Temat tygodnia
Z badań wynika, że obecnie aktywnych zawodowo jest około połowa studentów.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Manager produktu/Product Manager

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę managera produktu. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia manager produktu.
Branża: Ubezpieczenia
28.06.2013

Przejdź do pełnej listy opisów stanowisk w finansach »

Głównym zadaniem managera produktu w branży ubezpieczeniowej jest kreowanie nowych produktów i usług dla klientów indywidualnych i firm oraz, dodatkowo, uwzględnianie warunków rynkowych, produktów oferowanych przez konkurencję oraz założeń dotyczących marży i ryzyka. Manager produktu odpowiada przekrojowo za produkt lub grupę produktów pod kątem marketingowym, ryzyka i sprzedaży.

Zobacz oferty pracy w ubezpieczeniach » 


 

Zakres obowiązków

  • koordynacja i nadzór nad rozwojem oferty w zakresie produktu lub grupy produktów oferowanych przez ubezpieczyciela dla klientów indywidualnych i firm (ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, OC, na życie, inwestycyjne)
  • negocjowanie parametrów i wdrażanie produktów do kanałów dystrybucji: firm brokerskich, banków, doradców finansowych, sieci własnej
  • opracowywanie ogólnych warunków ubezpieczeń oraz taryf, współudział w tworzeniu polityki ryzyka dla produktu
  • zarządzanie zespołami projektowymi, opracowywanie instrukcji, procedur, wytycznych i interpretacji dla produktu
  • dostosowanie regulacji produktowych do otoczenia rynkowego i prawnego oraz wymogów towarzystwa ubezpieczeniowego
  • współpraca w zakresie prowadzonych działań marketingowych (kampanie reklamowe, materiały informacyjne)
  • współpraca z działem IT pod kątem wdrażania rozwiązań systemowych związanych z produktem
  • bieżąca analiza rynku pod kątem pozycjonowania produktów

Profil

Kandydat na stanowisko managera produktu powinien mieć wszechstronną wiedzę zarówno z obszaru ryzyka, marketingu, sprzedaży czy nawet IT. Istotną kompetencją oczekiwaną od managera produktu jest zarówno umiejętność komunikacji i pracy w zespole, jak również zarządzanie projektem. Karierę w obszarze zarządzania produktem w branży ubezpieczeniowej mogą realizować osoby, które zdobywały wcześniej doświadczenie na stanowisku underwritera lub w dziale marketingu.


 

Wynagrodzenie

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku managera produktu (Product Managera)

Stanowisko Dolny kw. Mediana Górny kw.
Manager produktu 8 600 zł 11 400 zł 13 600 zł
Średni udział premii   13%  

Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey 2015

Zobacz oferty pracy dla managera produktu »


 

Perspektywy rozwoju

Manager produktu jest przede wszystkim stanowiskiem eksperckim, ale pełni ponadto funkcję managera projektu. Perspektywy awansu w przypadku tego stanowiska w ramach zarządzania produktem dotyczą stanowisk starszego managera produktu, dyrektora ds. produktów, a następnie – poziomu zarządu. Osoby, które zdobyły doświadczenie na tym stanowisku, mogą kontynuować karierę w innych działach firmy ubezpieczeniowej na stanowiskach kierowniczych (np. dział marketingu, ryzyka, sprzedaży).


 

Manager produktu w organizacji

Przełożeni Podwładni
Dyrektor ds. produktu Specjalista ds. produktu
Starszy manager produktu  

Opracowanie na podstawie Goldman Recruitment Salary Survey 2015