Temat tygodnia
Jak praca w Centrum Kompetencyjnym wpływa na otaczający nas świat?
Polecamy
Rozwiń

Przewodnik "Kariera w Finansach i Bankowości"

Zobacz najnowszą edycję prestiżowego magazynu przeznaczonego dla osób zainteresowanych pracą w branży finansowej. Przeczytaj artykuły naszej redakcji, zapoznaj się z wypowiedziami ekspertów i dowiedz się, jaka jest przyszłość świata finansów!

W przewodniku znajdziesz ponadto profile pracodawców, którzy poszukują młodych finansistów.

Aplikacja mobilna przewodnika

Przewodnik jest również dostępny w formie aplikacji mobilnej. Pobierz aplikację i bądź na bieżąco ze światem finansów! Znajdziesz w niej między innymi merytoryczne artykuły, profile pracodawców oraz aktualne oferty praktyk w branży finansowej.
 
Pobierz aplikację:

Życzymy miłej lektury!

Przewodnik "Kariera w Finansach i Bankowości"

Zobacz najnowszą edycję prestiżowego magazynu przeznaczonego dla osób zainteresowanych pracą w branży finansowej. Przeczytaj artykuły naszej redakcji, zapoznaj się z wypowiedziami ekspertów i dowiedz się, jaka jest przyszłość świata finansów!

W przewodniku znajdziesz ponadto profile pracodawców, którzy poszukują młodych finansistów.

Aplikacja mobilna przewodnika

Przewodnik jest również dostępny w formie aplikacji mobilnej. Pobierz aplikację i bądź na bieżąco ze światem finansów! Znajdziesz w niej między innymi merytoryczne artykuły, profile pracodawców oraz aktualne oferty praktyk w branży finansowej.
 
Pobierz aplikację:

Życzymy miłej lektury!

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP
Księgowość i kontrola dotacji unijnych
2017-12-20 do 2017-12-20
450 PLN
Warszawa, mazowieckie
Księgowość, Kontroling
Data aktualizacji: 2017-08-23
Zgłoś się
Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP
Księgowość i kontrola dotacji unijnych

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

1. Podstawy prawne odnoszące się do kwalifikowania kosztów w ramach programów operacyjnych 2014-2020.
2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Ministerstwo Rozwoju.
3. Dostosowanie polityki rachunkowości.
 • zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów,
 • dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,
 • wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie,
 • wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych,
 • wyodrębniona ewidencja rozrachunków,
 • wyodrębniona ewidencja kosztów,
 • wyodrębniona ewidencja przychodów,
 • zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków,
 • ewidencja pomocnicza pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym – przykłady zastosowań,
 • prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym.
4. Zasady dokumentowania i ewidencjonowania kosztów w projekcie.
5. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych:
 • dokumenty finansowo-księgowe,
 • dokumenty merytoryczne,
 • kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu,
 • kontrola merytoryczna,
 • kontrola formalna,
 • kontrola rachunkowa,
 • przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.
6. Wspólne warunki kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przykładowych kategorii wydatków kwalifikowanych:
 • kwalifikowalność podatku VAT,
 • wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację PO,
 • zakup środków trwałych,
 • zakup używanych środków trwałych,
 • zakup gruntu lub nieruchomości zabudowanej,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • wkład niepieniężny,
 • opłaty finansowe,
 • koszty przygotowania projektu,
 • leasing,
 • amortyzacja,
 • koszty ogólne,
 • oszty personelu,
 • wydatki niekwalifikowane.
7. Szczególne wymogi jednostek udzielających dotacji:
 • opisywanie dokumentów,
 • opis związku wydatku z projektem,
 • wydatki wspólne,
 • udokumentowanie poszczególnych rodzajów wydatków,
 • dokumentowanie zapłaty,
 • sprawozdawczość.
8. Rodzaje dokumentów oraz wymogi stawiane im przez przepisy prawa:
 • faktura VAT (faktura korygująca),
 • nota korygująca,
 • faktura wewnętrzna VAT,
 • faktura pro forma,
 • faktura elektroniczna,
 • rachunek,
 • paragon,
 • umowa kupna-sprzedaży,
 • wyciąg bankowy,
 • raport kasowy,
 • nota księgowa,
 • dokumentacja obrotu magazynowego.
9. Zasady archiwizacji dokumentacji księgowej w zależności od wybranej formy prowadzonej księgowości.
10. Ewidencjonowanie wydatków.
11. Sprawozdawczość i kontrola.
12. Rodzaje kontroli,
 • podstawy prawne regulujące zadania monitoringu, kontroli
 • sposoby przygotowania projektu do kontroli,
 • definicja nieprawidłowości, obszary wrażliwe na wysąpienie nieprawidłowości,
 • konsekwencje wystąpienia nieprawidłowości,
 • definicja nadużyć finansowych

Prowadzący: Gabriela Suski-Borek - absolwentka wydziału rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach . Wieloletni wykładowca zagadnień księgowych i finansowych, oraz doświadczony praktyk. W latach 1999-2010 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Trener w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Samodzielny księgowy spółki produkcyjnej i usługowej korzystającej z wielu dotacji unijnych, zastępca skarbnika miasta, specjalista do spraw obsługi finansowej projektu, konsultant w Punkcie Konsultacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Bogate doświadczenie zawodowe przekłada się na jakość prowadzonych zajęć, dzięki temu są one niezwykle ciekawe oraz użyteczne.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Górnośląska 7B , sala wykładowa SKwP.
Terminy: 11 wrzesień 2017 r., 20 październik 2017 r., 20 grudzień 2017 r.
Cena szkolenia: 450 zł.
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, lunch.