Temat tygodnia
M.in. o tym, co wspólnego ma praca w obszarze ryzyka w banku z lotem helikopterem.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

AMBA (Association of Masters in Business Administration)

Tutaj znajdziesz informacje na temat akredytacji biznesowej AMBA.
Kategoria: Analiza
18.06.2018

AMBA (Association of Masters in Business Administration) jest to akredytacja potwierdzająca najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA.

Dane podstawowe

Akredytację AMBA przyznaje Association of MBAs. AMBA została pryznana 240 szkołom z 70 krajów. W Polsce certyfikat AMBA posiada jedynie 6 uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Politechnika Gdańska , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polish Open University w Warszawie, Akademia Koźmińskiego w Warszawie, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

Zakres

Ideą akredytacji AMBA jest wszechstronne zbadanie działalności edukacyjnej uczelni lub programu. Pod uwagę brane są  m.in. program studiów (przekazujący wiedzę z najważniejszych obszarów zarządzania m.in. ekonomi, aspektów prawnych, księgowości, finansów, metod ilościowych, teorii organizacji, zarządzania procesami oraz komunikacji interpersonalnej), organizacja pracy (uczelnia powinna mieć jasną i dobrze zdefiniowaną strategię działania), profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna (kwalifikacje kadry dydaktycznej powinny być poparte badaniami naukowymi oraz doświadczeniem praktycznym w biznesie i działalności doradczej), warunki studiowania i osiągnięcia studentów. Aby uzyskać akredytację AMBA, trzeba poddać się wnikliwej ocenie specjalnej komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele uczelni już akredytowanych. Akredytacja ta potwierdza najwyższą jakość programu zgodną z międzynarodowymi standardami w zakresie jakości kształcenia oraz spełniania potrzeb rynku. 

Źródło: www.mbaworld.com