Temat tygodnia
M.in. o tym, co wspólnego ma praca w obszarze ryzyka w banku z lotem helikopterem.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Specjalista z zakresu Operacji i Rozliczeń Bankowych (SORB)

W tym tekście znajdziesz informacje dotyczące nowego Standardu Kwalifikacyjnego – Specjalista z zakresu Operacji i Rozliczeń Bankowych (SORB).
Kategoria: Finanse/Bankowość
17.07.2020

Specjalista z zakresu Operacji i Rozliczeń Bankowych (SORB) to standard kwalifikacyjny dotyczący pracowników wykonujących operacje i rozliczenia bankowe (back office) zatrudnionych w wydzielonych organizacyjnie jednostkach banku.

Dane podstawowe

Zgodnie z zasadami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych kwalifikacja została podzielona na trzy główne części:

  1. wiedza,
  2. umiejętności,
  3. postawy (czasem nazywane kompetencjami).

Proces certyfikacji składa się z dwóch etapów:

  1. egzaminu (tu: pisemnego i ustnego) organizowanego jak pozostałe egzaminy w Systemie Standardów,
  2. oceny dokonywanej przez aktualnego pracodawcę (bank lub firmę pośrednictwa finansowego).

Zakres

Do egzaminów można przygotowywać się samodzielnie w trybie eksternistycznym lub skorzystać z kursów czy studiów podyplomowych przygotowujących do zdania egzaminów, w jednej z Instytucji -Uczestnika Systemu Standardów (np. szkoła bankowa, uczelnia wyższa, inna instytucja szkoleniowa).

Zgłoszenia na egzamin i kwestie organizacyjne, w tym opłaty egzaminacyjne od uczestników, prowadzą szkoły uprawnione do organizacji egzaminu, na podstawie zawartej ze ZBP umowy o współpracy. 

Perspektywy rozwoju

Aby uzyskać stopień zawodowy Specjalisty SORB, oprócz zdanego egzaminu, wymagany jest także min. staż pracy w sektorze finansowym, określany przez pracodawcę oraz potwierdzenie przez pracodawcę umiejętności i postaw.