczył, to nie ma sensu zamieszczania informacji o stanie cywilnym, numeru NIP czy narodowości.

 

Wykształcenie: Najczęściej popełnianym błędem jest podanie informacji o ukończeniu szkoły podstawowej. W przypadku osób z kilkunastoletnim doświadczeniem lub wysokich szczeblem menedżerskim, mało przydatne będą informacje o ukończeniu szkoły średniej.

 

Umiejętności: Zamieszczanie informacji o umiejętnościach, które ogólnie uznawane są za podstawowe dla każdego człowieka, jak na przykład umiejętność obsługi telefonu komórkowego lub aparatu fotograficznego.

 

Zainteresowania: Informacje o zainteresowaniach, które mogą być postrzegane jako „dziwne"

 

Kłamstwo
Stare porzekadło mówi: „kłamstwo ma krótkie nogi". Ta sytuacja dotyczy redagowania CV. Jeśli podasz nieprawdziwe informacje odnośnie Twojego wykształcenia lub doświadczenia zawodowego, to prędzej czy później będziesz musiał je potwierdzić na papierze, okazując dyplom ukończenia szkoły czy zaświadczenie od poprzedniego pracodawcy.

 

Podobna sytuacja dotyczy umiejętności. Jeśli pracodawca wymaga posiadania pewnych zdolności na dane stanowisko, to pewnie w krótkim czasie zostaną one zweryfikowane.

 

Kłamstwo odnośnie zainteresowań może wyjść już w samej rozmowie kwalifikacyjnej, w przypadku gdyby pracodawca chciał szerzej porozmawiać na dany temat.

 Podsumowanie: Błędy w CV mogą pojawiać się szczególnie wtedy, gdy wysyłamy ich dużo do różnych pracodawców. Najlepszą metodą na ich uniknięcie wydaje się konsultacja z inną osobą, która krytycznie spojrzy na nasze dokumenty.

Temat pod lupą
Elżbieta Kaproń

Nie chcemy, aby CSR był tylko zestawem pięknych idei

CSR nie jest dziś zbiorem haseł, lecz elementem wartości firmy, realnymi działaniami oraz ważnym kryterium przy wyborze pracodawcy lub partnera w biznesie. O znaczeniu społecznej odpowiedzialności biznesu dla pracowników oraz organizacji rozmawiamy z Elżbietą Kaproń z Accenture Operations.

Więcej artykułów
Awanse
Paweł Surówka

Paweł Surówka prezesem PZU

Rada Nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej powołała z dniem 13 kwietnia 2017 roku Pawła Surówkę na stanowisko prezesa zarządu PZU.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

European Executive Forum

W imieniu organizatora zapraszamy 26 i 27 kwietnia do warszawskiego hotelu Sheraton, gdzie odbędzie się „European Executive Forum”, międzynarodowy kongres o tematyce przywództwa i zarządzania.

Więcej wydarzeń
UE