Temat tygodnia
Wywiad z Gabrielą Plencler-Borecką, Employer Branding Process Lead w Capgemini Polska.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

ERP (Energy Risk Professional)

Działalność w branży energetycznej obarczona jest wysokim ryzykiem. Dlatego współczesne przedsiębiorstwa energetyczne potrzebują specjalistów, którzy znają się nie tylko na rynku energetycznym, ale także śledzą trendy i potrafią zarządzać ryzykiem.
14.05.2013

ERP (Energy Risk Professional) jest pierwszą i jedyną międzynarodową kwalifikacją dla specjalistów z branży energetycznej.

Dane podstawowe

Kwalifikacje ERP przyznawane są przez GARP (The Global Association of Risk Professionals) – jedyne międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające osoby zarządzające ryzykiem finansowym. ERP to jedyny certyfikat w zakresie energetyki o zasięgu globalnym. Specjaliści ds. energetyki mogą obecnie zdobyć certyfikat ERP w celu poszerzenia swojej wiedzy w zakresie energetyki oraz zarządzania ryzykiem, a także by potwierdzić swoje umiejętności międzynarodowym certyfikatem.

Do egzaminu mogą przystąpić nie tylko doświadczeni specjaliści, ale także studenci wiążący przyszłość z branżą energetyczną w celu zdobycia specjalistycznej wiedzy i uzyskania przewagi na rynku pracy pośród innych absolwentów.

Zakres

Certyfikat ERP przyznawany jest osobom, które nie tylko zdały pozytywnie egzamin, ale także posiadają doświadczenie zawodowe. W celu uzyskania certyfikatu wymagane jest zdobycie dwuletniego doświadczenia w branży energetycznej lub w obszarze zarządzania ryzykiem w okresie nie dłuższym niż 5 lat od zdania egzaminu.

Egzaminy przeprowadzane są dwa razy w roku, w maju oraz w listopadzie, w 90 ośrodkach w 50 państwach świata. W Polsce egzamin odbywa się w Warszawie. Egzamin przeprowadzany jest wyłącznie w języku angielskim.

Aby do niego przystąpić należy zarejestrować się na stronie internetowej organizacji GARP: www.garp.org

Zakres materiału podzielony jest na trzy kategorie:

  1. Rynek energetyczny;
  2. Produkty finansowe i zarządzanie ryzykiem;
  3. Aktualne wydarzenia w branży energetycznej.

Egzamin składa się z dwóch części:

Część I

Zagadnienia: Pytania w pierwszej części egzaminu dotyczą rynku energetycznego. Podzielone są na trzy podkategorie:

  1. Wydobycie węglowodorów (25% – 40 pytań);
  2. Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (10% – 16 pytań);
  3. Odnawialne źródła energii (10% – 16 pytań).

Oraz aktualne wydarzenia w branży energetycznej.

Czas trwania: cztery godziny
Typ: test wielokrotnego wyboru
Objętość: 80 pytań
Waga: 50% ogólnej punktacji

Część II

Zagadnienia: Część druga egzaminu dotyczy produktów finansowych i zarządzania ryzykiem. Pytania zostały podzielone na cztery podkategorie:

  1. Handel i opcje realne (15% – 24 pytania);
  2. Kształtowanie cen, ryzyko rynkowe i wycena (15% – 24 pytania);
  3. Ryzyko kredytowe i kontrahenta (10% – 16 pytań);
  4. Ryzyko operacyjne i strategiczne zarządzanie ryzykiem (10% – 16 pytań).

Czas trwania: cztery godziny
Typ: test wielokrotnego wyboru
Objętość: 80 pytań
Waga: 50% ogólnej punktacji
Czas przygotowania: 300–400 godzin

Istnieje możliwość przystąpienia do obu części jednego dnia, jednak należy wówczas liczyć się ze związanym z tym ryzykiem. Jeśli osoba egzaminowana nie zda części pierwszej, część druga jest automatycznie uznawana za niezaliczoną.

Przed zapisaniem się na egzamin należy wpłacić wpisowe w wysokości 300$. Koszt przystąpienia do każdej z części mieści się w przedziale 450$-750$ w zależności od tego, z jak dużym wyprzedzeniem dokonano rezerwacji na egzamin. Aby zapłacić 450$ należy zapisać się nie krócej niż na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Perspektywy rozwoju

Osoby posiadające certyfikat ERP zazwyczaj pracują w: bankach komercyjnych, kancelariach prawnych specjalizujących się w zakresie prawa energetycznego, agencjach rządowych, firmach konsultingowych oraz brokerskich, firmach doradczych oferujących usługi eksperckie dla branży energetycznej w zakresie zarządzania ryzykiem, oraz dużych przedsiębiorstwach energetycznych.

 
Opracowanie na podstawie The Global Association of Risk Professionals.

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć