Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

CGMA (Chartered Global Management Accountant)

Powstanie kwalifikacji CGMA to wynik współpracy dwóch najbardziej uznanych instytutów rachunkowości na świecie - Chartered Institute of Management Accountants oraz American Institute of Certified Public Accountants.
Kategoria: Kontroling
30.12.2013

CGMA (Chartered Global Management Accountant) jest międzynarodową kwalifikacją z dziedziny rachunkowości.

Dane podstawowe

Powstała w 2012 roku kwalifikacja CGMA jest owocem współpracy brytyjskiej organizacji CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) oraz amerykańskiego instytutu AICPA (American Institute of Certified Public Accountants). Jednym z głównych celów organizacji jest utworzenie certyfikatu w zakresie rachunkowości zarządczej o globalnym charakterze. Nie jest to jednak jedyny powód powstania kwalifikacji. 

Ogromną korzyścią dla członków obu tych organizacji będącą efektem ich wzajemnej współpracy jest wymiana wiedzy, doświadczeń, wyników i metod wykonywania badań między najbardziej uznanymi instytutami rachunkowości na świecie.

Zakres

Kwalifikację CGMA mogą zdobyć zarówno posiadacze kwalifikacji CIMA lub CPA, jak i osoby niewyposażone jeszcze w żaden z tych tytułów.

Aktualni członkowie CIMA nie muszą spełniać żadnych dodatkowych wymogów, aby otrzymać kwalifikację CGMA. Tytuł przyznawany jest tym osobom automatycznie.

Kwalifikowani CPA, aby zdobyć certyfikat CGMA zobligowani są do spełnienia wymogu formalnego, którym jest co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości zarządczej z elementami audytu wewnętrznego.

Osoby niebędące członkami żadnej z wyżej wymienionych organizacji zobowiązane są do uzyskania pozytywnych wyników wszystkich egzaminów wymaganych podczas ubiegania się o certyfikat CIMA.

Perspektywy rozwoju

Posiadacze kwalifikacji CGMA zwykle zajmują wysokie stanowiska w działach finansowo-księgowych oraz kontrolingu. Certyfikowani CGMA znajdują także zatrudnienie w instytucjach i firmach związanych z rynkiem finansowym, takich jak banki inwestycyjne, fundusze inwestycyjne czy biura maklerskie.

Ze względu na krótki okres istnienia kwalifikacji, średnie zarobki jej posiadaczy są trudne do oszacowania. Można je jednak porównać z wynagrodzeniami posiadaczy kwalifikacji CIMA, których zarobki najczęściej nie spadają poniżej poziomu 8 tys. złotych, a czasem przekraczają nawet poziom 20 tys. złotych.

Opracowanie na podstawie The Chartered Institute of Management Accountants oraz American Institute of Certified Public Accountants .

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć