06-10-2015 | Warszawski Instytut Bankowości

Rusza nowa edycja Konkursu BANRISK - Liga Akademicka 2015/2016, czyli sprawdź, jak zarządza się bankiem!

logo konkursu Banrisk - Liga Akademicka logo konkursu Banrisk - Liga Akademicka
Konkurs BANRISK – Liga Akademicka to unikalny, intensywny program szkoleniowy Warszawskiego Instytutu Bankowości, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna opracowana na Uniwersytecie Stanford w USA. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP.
 

Celem projektu jest umożliwienie zdolnym i ambitnym studentom zapoznania się z praktyką zarządzania bankiem, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem, tak aby ich kompetencje były odpowiednie do potrzeb rynku pracy.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału 5-osobowe zespoły złożone ze studentów od III roku studiów wzwyż (dopuszcza się udział w zespole maksymalnie 2 studentów II roku), z kierunków o profilu bankowo-finansowym lub zbliżonym, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce (wymagana średnia ocen za rok akademicki 2014/2015 to minimum 4,00 w skali 2-5, liczona jako średnia ocen wszystkich członków zespołu) oraz aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich. Możliwe jest powtórne uczestnictwo w Konkursie z tym, że w nowo zgłoszonym zespole dopuszcza się udział tylko jednej osoby-uczestnika wcześniejszej edycji Konkursu organizowanego przez WIB. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 listopada 2015 r.

 

NA CZYM POLEGA KONKURS?


Każdy zespół uczestniczy w wirtualnej grze, w której zarządza odrębnym, wirtualnym bankiem, zgodnie z przyjętą strategią i misją. W ramach dziesięciu decyzji stawia czoła zmieniającemu się (wspólnemu dla wszystkich banków) środowisku makroekonomicznemu. Dzięki temu uczestnicy odbywają intensywne ćwiczenie z zakresu analizy wskaźnikowej i oceny efektywności poszczególnych produktów oraz działalności banku jako całości. Konkurs wygrywa zespół, którego bank uzyska najwyższą cenę akcji na wirtualnej giełdzie.

 

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:

  • Sprawdzenie się w roli menedżera zarządzającego bankiem
  • Poznanie i zrozumienie zintegrowanego systemu zarządzania finansowego bankiem

  • Intensywne ćwiczenie z zakresu analizy wskaźnikowej i oceny efektywności banku

  • Przełożenie wiedzy nabywanej na uczelni na praktykę zarządzania bankiem

  • Rozwinięcie umiejętności podejmowania decyzji i pracy w zespole

  • Rozwój kariery zawodowej i wzmocnienie swojego CV

  • Podniesienie swojej wartości jako przyszłego pracownika banku

  • Sprawdzenie się w rywalizacji konkursowej

  • Prestiż reprezentowania swojej uczelni

 

W czwartej edycji Konkursu, rozpoczynającej się w listopadzie odbędą się równolegle trzy regionalne Ligi: w Poznaniu, w Katowicach i w Warszawie. Patronem Konkursu jest Związek Banków Polskich, a partneruje nam program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

www.szkola-ryzyka.pl

Facebook: BanriskLigaAkademicka

 

 

KONTAKT

Joanna Grobelny - Menedżer Konkursu

tel.: 22 826 99 24 wew. 105, 664 907 205, faks: 22 201 21 13

e-mail: banrisk@szkola-ryzyka.pl

Temat pod lupą

Wynagrodzenia w branży finansowej w 2017 roku

Aktualny raport Goldman Recruitment na temat wynagrodzeń na stanowiskach finansowych przynosi informacje, które mogą przydać się profesjonalistom podczas rozmów z pracodawcą o wynagrodzeniu, a także absolwentom w planowaniu ścieżki kariery.

Więcej artykułów
Awanse
Zbigniew Jagiełło

Zbigniew Jagiełło ponownie prezesem PKO BP

Rada nadzorcza banku PKO BP ponownie powołała Zbigniewa Jagiełłę na stanowisko prezesa zarządu banku.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Kongres dla bankowości – nowości i trendy w bezpieczeństwie oraz technologiach

W imieniu organizatora serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Banking Tech & Security”, która odbędzie się 29 czerwca w Warszawie.

Więcej wydarzeń
UE