Temat tygodnia
Jak praca w Centrum Kompetencyjnym wpływa na otaczający nas świat?
Polecamy
Rozwiń

Przewodnik "Kariera w Finansach i Bankowości"

Zobacz najnowszą edycję prestiżowego magazynu przeznaczonego dla osób zainteresowanych pracą w branży finansowej. Przeczytaj artykuły naszej redakcji, zapoznaj się z wypowiedziami ekspertów i dowiedz się, jaka jest przyszłość świata finansów!

W przewodniku znajdziesz ponadto profile pracodawców, którzy poszukują młodych finansistów.

Aplikacja mobilna przewodnika

Przewodnik jest również dostępny w formie aplikacji mobilnej. Pobierz aplikację i bądź na bieżąco ze światem finansów! Znajdziesz w niej między innymi merytoryczne artykuły, profile pracodawców oraz aktualne oferty praktyk w branży finansowej.
 
Pobierz aplikację:

Życzymy miłej lektury!

Przewodnik "Kariera w Finansach i Bankowości"

Zobacz najnowszą edycję prestiżowego magazynu przeznaczonego dla osób zainteresowanych pracą w branży finansowej. Przeczytaj artykuły naszej redakcji, zapoznaj się z wypowiedziami ekspertów i dowiedz się, jaka jest przyszłość świata finansów!

W przewodniku znajdziesz ponadto profile pracodawców, którzy poszukują młodych finansistów.

Aplikacja mobilna przewodnika

Przewodnik jest również dostępny w formie aplikacji mobilnej. Pobierz aplikację i bądź na bieżąco ze światem finansów! Znajdziesz w niej między innymi merytoryczne artykuły, profile pracodawców oraz aktualne oferty praktyk w branży finansowej.
 
Pobierz aplikację:

Życzymy miłej lektury!

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

KURS - "Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego w zakresie rachunkowości budżetowej. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu zasad rachunkowości budżetowej, zasad finansów publicznych oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej.

Słuchaczami kursu mogę być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie oraz rozumieć znaczenie przestrzegania norm etycznych w pracy księgowego. Czas trwania kursu to 80 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w weekendy (sob.- nd.), co dwa tygodnie po 8 godz. lekcyjnych w godzinach 8.00 - 14.00. 

Planowany termin rozpoczęcia kursu - 14 stycznia 2017 roku. Szczegółowy plan zajęć i terminy podane zostaną w harmonogramie kursu. 

Treści kształcenia

Program kursu obejmuje 8 bloków tematycznych:

1. Podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości,z elementami etyki zawodowej* - 12 godzin.

2. Szczególne zasady rachunkowości budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych - 28 godziny.

3. Szczególne zasady rachunkowości budżetów organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego - 3 godziny.

4. Szczególne zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 7 godzin.

5. Sprawozdawczość finansowa - 8 godzin.

6. Sprawozdawczość budżetowa - 10 godzin.

7. Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego - 6 godzin.

8. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny - 3 godziny.

9. Dyscyplina finansów publicznych - 3 godziny.

*Według zasad etyki opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie: nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy polegającej na znajomości:

  • podstawowych regulacji prawnych prowadzenia rachunkowości budżetowej,
  • podstawowych przepisów prawnych regulujących zasady gospodarki finansowej w sektorze publicznym,
  • zasad i technik rachunkowości budżetowej,
  • specyfiki planu kont jednostek sektora finansów publicznych,
  • ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych w jednostkach budżetowych ( w tym w urzędach jednostek samorządu terytorialnego) oraz w samorządowych zakładach budżetowych,
  • rodzajów sprawozdań budżetowych i sporządzaniu ich,
  • sporządzania sprawozdań finansowych.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach lekcyjnych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru umieszczonego w Rozp. MEN z dnia 11 stycznia 2012 r., Załącznik nr 5 (Dz.U. Nr 34 poz. 186 z późniejszymi zmianami).

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pani Marta Cybulska - biegły rewident oraz audytor wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego, wieloletni wykładowca SKwP.