Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Utwórz powiadomienie
dla tej firmy

Utwórz powiadomienie
dla tej firmy

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Od 1926 r. nieustannie rozwija wszelakie formy kształcenia akademickiego, dba o wysoki poziom badań naukowych oraz nieustanną rozbudowę infrastruktury badawczej. Uczelnia przewodniczy również licznym ekspertyzom ekonomicznym i wdrożeniom nowatorskich projektów.

 

Oferta edukacyjna

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu znajdują się studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, MBA oraz studia podyplomowe. Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Tok studiów rozliczany jest w europejskim standardzie ECTS, umożliwiającym budowanie międzynarodowej ścieżki studiów. Wyróżnikiem oferowanych przez UEP programów nauczania jest łączenie nauk o zarządzaniu i ekonomii z najbardziej nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu technologii informacyjnych oraz prawem i naukami społecznymi.

Programy nauczania realizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu odpowiadają wymogom globalnego rynku pracy oraz unijnym standardom edukacji. O wysokim poziomie nauczania świadczą przyznane Uczelni akredytacje i certyfikaty (m.in. akredytacja instytucjonalna CEEMAN International Quality Accreditation – jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych w obszarze edukacji menedżerskiej czy certyfikat Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS), a także wysokie kategorie KBN i akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Kadra UEP

Uniwersytet zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich, w tym około 140 profesorów. Kadra naukowa UEP zasiada w uznanych gremiach eksperckich, uczestniczy w badaniach, doradza podmiotom gospodarki i państwa. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oferuje również unikatowe w skali kraju bloki przedmiotów, prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów ze świata biznesu, szefów i menedżerów wiodących korporacji i przedsiębiorstw oraz profesorów z uczelni zagranicznych.

 

Absolwenci UEP

Spośród absolwentów UEP rekrutuje się najlepsza kadra menedżerska kraju – nasi absolwenci znajdują się w gronie najlepiej zarabiających osób, które ukończyły publiczną uczelnię ekonomiczną.

 

Początki UEP

W lipcu 1925 r., dzięki staraniom Izby Przemysłowo-Handlowej i Kuratorium Okręgu Poznańskiego powzięta zostaje uchwała o utworzeniu w Poznaniu szkoły wyższej o profilu handlowym. Tworząc statut i ramowy plan nauczania wzorowano się na wyższych szkołach handlowych w Europie i Ameryce. 12 października 1926 r. odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu. Początkowo była to szkoła prywatna, oferująca trzyletni program nauczania, bez prawa nadawania stopnia magistra.

 

Oferty szkoleń

Przepraszamy, aktualnie ta firma szkoleniowa nie ma ofert w naszym serwisie. Zachęcamy do założenia powiadomienia dla tej firmy - jak tylko pojawią się nowe oferty tej firmy, wyślemy do Ciebie wiadomość mailową

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu