Polecamy
Rozwiń

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
 • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
 • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
 • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
 • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
 • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
 • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
 • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
 • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Polecamy
Rozwiń

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
 • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
 • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
 • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
 • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

SKwP Oddział w Krakowie
Ceny transferowe w 2018/2019r
2018-10-10 do 2018-10-11
300 PLN
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2018-09-06
Zgłoś się
SKwP Oddział w Krakowie
Ceny transferowe w 2018/2019r

Szkolenie: Rewolucyjne zmiany. Ceny transferowe w 2018/2019r- warsztaty tworzenia dokumentacji wg nowych przepisów.

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego. 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Rozpoczęcie o godzinie 9:00.

 

Treść szkolenia: 

1.Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej – tzw. „ local file”
•    zawartość poszczególnych elementów dokumentacji na przykładach: 
    -opis transakcji - rodzaj, przedmiot transakcji,
    -dane finansowe, określenie wartości transakcji dla potrzeb dokumentacji,
    -opis przebiegu transakcji a analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podatnika,
    -analiza danych porównawczych,
    -opis podatnika, przedstawienie stron transakcji w dokumentacji,
    -przedstawienie otoczenia konkurencyjnego podatnika,
    -rola strategii gospodarczej w dokumentacji podatkowej,
    -wymagane dokumenty i załączniki,
    -wykorzystanie wzorów dokumentacji sprzed 1 stycznia 2017 r.
    -dokumentacje lokalne dla wielu stron transakcji,
2. Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej grupowej – tzw. „master file”
•    jednostki w grupie zobowiązane do sporządzenia/posiadania dokumentacji grupowej,
•    dokumentacje grupowe w spółkach osobowych,
•    wskazanie podmiotu, który sporządził dokumentację grupową,
•    elementy dokumentacji grupowej na przykładach: 
    -informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik,
    -struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych – zakres i sposób prezentacji,
    -polityka cen transakcyjnych w dokumentacji grupowej i jako narzędzie zarządzania cenami wewnątrz grupy kapitałowej,
    -opis działalności prowadzonej przez grupę - sposób przedstawienie podmiotu i zakres działalności całej grupy       
    -istotne wartości niematerialne – identyfikacja i sposób prezentacji, strategia zarządzania wartościami niematerialnymi w grupie,
    -opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę,
•    wykorzystanie dokumentacji master file otrzymanej od zagranicznej jednostki powiązanej,
•    tworzenie jednolitej dokumentacji grupowej dla całej grupy podmiotów powiązanych – praktyczne problemy,
3. Analiza porównawcza jako element dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017 r.
•    podmioty obowiązane do przeprowadzenia analiz porównawczych,
•    przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach,
•    dostępność danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej – stwierdzenie braku dostępności danych i konsekwencje,
•    moment na który sporządzana jest analiza porównawcza,
•    możliwość wykorzystania danych dostępnych wewnętrznie,
•    możliwość wykorzystania danych wieloletnich,
•    aktualizacja analizy danych porównawczych,
•    przypadki braku obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych,
•    opis zgodności warunków transakcji jako alternatywa dla analizy porównawczej
•    podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych,
•    decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje,
•    omówienie podatkowych metod szacowania cen:
    -metody tradycyjne szacowania cen
    -metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen),
    -metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży),
    -metoda rozsądnej marży „koszt plus” (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
   -metody zysku transakcyjnego,
   -metoda podziału zysków (w wariancie analizy rezydualnej oraz w wariancie analizy udziału)
   -metoda marży transakcyjnej netto (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski netto),
   -inne metody – zakres zastosowania,
4.Szczególne zasady sporządzania dokumentacji dotyczące wybranych rodzajów transakcji
   -transakcje finansowe – pożyczki/gwarancje/poręczenia,
   -wartości niematerialne i prawne,
   -opłaty licencyjne,
   -usługi wewnątrzgrupowe CUW,
   -transakcje wspólnych przedsięwzięć,
5. Pytania uczestników

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632). 

 

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest  absolwentka UE  we Wrocławiu w trakcie pisania doktoratu z zakresu cen transferowych, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego. Na rynku szkoleniowym  w całej Polsce .Specjalizuje się w szczególności w: podatkach dochodowych i obrotowych, dokumentacji cen transakcyjnych, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i przekształceniach form organizacyjno-prawnych. Cieszy się dużym uznaniem uczestników szkoleń . 

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48  530-684-181  512-940-526