Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

CGAP (Certified Government Auditing Professional)

Informacje na temat kwalifikacji zawodowej CGAP: kursy, zarobki, czas trwania kursów, perspektywy rozwoju. Dowiedz się więcej o kwalifikacji CGAP.
Kategoria: Audyt
23.08.2012

Jest to certyfikat wydawany przez Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA).

Dane podstawowe

CGAP (Certified Government Auditing Professional – Dyplomowany Audytor Sektora Publicznego) jest certyfikatem specjalistycznym, przeznaczonym dla audytorów zatrudnionych w sektorze publicznym. Przyznanie certyfikatu CGAP poprzedzone jest egzaminem, w toku którego kandydat musi wykazać się znajomością unikalnych cech audytu wewnętrznego w sektorze publicznym.

Zakres

Kandydaci ubiegający się o certyfikat CGAP muszą zdać egzamin CGAP, legitymować się wyższym wykształceniem (co najmniej licencjat) oraz odbyć minimum dwuletni staże pracy w audycie wewnętrznym sektora publicznego, a także uzyskać referencje zaświadczające o właściwej postawie zawodowej i moralnej.  Egzamin zdaje się w formie komputerowej (CBT - Computer Based Testing). Miejsce, język, datę i godzinę egzaminu wybiera kandydat. 

Egzamin CGAP składa się z 115 pytań testowych, obejmuje poniższe zagadnienia: 

  • Standardy, ład korporacyjny, podstawy ryzyka/ kontroli;
  • Praktyki audytu w sektorze publicznym;
  • Umiejętności i techniki audytu w sektorze publicznym;
  • Środowisko kontroli w sektorze publicznym.

Czas trwania egzaminu to 2 godzinny i 55 minut. W przypadku niezaliczenia egzamin można powtórzyć po 90 dniach. Nie istnieje limit podejść, ale cały proces należy zakonczyć w ciągu 4 lat od daty aplikacji.

Czas trwania

Celem kursu CGAP jest przygotowanie kandydatów do egzaminu na Dyplomowanego Audytora Sektora Publicznego. Kurs rozpoczyna się od przedstawienia założeń, wymagań i organizacji egzaminu CGAP, a następnie omawia zagadnienia ładu korporacyjnego, zasad zarządzania ryzykiem, standardów przeprowadzania audytu, funkcjonowania audytu w strukturze ładu korporacyjnego, struktur ramowych kontroli, zarządzania audytem wewnętrznym, rodzajów usług audytowych i ich realizacji, zasad oceny ryzyka, przekazywania wyników oraz monitorowania wdrożenia zaleceń, a także środowiska audytu w sektorze publicznym oraz rachunkowości w sektorze finansów publicznych i lokowania środków publicznych. Tematyka kursu pokrywa się z wymaganiami programowymi egzaminu CGAP i przygotowuje kandydatów do samodzielnej nauki.

Perspektywy rozwoju

Certyfikat CGAP potwierdza kompetencje audytora i uprawnia go do wykonywania zawodu w sektorze publicznym, otwierając możliwości ubiegania się o stanowisko audytora wewnętrznego w urzędach, ministerstwach, agencjach rządowych, gminach i starostwach. Po uzyskaniu certyfikatu trzeba przestrzegać wymogu stałego rozwoju zawodowego, czyli konieczności zdobycia i zaraportowania 20 godzin szkoleniowych każdego roku do 31 grudnia. 

Opracowanie na podstawie The Institute of Internal Auditors.

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć