Temat tygodnia
Wywiad z Wojciechem Ruśkiewiczem, Managerem w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Certified Global Business Services Professionals (CGBSP)

Informacje na temat programu certyfikacyjnego dla profesjonalistów Certified GBSP: kursy, zarobki, czas trwania kursów, perspektywy rozwoju. Dowiedz się więcej o kwalifikacjach Certified GBSP.
Kategoria: Księgowość
30.11.2016

Certified GBS Professionals to program certyfikacyjny dla specjalistów, Team Leaderów oraz managerów pracujących w sektorze nowoczesnych usług biznesowych (centrach o profilu BPO/SSC).

Dane podstawowe

Ponieważ za sukces modelu outsourcingowego (BPO) bądź insourcingowego (SSC) odpowiadają ludzie, ich wiedza oraz doświadczenie, organizacje CIMA (the Chartered Institute of Management Accountants) oraz the Hackett Group (firma doradcza zajmująca się m.in. obszarem doskonalenia procesów biznesowych, czyli tzw. process improvement) stworzyły program kształcący ekspertów pracujących w międzynarodowych centrach biznesowych.

Program składa się z trzech kwalifikacji, a zakres tematyczny to odpowiedź na potrzebę zatrudniania i dalszego rozwoju zawodowego talentów.

Certified GBS Professionals łączy kompetencje organizacji CIMA w rozwoju zawodowym profesjonalistów z know-how, które posiada the Hackett Group. Dzięki temu nowy program certyfikacyjny rozwija umiejętności uczestników w trzech kluczowych obszarach:

 • świadczeniu usług biznesowych (ang. service delivery);
 • zarządzaniu usługami (ang. service management);
 • zarządzanie transformacją (ang. transformation management).

Zakres

The Certified Global Business Services Professionals został podzielony na trzy certyfikaty, dopasowane do poziomu stanowisk w międzynarodowych centrach biznesowych.

Poziom podstawowy (specjalista): Certificate CGBS

Certyfikat przeznaczony dla wszystkich pracowników zajmujących stanowiska specjalistyczne w ramach struktur BPO/SSC. Porusza najważniejsze pod kątem operacyjnym zagadnienia, tj. procesy biznesowe, finansowe, human resources oraz zakupowe w kontekście globalnej gospodarki.

Certyfikat składa się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy narzędzi i technik stosowanych w globalnych centrach biznesowych (ang. global business centres; w skrócie GBS), a druga - specjalistycznych obszarów biznesowych, które świadczą centra na rzecz swoich bądź zewnętrznych podmiotów.

Poniżej podajemy zakres zagadnień w języku angielskim:

Generic GBS controls, tools & techniques

 • Historical context and basic principles of global business service models;
 • Governance structures and control frameworks for global business services;
 • Business processes and service management methods;
 • Business tools and techniques that can be used in a global business services environment;

Service specifics

 • Finance activities and processes in the context of global business services;
 • Human resource activities and processes in the context of global business services;
 • Information technology activities and processes in the context of global business services;
 • Procurement activities and processes in the context of global business services.

W ramach certyfikatu można wskazać na kluczowe pojęcia, a są nimi: procesy order-to-cash (O2C), treasury, procesy account-to-report (A2R), raportowanie biznesowe, mapowanie procesowe, zarządzanie zmianą, podstawy zarządzania projektami, Six Sigma.

Poziom zarządzania zespołem (Team Leader lub Manager): Diploma DGBS

Certyfikat przeznaczony dla kierowników zespołów oraz managerów operacyjnych w centrach biznesowych, doskonalący kompetencje w zarządzaniu wielozadaniowymi zespołami.

Porusza najważniejsze zagadnienia, które dotyczą stanowiska Team Leader oraz manager średniego szczebla, tj. zarządzanie informacją biznesową i strategią, projektowanie i poprawa procesów biznesowych, modele organizacyjne oraz zarządzanie transformacją/zmianą.

