Temat tygodnia
Zobacz, co decyduje o tym, że jedni dostają awans, a inni nie.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Przeglądana oferta pracy jest nieaktualna
Aflofarm
Data aktualizacji: 2019-02-20
Pabianice, łódzkie
Podatki, Księgowość
angielski
Data aktualizacji: 2019-02-20
W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko:
Zastępca Głównego Księgowego
Miejsce pracy: Pabianice
nr ref.: ZS/2019

W naszej firmie będziesz odpowiedzialny za:

 • ścisłą współpracę z głównym księgowym,
 • planowanie, koordynowanie, nadzorowanie i kontrolę pracy podległych pracowników,
 • nadzór nad ewidencją księgową zgodnie z przepisami prawa,
 • nadzór nad prawidłowym alokowaniem uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów do działalności opodatkowanej i zwolnionej z podatku dochodowego,
 • kalkulację podatku od osób prawnych, w tym rozliczanie pomocy publicznej,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz odpowiedzialność za ich prawidłowość i terminowość,
 • sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych,
 • znajomość aktualnych przepisów z zakresu rachunkowości, podatków VAT i CIT,
 • bieżące monitorowanie zmian w regulacjach prawnych,
 • bieżący nadzór nad wprowadzaniem zmian w Spółce wynikających ze zmian przepisów,
 • przygotowywanie analiz i raportów na potrzeby wewnętrzne firmy,
 • współudział we wdrażaniu nowego zintegrowanego systemu informatycznego oraz bieżąca dbałość o wprowadzenie niezbędnych zmian programistycznych,
 • kontrolę dokumentów i akceptację pod względem formalno-rachunkowym,
 • odpowiedzialność za proces płatności i autoryzacji przelewów bankowych,
 • tworzenie, wdrażanie, aktualizowanie oraz optymalizowanie procedur związanych z prawidłowym funkcjonowaniem obszaru księgowego,
 • bieżąca współpracę z instytucjami zewnętrznymi.

Profil kandydata:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (ekonomia, księgowość, finanse),
 • minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego w firmie produkcyjnej,
 • doświadczenie w rozliczaniu pomocy publicznej (SSE),
 • doświadczenie w konsolidacji Spółek i przygotowaniu pakietów sprawozdawczych,
 • bardzo dobra znajomość polskiej ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego,
 • doświadczenie we wdrażaniu systemu klasy ERP,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel,
 • znajomość języka angielskiego – w stopniu komunikatywnym,
 • doświadczenie w budowaniu i kierowaniu zespołem,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • orientacja na procesy, wysoko rozwinięte umiejętności analityczne oraz logicznego myślenia,
 • samodzielność, odpowiedzialność, sumienność oraz pro-aktywność w działaniu.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość przepisów podatkowych dotyczących cen transferowych,
 • doświadczenie w zakresie rozliczania działalności zagranicznych, współpracy z zagranicznymi biurami, rachunkowymi i doradcami podatkowymi w obszarze działalności zagranicznych.
 Umowę o pracę
Umowę o
pracę
 Stałe godziny pracy
Stałe godziny
pracy
 Opiekę medyczną
Opiekę
medyczną
 Kartę sportową
Kartę
sportową
 Świadczenia ZFŚS
Świadczenia
ZFŚS
 Przyjazną atmosferę pracy
Przyjazną
atmosferę
pracy
 Możliwość rozwoju
Możliwość
rozwoju
 Pracę w gronie ludzi z pasją
Pracę w
gronie ludzi
z pasją
 Inowacyjne projekty
Inowacyjne
projekty
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego z numerem referencyjnym ZS/2019, w tytule e-maila za pomocą przycisku Aplikuj
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Prosimy o zamieszczenie w cv następujących klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, 95-200 Pabianice, jako administratora danych osobowych, na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: rekrutacja@aflofarm.pl lub na wskazany powyżej adres siedziby.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, 95-200 Pabianice, na potrzeby realizacji przyszłych procedur rekrutacji pracowników, prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: rekrutacja@aflofarm.pl lub na wskazany powyżej adres siedziby.

Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, 95-200 Pabianice, tel.: +48 42 22 53 100 e-mail: aflofarm@aflofarm.pl (Aflofarm). Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po zakończonej rekrutacji dane osobowe będę archiwizowane przez okres 3 lat na podstawie prawnie uzasadnionego interesu tj. w celu obrony ewentualnych roszczeń do czasu upływu ich okresu przedawnienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Pana/Panią zgoda, która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych), a także prawnie uzasadniony interes administratora (obrona ewentualnych roszczeń). W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: daneosobowe@aflofarm.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan / Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Odbiorcami przetwarzanych przez Aflofarm danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Aflofarm.
Forma zatrudnienia
Umowa o pracę
Poziom stanowiska
Specjalista
Języki
angielski
Umiejętności
MS Excel
Forma zatrudnienia
Umowa o pracę
Poziom stanowiska
Specjalista
Języki
angielski
Umiejętności
MS Excel
Forma zatrudnienia
Umowa o pracę
Poziom stanowiska
Specjalista
Języki
angielski
Umiejętności
MS Excel