Temat tygodnia
Wywiad ze Scottem Newmanem, dyrektorem zarządzającym State Street Bank w Polsce.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Przeglądana oferta pracy jest nieaktualna
Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświecenia
Data aktualizacji: 2019-05-28
Kraków, małopolskie
Administracja
Data aktualizacji: 2019-05-28

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni,
Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki i wymagania:
 

Wymagania ogólne wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 10 letni staż pracy, w tym 5 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • dobra znajomość obsługi komputera, szczególnie w zakresie pakietu Office,
 • znajomość zagadnień Prawa Pracy,
 • niekaralność,
 • umiejętność kierowania zespołami ludzkimi,
 • umiejętność w zakresie zarządzania i podejmowania szybkich decyzji,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz stosowanie się do art. 57 ustawy o prawie Spółdzielczym, a także brak pokrewieństwa lub powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej.

 

Preferowane dodatkowe wymagania:

 • minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku Księgowego w spółdzielczości,
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego i podatkowych przepisów regulujących działalność spółdzielni mieszkaniowych,
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • certyfikat MF,
 • mile widziana znajomość programu SoftHard.

 

Zgłaszanie kandydatów: 

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty, w terminie do dnia 17.05.2019 r. do godziny 12:00.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie siedziby   Spółdzielni w dni robocze, od poniedziałku do czwartku w godz. 08:00 - 15:00, w piątki w godz. 08:00 - 13:00 lub przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie  os. Oświecenia 45,  31-636 Kraków z dopiskiem: „Postępowanie konkursowe na stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni, nie otwierać”.
Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata.

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty, decyduje faktyczna data wpływu  zgłoszenia do Spółdzielni, a nie data stempla pocztowego.

 

Szczegółowy Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni jest dostępny   na stronie internetowej Spółdzielni : www.oswiecenia.pl

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Poziom stanowiska
Kierownik
Poziom stanowiska
Kierownik