Temat tygodnia
Kto powinien zainteresować się karierą w dziale FP&A?
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

CFSA (Certified Financial Services Auditor)

Obecnie oprócz ogólnych uprawnień w zakresie audytu wewnętrznego istnieje także możliwość zdobywania specjalizacji w konkretnym zakresie. CFSA jest jedyną międzynarodową kwalifikacją dla audytorów specjalizujących się w sektorze usług finansowych.
Kategoria: Audyt
04.06.2013

CFSA (Certified Financial Services Auditor) jest międzynarodową kwalifikacją z zakresu audytu wewnętrznego.
 

Dane podstawowe

Certyfikat CFSA przyznawany jest przez IIA (The Institute of Internal Auditors), międzynarodowe stowarzyszenie audytorów wewnętrznych. IIA jest najstarszą organizacją zrzeszającą audytorów wewnętrznych i wydającą certyfikaty w tym zakresie. Organizacja reprezentowana jest na świecie przez 103 instytucje, m.in. przez IIA Polska.

Kwalifikacja CFSA przeznaczona jest dla osób chcących zajmować się audytem w sektorze usług finansowych. Jest więc jednocześnie wyznacznikiem wiedzy w dziedzinie audytu w trzech sektorach: bankowości, ubezpieczeń oraz obrotu papierami wartościowymi. Zgodnie z oficjalnymi danymi organizacji, certyfikat CFSA posiada ok. 5300 osób, natomiast w Polsce zaledwie 12 osób.

 
 

Zakres wiedzy

Osoby ubiegające się o certyfikat CFSA muszą posiadać wykształcenie co najmniej na poziomie licencjata, dwuletnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym w sektorze finansowym, uzyskać referencje potwierdzające właściwą postawę moralną, oraz zdać egzamin CFSA.

Zobacz oferty pracy w audycie » 

 

Egzamin CFSA składa się z dwóch części:

CZĘŚĆ I

Wymagany zakres wiedzy dotyczy audytu we wszystkich trzech sektorach finansowych.

Zagadnienia:

1. Audyt usług finansowych

2. Audyt produktów finansowych

3. Audyt procesów usług finansowych

4. Środowisko regulacyjne

Typ: test jednokrotnego wyboru

Objętość: 100 pytań

Waga: 80% egzaminu

CZĘŚĆ II

Wymagany zakres wiedzy dotyczy wybranej przez egzaminowanego dyscypliny: bankowości, ubezpieczeń lub obrotu papierami wartościowymi.

Typ: test jednokrotnego wyboru

Objętość: 25 pytań

Waga: 20% egzaminu

Czas trwania egzaminu: 145 minut

Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim, chińskim, hiszpańskim, portugalskim oraz włoskim.

IIA Polska nie organizuje kursów przygotowujących do egzaminu. Istnieje jednak możliwość zakupienia podręczników dla kandydatów na CFSA na stronie internetowej organizacji IIA: www.iia.org. Materiały wydawane są w języku angielskim oraz hiszpańskim. Cena podręcznika w formie papierowej lub na płycie CD wynosi 50$.

Egzamin przeprowadzany jest w ponad 500 centrach egzaminacyjnych na świecie. Trzy z nich znajdują się w Polsce - dwa w Warszawie oraz jeden w Lublinie.

Zobacz oferty pracy w audycie » 

 

Koszty jakie musi ponieść kandydat na certyfikowanego CFSA ograniczają się do opłaty egzaminacyjnej, która wynosi 325$ dla członków organizacji IIA, oraz 375$ dla osób nienależących do organizacji.

Aby podtrzymać kwalifikację CFSA należy uczestniczyć w Programie Ustawicznego Dokształcania (CPE).  

 
 

Perspektywy rozwoju

Certyfikat CFSA przeznaczony jest zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących audytorów w sektorze usług finansowych jako forma rozwoju oraz oficjalnego potwierdzenia posiadanych umiejętności.

Osoby posiadające kwalifikację CFSA mogą zajmować się audytem w instytucjach świadczących usługi finansowe, takich jak: banki komercyjne, inwestycyjne i spółdzielcze, credit unions, towarzystwa ubezpieczeniowe czy agencje kredytowe.

 

Przykładowe stanowiska, które łatwiej osiągnąć posiadając kwalifikację CFSA:

 

Audyt wewnętrzny:

Dyrektor audytu

Manager audytu

Audytor wewnętrzny

 

Opracowanie na podstawie The Institute of Internal Auditors.