Temat tygodnia
Wywiad z Gabrielą Plencler-Borecką, Employer Branding Process Lead w Capgemini Polska.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

CFSA (Certified Financial Services Auditor)

Obecnie oprócz ogólnych uprawnień w zakresie audytu wewnętrznego istnieje także możliwość zdobywania specjalizacji w konkretnym zakresie. CFSA jest jedyną międzynarodową kwalifikacją dla audytorów specjalizujących się w sektorze usług finansowych.
Kategoria: Audyt
04.06.2013

CFSA (Certified Financial Services Auditor) jest międzynarodową kwalifikacją z zakresu audytu wewnętrznego.

Dane podstawowe

Certyfikat CFSA przyznawany jest przez IIA (The Institute of Internal Auditors), międzynarodowe stowarzyszenie audytorów wewnętrznych. IIA jest najstarszą organizacją zrzeszającą audytorów wewnętrznych i wydającą certyfikaty w tym zakresie. Organizacja reprezentowana jest na świecie przez 103 instytucje, m.in. przez IIA Polska.

Kwalifikacja CFSA przeznaczona jest dla osób chcących zajmować się audytem w sektorze usług finansowych. Jest więc jednocześnie wyznacznikiem wiedzy w dziedzinie audytu w trzech sektorach: bankowości, ubezpieczeń oraz obrotu papierami wartościowymi. Zgodnie z oficjalnymi danymi organizacji certyfikat CFSA posiada ok. 5300 osób, natomiast w Polsce zaledwie 12 osób.

Zakres

Osoby ubiegające się o certyfikat CFSA muszą posiadać wykształcenie co najmniej na poziomie licencjata, dwuletnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym w sektorze finansowym, uzyskać referencje potwierdzające właściwą postawę moralną, oraz zdać egzamin CFSA.

Egzamin CFSA składa się z dwóch części:

Część I

Wymagany zakres wiedzy dotyczy audytu we wszystkich trzech sektorach finansowych.

Zagadnienia:

  1. Audyt usług finansowych;
  2. Audyt produktów finansowych;
  3. Audyt procesów usług finansowych;
  4. Środowisko regulacyjne.

Typ: test jednokrotnego wyboru
Objętość: 100 pytań
Waga: 80% egzaminu

Część II

Wymagany zakres wiedzy dotyczy wybranej przez egzaminowanego dyscypliny: bankowości, ubezpieczeń lub obrotu papierami wartościowymi.

Typ: test jednokrotnego wyboru
Objętość: 25 pytań
Waga: 20% egzaminu
Czas trwania egzaminu: 145 minut

Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim, chińskim, hiszpańskim, portugalskim oraz włoskim.
IIA Polska nie organizuje kursów przygotowujących do egzaminu. Istnieje jednak możliwość zakupienia podręczników dla kandydatów na CFSA na stronie internetowej organizacji IIA: www.iia.org. Materiały wydawane są w języku angielskim oraz hiszpańskim. Cena podręcznika w formie papierowej lub na płycie CD wynosi 50 dolarów.

Egzamin przeprowadzany jest w ponad 500 centrach egzaminacyjnych na świecie. Trzy z nich znajdują się w Polsce – dwa w Warszawie oraz jeden w Lublinie. Koszty jakie musi ponieść kandydat na certyfikowanego CFSA ograniczają się do opłaty egzaminacyjnej, która wynosi 380 dolarow dla członków organizacji IIA oraz 495 dolarów dla osób nienależących do organizacji.

Czas trwania

Aby podtrzymać kwalifikację CFSA należy uczestniczyć w Programie Ustawicznego Dokształcania (CPE). 

Perspektywy rozwoju

Certyfikat CFSA przeznaczony jest zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących audytorów w sektorze usług finansowych jako forma rozwoju oraz oficjalnego potwierdzenia posiadanych umiejętności. Osoby posiadające kwalifikację CFSA mogą zajmować się audytem w instytucjach świadczących usługi finansowe, takich jak: banki komercyjne, inwestycyjne i spółdzielcze, credit unions, towarzystwa ubezpieczeniowe czy agencje kredytowe.

Opracowanie na podstawie The Institute of Internal Auditors.

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć