07-07-2015 | Jakub Jański

Nowi partnerzy w firmie doradczej EY od lipca

Na zdj. od lewej: Jakub Kraszkiewicz, Zbigniew Liptak, Łukasz Jeśkiewicz i Maja Mandela Na zdj. od lewej: Jakub Kraszkiewicz, Zbigniew Liptak, Łukasz Jeśkiewicz i Maja Mandela
O czwórkę nowych partnerów powiększył się zespół firmy doradczej EY. Do tego grona 1 lipca 2015 roku dołączyli: Maja Mandela, Łukasz Jeśkiewicz, Jakub Kraszkiewicz i Zbigniew Liptak.
 

Maja Mandela, Partner w Grupie Rynków Finansowych
Maja Mandela jest Partnerem w Grupie Rynków Finansowych, zajmującym się głównie tematyką ubezpieczeniową. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów firm z branży finansowej, transakcji na rynku ubezpieczeniowym i bankowym, doradztwie z zakresu rachunkowości, a także w doradztwie biznesowym w procesach transformacji IT. Zdobyła je w trakcie współpracy z wiodącymi polskimi i zagranicznymi zakładami ubezpieczeń, bankami i firmami z sektora asset management. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, gdzie specjalizowała się w ubezpieczeniach i metodach aktuarialnych, a także biegłym rewidentem, autorką artykułów o tematyce ubezpieczeniowej oraz prelegentką na konferencjach dotyczących rynków finansowych.

 

Łukasz Jeśkiewicz, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego
Łukasz Jeśkiewicz jest Partnerem w Dziale Doradztwa Podatkowego, zajmującym się tematyką fuzji i przejęć. Posiada doświadczenie w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, międzynarodowych standardów rachunkowości i rachunkowości zarządczej, a także w zakresie fuzji i przejęć, które zdobył doradzając w biurach EY w Warszawie i Londynie przy wykupach lewarowanych, projektach due diligence, strukturyzacjach dezinwestycji, integracji potransakcyjnej oraz doradztwie w zakresie umów nabycia aktywów. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego, a także licencjonowanym doradcą podatkowym i członkiem ACCA. Współtworzył książkę Międzynarodowe Planowanie Podatkowe. Był autorem artykułów o tematyce podatkowej.

Na czym polega kariera w doradztwie transakcyjnym?
Odpowiedź znajdziesz w naszym tekście nt. transactions. Przejdź do artykułu »

Jakub Kraszkiewicz, Partner w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć
Jakub Kraszkiewicz jest Partnerem w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, odpowiedzialnym za nadzór audytów dochodzeniowych i śledczych oraz projekty wdrażania narzędzi minimalizujących ryzyko nadużyć. Specjalizuje się w prowadzeniu dochodzeń i audytów śledczych, analizie procesów gospodarczych i ocenie systemów kontroli wewnętrznej. Jest absolwentem Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Studiował także na University of Tampere w Finlandii. Skończył podyplomowo Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć na Nottingham Business School. Dyplomowany Audytor Wewnętrzny (CIA); Certyfikowany Manager Projektów (PMP) i Biegły ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE). Posiada też certyfikat Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS). Wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie opracował program studiów Compliance – teoria i praktyka. Jest wykładowcą z zakresu compliance w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie.

 

Zbigniew Liptak, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego
Zbigniew Liptak jest Partnerem w Dziale Doradztwa Podatkowego, specjalizującym się w doradztwie regulacyjnym oraz w opodatkowaniu obrotu towarowego (VAT, akcyza, opłaty środowiskowe i celne). Jest liderem zespołu Center for Tax Policy. Pracuje dla klientów z przemysłu ciężkiego oraz FMCG. Występował jako pełnomocnik w postępowaniach podatkowych i celnych m.in. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Studiował na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie; na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Technicznej w Bielefeld w Niemczech oraz w Szkole Biznesu Uniwersytetu Sztokholmskiego w Szwecji. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. W 2008 roku został nagrodzony Złotym Paragrafem "Gazety Prawnej" w kategorii Najlepszy doradca podatkowy. Jest współautorem czterech komentarzy do przepisów VAT i akcyzowych, a także autorem kilkuset artykułów podatkowych w pismach branżowych i prasie ekonomicznej.

 

Na podst. www.ey.com/pl

Temat pod lupą
Elżbieta Kaproń

Nie chcemy, aby CSR był tylko zestawem pięknych idei

CSR nie jest dziś zbiorem haseł, lecz elementem wartości firmy, realnymi działaniami oraz ważnym kryterium przy wyborze pracodawcy lub partnera w biznesie. O znaczeniu społecznej odpowiedzialności biznesu dla pracowników oraz organizacji rozmawiamy z Elżbietą Kaproń z Accenture Operations.

Więcej artykułów
Awanse
Paweł Surówka

Paweł Surówka prezesem PZU

Rada Nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej powołała z dniem 13 kwietnia 2017 roku Pawła Surówkę na stanowisko prezesa zarządu PZU.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

European Executive Forum

W imieniu organizatora zapraszamy 26 i 27 kwietnia do warszawskiego hotelu Sheraton, gdzie odbędzie się „European Executive Forum”, międzynarodowy kongres o tematyce przywództwa i zarządzania.

Więcej wydarzeń
UE