Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Przeglądana oferta pracy jest nieaktualna
Arla Global Shared Services
Data aktualizacji: 2019-04-20
Gdańsk, pomorskie
IT, BPO/SSC
Data aktualizacji: 2019-04-20
Arla Global Shared Services
IT Master Data Trainee - Gdańsk
IT Master Data Trainee - Gdańsk
IT Master Data Trainee - Gdańsk
Location: Gdańsk, pomorskie

At Arla, we do so much more than make some of the world’s favorite dairy products. We make healthy taste delicious, mornings worth getting up for and family dinners unforgettable. With well-loved brands like Apetina®,Cocio®, Lurpak®, and Castello®  to our name, Arla Foods are a natural part of modern life in Poland, and  over 100 countries around the world too.

Join us as the IT Master Data Trainee and you'll become a vital part of our company. As one of the world's leading dairies we need ambitious people with the ability to create a vision and operate with an international perspective. If you are highly motivated, have passion for smart solutions that adds value to Arla and willingness to develop your experience in the area of Master Data, you are the one we are looking for!.

Your main focus will be:

 • Participating in Master Data activities supporting MD agenda and Release train in Arla IT;
 • Aiming at high performances team contribution;
 • Working with the IT tools eg. SAP ECC5, Project online, Microsoft teams, Skype, SharePoint, Office365, Toggl,
 • Assisting Master Data team in task solving, working smarter and writing relevant documentation.

We are looking for ambitious people who want to challenge themselves with the unique experience of working in fast-paced environment, with a service-minded. Therefore, excellent communication and interpersonal skills are essential. In addition we expect the candidate to have great analytical skills, attention to details and accuracy. Intrest in Master Data, IT and New Technologies in general.

What we expect from you:

In regard to continuous growth of our Shared Services Centre in Gdańsk we are currently looking for Trainee for IT Solutions Master Data:

 • To be successful in that role you have to speak English fluently.
 • Head full of ideas - of small and big things that we can incorporate into our strategy.
 • Inquisitive mind – heavy user of Microsoft Office Excel and VBA programming skills would be preferable.

What you can expect from us:

 • Work in an international team & matrix structure,
 • Friendly atmosphere & comfortable workplace with great sea view (Neptun office in Gdańsk - Wrzeszcz),
 • Professional induction in a new position,
 • Development possibilities while taking part in internal projects and trainings,
 • Chill out rooms with Xbox One and the best coffee in the office.

Help improve the everyday life of millions

If you want to seize this exciting opportunity, please apply as soon as possible. Applications will be reviewed on an ongoing basis until the right candidate is found.

Please apply via this LINK

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach przez Arla Global Financial Services Centre spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 103A, w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, przeprowadzonego przez Arla GFSC Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 RODO, informuje się, iż Administratorem państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji jest Arla GFSC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 103A. Dane kontaktowe do Administratora w sprawie ochrony danych osobowych: onehr@arlafoods.com. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji projektu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (art. 22(1) k.p.) oraz zgoda (Art. 6 ust. 1 a RODO). Dane osobowe mogą być przekazywane (ujawniane) organom publicznym wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora danych w toku procesu rekrutacji ze względu na wykorzystywane metody i narzędzia. Dane przechowywane będą w przypadku osób, z którymi zostanie zawarta umowa o pracę przez czas trwania umowy, a następnie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, natomiast dane osób, z którymi nie zostanie zawarta umowa o pracę przez okres 1 roku kalendarzowego, następnie dane zostaną zanonimizowane. Informuje się o następujących przysługujących prawach:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f. prawo do przenoszenia danych osobowych danych przetwarzanych na podstawie umowy lub na podstawie zgody (Kontakt do administratora: dataprivacy@arlafoods.com).
g. prawo wycofania zgody co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przed jej wycofaniem,
h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane. Informuje się, iż w procesie realizacji postanowień umowy nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych.