Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Uczelnia Łazarskiego

Utwórz powiadomienie
dla tej firmy

Utwórz powiadomienie
dla tej firmy

Uczelnia Łazarskiego, jedna z najstarszych polskich uczelni niepublicznych, zalicza się do wiodących w obszarze nauk ekonomicznych i prawnych. Na dwóch wydziałach - Prawa i Administracji oraz Ekonomi i Zarządzania 250 wykładowców kształci przyszłych prawników, menadżerów, dyplomatów, polityków, pracowników administracji, marketingowców, ekonomistów, finansistów - ludzi biznesu. Wydział Prawa i Administracji, jako pierwszy wśród Uczelni niepublicznych, otrzymał prawo do nadawania tytułu doktora nauk prawnych. Liczne specjalizacje i stale rozwijany warsztat naukowy służy ciągłemu dostosowywaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku.

 

Oprócz programów oferowanych w języku polskim, prowadzimy studia w języku angielskim, które jako jedne z nielicznych w Polsce dają możliwość zdobycia oprócz polskich dyplomów licencjackich i magisterskich również brytyjskich degree Bachelor of Arts, Master of Arts i Master of Science. Łazarski jest jedyną Uczelnią w Polsce, której dyplomy są sygnowane przez Departament Edukacji Stanu Delaware USA. Dzięki temu jesteśmy Uczelnią, która umożliwia swoim absolwentom studiów angielskojęzycznych zdobycie jednocześnie trzech dyplomów! Cenią to nie tylko polscy pracodawcy - to również przepustka do sukcesów na międzynarodowym rynku pracy.

 

Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę z licznymi instytucjami szkolnictwa wyższego na całym świecie oraz posiada prestiżowe zagraniczne akredytacje programów dydaktycznych. Z roku na rok w procesie nauczania zwiększa się udział profesorów wizytujących ze Stanów Zjednoczonych i Europy. O międzynarodowym charakterze Uczelni świadczy również najwyższy w Polsce udział studentów zagranicznych w stosunku do ogólnej liczby studentów, jak również niezwykle duża liczba studentów wyjeżdżających na semestr studiów za granicę.

 

W ramach działalności instytutów, oprócz własnych badań, są realizowane zamówienia na analizy, ekspertyzy oraz wiele projektów dla otoczenia gospodarczego i instytucji życia publicznego. Z tej coraz intensywniejszej współpracy z biznesem czerpią korzyści nasi studenci, gdyż pozwala ona na kształtowanie oferty edukacyjnej zgodnie z potrzebami gospodarki.. 

 

Oferty szkoleń

Przepraszamy, aktualnie ta firma szkoleniowa nie ma ofert w naszym serwisie. Zachęcamy do założenia powiadomienia dla tej firmy - jak tylko pojawią się nowe oferty tej firmy, wyślemy do Ciebie wiadomość mailową

Kontakt

Uczelnia Łazarskiego