Poniżej podajemy zakres zagadnień w języku angielskim:

Strategy and information

 • GBS operations in the context of business strategy, GBS models and best practices;
 • GBS objectives, developing SLAs & KPIs and explaining requirements for GBS reporting;

Placement and process

 • Placement of services (corporate, shared services, business units, etc.);
 • Strategy for captive vs. outsourced sourcing, location selection and site build-out;
 • Process designs, SOPs, process & technology migration and improvements;

Organisation and governance

 • GBS staffing, developing teams and people capabilities;
 • Developing organisation models and detailed organisation charts;
 • Governance models and accountability;

Service and transformation management

 • Service management, pricing, managing supply and demand, talent management, continuity;

management and continuous improvement

 • Transformation management strategy, stakeholder management and transformation projects.

W ramach dyplomu można wskazać na kluczowe pojęcia, a są nimi:

process improvement, implementacja w zakresie technologii, zarządzanie talentami,  monitoorowanie i osiąganie wyznaczonych celów, process ownership oraz change management.

Poziom managerski (Top/Senior management): Advanced Diploma ADGBS

Certyfikat przeznaczony dla wszystkich managerów wysokiego szczebla pracujących w centrach biznesowych oraz w podmiotach powiązanych, tzn. korzystających z modelów outsourcingowych.

Certyfikat składa się z czterech części. Sylabus porusza takie zagadnienia, jak m.in. program management, zarządzanie zmianą, zarządzanie zespołami w ramach GBS-ów, struktura, funkcja i umiejscowienie procesów w ramach organizacji, raportowanie oraz rozwój wskaźników efektywności.

Poniżej podajemy zakres zagadnień w języku angielskim:

Strategic alignment

 • Development of a strategy, vision, goals and objectives for GBS aligned to business strategy;
 • Setting GBS objectives, developing KPIs and explaining requirements for GBS reporting;

Service delivery – placement and process

 • Placement of services - corporate, shared services, business units, etc.;
 • Location strategy, location selection and evaluating sourcing options;
 • Process designs, controls framework, process & technology migration and improvements;

Service delivery – organisation and governance

 • GBS staffing, competencies and skills, training and talent management;
 • Development, design and roll-out of the GBS organisation model;
 • Design and implementation of GBS governance and process ownership;

Service and transformation management

 • Service strategy, service design, service operations and continuous improvement;
 • Transformation management, programme and change management plans.

W ramach dyplomu z poziomu advanced można wskazać na kluczowe pojęcia, a są nimi:

optymalizacja, rozwój kultury organizacyjnej, współpraca pomiędzy klientami a BPO, zarządzanie poszczególnymi etapami transformacji, począwszy od oceny a zakończywszy na change management.

Czas trwania

Certified GBS Professionals jest oferowany wyłącznie organizacjom reprezentującym sektor usług biznesowych (BPO/SSC), co oznacza, że nie mogą z niego skorzystać osoby fizyczne indywidualnie. W praktyce w programie mogą wziąć udział pracownicy centrum biznesowych, które współpracują z organizacjami CIMA oraz the Hackett Group.

Aby uzyskać najwyższy tytuł w ramach tego programu, należy przeznaczyć na naukę maks. półtora roku. Każdy z poziomów kończy się egzaminem udostępnionym na żądanie pracodawcy w centrach edukacyjno-szkoleniowych.

Perspektywy rozwoju

Nowy program edukacyjny CIMA oraz the Hackett Group, który składa się z jednego certyfikatu oraz dwóch dyplomów różniących się od siebie poziomem zaawansowania, przeznaczony jest dla wszystkich pracowników pracujących w centrach biznesowych, które współpracują z organizacją CIMA lub the Hackett group.

Certified Global Business Services Professionals można uznać za potwierdzenie wiedzy i doświadczenia biznesowego dotyczącego procesów, operacji biznesowych oraz zarządzania projektami.

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć