Temat tygodnia
M.in. o tym, co wspólnego ma praca w obszarze ryzyka w banku z lotem helikopterem.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

CPA (Certified Public Accountant)

Kwalifikacja CPA w Stanach Zjednoczonych uznawana jest za najważniejszy tytuł w zakresie księgowości. Niemal każde amerykańskie przedsiębiorstwo korzysta z usług CPA, poszukując pracowników o takiej kwalifikacji także do oddziałów w Polsce.
Kategoria: Księgowość
21.05.2013

CPA (Certified Public Accountant) to międzynarodowa kwalifikacja z dziedziny rachunkowości. 

Dane podstawowe

CPA to kwalifikacja wydawana przez Instytut Biegłych Licencjonowanych Księgowych m.in. w Irlandii (CPA Ireland), Australii (CPA Australia) oraz Stanach Zjednoczonych (AICPA). Jest to tytuł wymagany przy usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Stanach Zjednoczonych, gdzie uznawany jest za najważniejszy tytuł w zakresie księgowości. Choć CPA to certyfikat uznawany na całym świecie, nie jest popularny w Europie z uwagi na większe możliwości uzyskania ACCA w tym regionie. Funkcjonuje głównie w Ameryce Północnej, Azji oraz Australii. Jednak niemal każde amerykańskie przedsiębiorstwo korzysta z usług wykwalifikowanych CPA w oddziałach krajowych i zagranicznych, także w Polsce.

Do niedawna amerykański tytuł CPA nie miał żadnego związku z CPA przyznawanym przez instytuty w Irlandii czy Australii. Od listopada 2012 organizacje podpisały porozumienie, w wyniku którego kwalifikowani CPA spoza Stanów Zjednoczonych mogą przystąpić jedynie do egzaminu IQEX sprawdzającego wiedzę dotyczącą etyki zawodowej, amerykańskiego prawa gospodarczego i podatków federalnych, aby uzyskany przez nich tytuł był uznawany także przez AICPA. Koszt egzaminu IQEX wynosi 835 dolarów.

Zakres

Aby otrzymać amerykańską kwalifikację CPA należy spełnić zasadę 3 E’s: Education, Examination, Experience, a także zdać egzamin z etyki zawodowej.
Do egzaminów wymaganych w celu otrzymania US CPA można przystąpić w każdym stanie w USA oraz w kilku innych krajach: Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Libanie, Japonii, Kuwejcie, Bahrajnie, Brazylii. Nieamerykańskie CPA można zdobyć m.in. w Irlandii, Australii, Meksyku i Kanadzie.

Education:

Każdy obszar egzaminacyjny posiada inne wymagania dotyczące kursu przygotowawczego oraz wieku i poziomu wykształcenia kandydatów. Aby zapoznać się z dokładnymi wymaganiami należy odwiedzić stronę internetową organizacji AICPA: www.aicpa.org. Kurs przygotowawczy zazwyczaj trwa 150 godzin, wymagane jest wykształcenie co najmniej na poziomie licencjackim.

Exam:

Aby zdobyć kwalifikację należy zdać cztery egzaminy. Do egzaminów można przystępować w dowolnej kolejności, jednak między zdaniem pierwszego a ostatniego egzaminu musi minąć nie więcej niż 18 miesięcy. Terminy egzaminów przypadają na dwa pierwsze miesiące każdego kwartału. Egzaminy przeprowadzane są wyłącznie w języku angielskim.

Pełna lista egzaminów:

1. Auditing and attestation (AUD):

 • Engagement Acceptance and Understanding the Assignment;
 • Understanding the Entity and Its Environment (including Internal Control);
 • Performing Audit Procedures and Evaluating Evidence;
 • Evaluating Audit Findings, Communications, and Reporting;
 • Accounting and Review Services Engagements;
 • Professional Responsibilities.

Średni czas przygotowania: 100 godzin
Czas trwania egzaminu: 4 godziny
Objętość: 90 pytań wielokrotnego wyboru, 7 symulacji

2. Business environment and concepts (BEC):

 • Corporate Governance;
 • Economic Concepts and Analysis; 
 • Financial Management ;
 • Information Systems and Communications; 
 • Strategic Planning.

Średni czas przygotowania: 80 godzin
Czas trwania egzaminu: 3 godziny
Objętość: 72 pytania wielokrotnego wyboru, 3 zadania otwarte

3. Financial accounting and reporting (FAR):

 • Conceptual Framework, Standards, Standard Setting, and Presentation of Financial Statements; 
 • Financial Statements Accounts;
 • Governmental Accounting and Reporting; 
 • Not-for-Profit Accounting and Reporting. 

Średni czas przygotowania: 160 godzin
Czas trwania egzaminu: 4 godziny
Objętość: 90 pytań wielokrotnego wyboru, 7 symulacji

4. Regulation (REG):

 • Ethics, Professional, and Legal Responsibilities; 
 • Business Law;
 • Federal Tax Process, Procedures, Accounting, and Planning;
 • Federal Taxation of Property Transactions;
 • Federal Taxation of Individuals;
 • Federal Taxation of Entities.

Średni czas przygotowania: 110 godzin
Czas trwania egzaminu: 3 godziny
Objętość: 72 pytania wielokrotnego wyboru, 6 symulacji

Experience:

Wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego są ustalane indywidualnie przez każdy z obszarów egzaminacyjnych. Zwykle oczekuje się 1–2 lat doświadczenia w księgowości.  
Koszt uzyskania certyfikatu, tak jak wymagania dotyczące kandydatów, zależy od wybranego obszaru egzaminacyjnego. Jednak bez względu na to, jaki obszar wybierze kandydat, musi liczyć się z wysokimi kosztami. Opłata wymagana przy rejestracji, wraz z opłatami egzaminacyjnymi wynosi ok. 1 000$. Cena kursu przygotowawczego zależy od jego formy. Średni koszt to ok. 1 500 dolarów, natomiast najwyższy – 3 000 dolarow. Koszt egzaminu z etyki w roku 2013 wynosi 131.25 dolarów. Oprócz opłat związanych z uzyskaniem certyfikatu, potencjalny kandydat na CPA powinien wziąć pod uwagę także cenę licencji, która waha się między 50 a 300 dolarów. Po uwzględnieniu wszystkich opłat, średni koszt uzyskania CPA to ok. 3 000 dolarów. 

Do uzyskania certyfikatu CPA w Irlandii, a także w innych - wykraczających poza zasięg AICPA - krajach, zakres wiedzy wymaganej do zaliczenia egzaminów jest podobny. Zmieniają się jedynie oczekiwania dotyczące znajomość systemów podatkowych oraz prawa gospodarczego. Liczba oraz forma egzaminów może się różnić.

Perspektywy rozwoju

Kwalifikacja CPA daje bardzo szerokie pole wyboru dalszej ścieżki zawodowej. CPA zwykle znajdują zatrudnienie w rachunkowości. Zajmują się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, wykonywaniem deklaracji podatkowych, badaniem sprawozdań finansowych, a także planowaniem finansowym. Nie jest to jednak jedyna możliwa droga dla certyfikowanego CPA. Są oni potrzebni także w agencjach rządowych w celu wykonywania audytu i oceny strategii zarządzania pieniędzmi przez agencje. CPA mogą także pracować w firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i audytem.

Opracowanie na podstawie Instytutu Biegłych Licencjonowanych Księgowych .

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć