Temat tygodnia
M.in. o tym, co wspólnego ma praca w obszarze ryzyka w banku z lotem helikopterem.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Uniwersytet Łódzki

Utwórz powiadomienie
dla tej firmy

Utwórz powiadomienie
dla tej firmy

Akredytacja  

W dniu 24 października 2008 roku Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna udzieliła na 5 lat akredytacji kierunkom zarządzanie oraz zarządzanie i marketing prowadzonym przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

W dniu 13 maja 2010 roku Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę nr 428/2010 w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku "zarządzanie" prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz uchwałę 429/2010 w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku "finanse i rachunkowość" na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

     
Informacje   Wydział Zarządzania UŁ został powołany do życia z dniem 1 września 1994 roku. Powstał na bazie sześciu jednostek organizacyjnych, wyodrębnionych ze struktury Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, których działalność naukowo-badawcza i edukacyjna koncentrowała się na szeroko pojętej problematyce zarządzania. Historia Wydziału Zarządzania jest zatem krótka, ale jego korzenie sięgają Wydziału Prawno-Ekonomicznego i włączonej do Uniwersytetu Łódzkiego w 1961 r. Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
     
Misja wydziału   Misją Wydziału jest kształcenie akademickie oraz prowadzenie badań w dziedzinie nauk o zarządzaniu, według najlepszych wzorów europejskich i światowych, przy udziale partnerów zagranicznych. Badania naukowe zespołowe i indywidualne oraz międzynarodowa współpraca w tym zakresie są warunkiem utrzymania wysokiej pozycji Wydziału na mapie naukowej Polski, a także uprawnień do rozwoju własnej kadry naukowej (uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania). Ambicją naszą jest aby Wydział był największym centrum naukowo-dydaktycznym w zakresie nauk o zarządzaniu w regionie łódzkim.
     
Początki wydziału  

Pierwszym Dziekanem Wydziału był prof. nadzw. UŁ dr hab. Bogdan Gregor, który pełnił tę funkcję, z przerwą w latach 2002-2005, do roku 2008.

Kadencja od 1.09.1994 do 31.08.1996: dziekan - prof. nadzw. UŁ dr hab. Bogdan Gregor ; prodziekani:  kolejno: ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. nadzw. UŁ dr hab. Jan Jeżak, prof. nadzw. UŁ dr hab. Tadeusz Markowski, ds. studenckich i programowo-organizacyjnych prof. zw. dr hab. Jerzy Zieliński.
Kadencja od 1.09.1996 do 31.08.1999: dziekan - prof. nadzw. UŁ dr hab. Bogdan Gregor; prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą prof. nadzw. UŁ dr hab. Tadeusz Markowski; prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych prof. dr hab. Czesław Sikorski.
Kadencja od 1.09.1999 do 31.08.2002: dziekan - prof. nadzw. UŁ dr hab. Bogdan Gregor; prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą prof. nadzw. UŁ dr hab. Tadeusz Markowski; prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych prof. nadzw. UŁ dr hab. Wojciech Grzegorczyk.
Kadencja od 1.09.2002 do 31.08.2005: dziekan - prof. zw. dr hab. Tadeusz Markowski; prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą prof. nadzw. UŁ dr hab. Jerzy Różański; prodziekan ds. programowo- organizacyjnych prof. nadzw. UŁ dr hab. Wojciech Grzegorczyk; prodziekan ds. studenckich dr hab. Danuta Stawasz.
Kadencja od 1.09.2005 do 31.08.2008: dziekan - prof. zw. dr hab. Bogdan Gregor; prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą prof. nadzw. UŁ dr hab. Jerzy Różański; prodziekan ds. programowo- organizacyjnych prof. nadzw. UŁ dr hab. Ewa Walińska; prodziekan ds. studenckich prof. nadzw. UŁ dr hab. Maciej Urbaniak.
Kadencja od 1.09.2008 do 31.08.2012: dziekan - prof. nadzw. UŁ dr hab. Ewa Walińska; prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą - prof. nadzw. UŁ dr hab. Maciej Urbaniak; prodziekan ds. programowo- organizacyjnych - prof. nadzw. UŁ dr hab. Danuta Stawasz; prodziekan ds. studenckich - prof. nadzw. UŁ dr Ewa Śnieżek.

     
Rozwój wydziału   W okresie piętnastu lat istnienia Wydziału nastąpił znaczący rozwój organizacyjny. Obecnie Wydział składa się z dziewięciu katedr i samodzielnego zakładu . Są to: Katedra Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Katedra Marketingu, Katedra Rachunkowości, Katedra Informatyki, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Katedra Zarządzania Jakością, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zakład Logistyki. Poza tym w ramach Wydziału funkcjonuje: Ośrodek Międzynarodowych Studiów Rachunkowości oraz Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Centrum Doskonałości w Zakresie Gospodarki Opartej na Wiedzy KNOWBASE. Na Wydziale funkcjonują także jednostki ogólnouczelniane: Centrum Transferu Technologii UŁ.
Na uwagę zasługuje również wyraźny wzrost potencjału intelektualnego Wydziału. W chwili powstania Wydział zatrudniał 89 nauczycieli akademickich, dzisiaj już 154. Obok ilościowego rozwoju kadry następują korzystne zmiany jakościowe. Sprzyja temu fakt, iż Wydział posiada uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania. Od 1995 r. sfinalizowano na Wydziale  30 habilitacji i  144 doktoraty. Przeprowadzono dziewięć postępowań o nadanie tytułu profesorskiego. O rozwoju Wydziału świadczy również liczba studentów. Biorąc pod uwagę wszystkie formy i poziomy studiów, wzrosła ona w ciągu dziewięciu lat z 2050 do ponad 4800.
     
Pracownicy   Na Wydziale pracuje obecnie:
  • 10 profesorów tytularnych, w tym 3 osoby na 1/3 etatu
  • 23 osoby ze stopniem doktora habilitowanego na stanowisku profesora nadzwyczajnego UŁ
  • 90 doktorów na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy
  • 31 asystentów
     
Baza lokalowa   Od momentu powstania do maja 2002 roku Wydział Zarządzania funkcjonował wykorzystując wspólną bazę lokalową z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym. Obecnie posiadamy własny budynek o łącznej powierzchni ok. 16.000 m2. Studenci korzystają z nowocześnie urządzonych sal wykładowych i ćwiczeniowych, w tym klimatyzowanych sal audytoryjnych wyposażonych w najnowszy sprzęt audiowizualny oraz sal komputerowych ze stałym dostępem do Internetu.

 

Oferty szkoleń

Przepraszamy, aktualnie ta firma szkoleniowa nie ma ofert w naszym serwisie. Zachęcamy do założenia powiadomienia dla tej firmy - jak tylko pojawią się nowe oferty tej firmy, wyślemy do Ciebie wiadomość mailową

Kontakt

Uniwersytet Łódzki