Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

EQUIS (European Quality Improvement System)

Tutaj znajdziesz informacje o akredytacji uczelnianej EQUIS, czyli European Quality Improvement System.
Kategoria: Analiza
19.06.2018

Akredytacja EQUIS obejmuje całą uczelnię i należy do jednej z najbardziej prestiżowych i ekskluzywnych na świecie. Jest przyznawana przez organizację EFMD (European Foundation for Management Development). 

Dane podstawowe

W procesy akredytacyjne EQUIS zaangażowani są zarówno pracownicy naukowi, jak i praktycy biznesu. Akredytacja EQUIS przywiązuje ogromną wagę do wysokiego standardu strategicznych działań uczelni i do procesu umiędzynarodowienia. Jedynie 156 uczelni biznesowych posiada tę prestiżową akredytację.  W Polsce są to Akademia Leona Koźmińskiego oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

Zakres

W ramach tej certyfikacji analizowane są wszystkie rodzaje studiów w danej placówce. To ocena nie tylko jakości kształcenia, ale także administracji, współpracy z instytucjami zewnętrznymi i organizacjami biznesowymi pod kątem przygotowania absolwentów do potrzeb rynku pracy.

Takie podejście wynika z faktu, że firmy rekrutujące pracowników na całym świecie, studenci studiujący poza macierzystym krajem oraz uczelnie nawiązujące alianse z instytucjami z różnych kontynentów potrzebują wysokiej jakości kształcenia, szczególnie w zakresie edukacji międzynarodowej. Wszelka działalność uczelni, włączając badania naukowe oraz kształcenie podyplomowe, podlegają ocenie. EQUIS kładzie nacisk na umiejętności zarządcze i przedsiębiorcze studentów oraz wprowadzanie innowacji w procesach kształcenia. Certyfikat jednostka uzyskuje na 3 lub 5 lat. 

Źródło: www.efmd.org