Polecamy
Rozwiń

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
 • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
 • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
 • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
 • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
 • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
 • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
 • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
 • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Polecamy
Rozwiń

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
 • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
 • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
 • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
 • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

SKwP Oddział w Krakowie
Kontrola VAT w Sektorze Finansów Publicznych
2018-10-12 do 2018-10-13
370 PLN
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2018-09-10
Zgłoś się

Kurs:  „Kontrola VAT w Sektorze Finansów Publicznych”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie: godzina 9.00  Miejsce szkolenia ul Kopernika 8/2 w Tarnowie 

Treści kształcenia:

1.Gmina jako podatnik VAT.
 -Zakres odpowiedzialności po centralizacji kto odpowiada
 -Czynności objęte VAT i poza VAT.
 -Podatnik VAT czynny a podatnik VAT zwolniony
2.Sprzedaż - obowiązek podatkowy podstawa opodatkowania
 -Najem obciążenia dodatkowe, media, inne podatki, użytkowanie wieczyste, opłata za trwały zarząd
 -Szkoły i przedszkola 
 -Stołówki 
 -Zakwaterowanie
 -Usługi komunalne 
 -Opieka społeczne
 -Szkolenia
 -Licencje
 -Dostawa towarów 
 -Odszkodowania co z VAT
3.Refakturowanie w sektorze finansów publicznych
 -Refakturowanie między jednostkami.
 -Media.
 -Refakturowanie usług z zagranicy i zagranicę
 -Kiedy obowiązek podatkowy- Kiedy na bieżąco a kiedy wstecznie
 -Właściwa stawka przy refakturze 
 -Refaktura usługi z której nie można odliczać VAT 
4.Odliczanie podatku naliczonego
 -Zasady ogólne
 -Działalność zwolniona z VAT proporcja VAT
 -Przychody z działalności statutowej proproporcja
 -Terminy odliczania
 -Odwrotne obciążenie - odliczenie VAT
 -Split payment co to oznacza dla gminy 
5.Fakturowanie
 -Kiedy faktura kiedy nota
 -Fakturowanie pomiędzy jednostkami oraz wewnętrzne rozliczenia
 -Prawidłowa treść faktury
 -Faktury korygujące
 -Noty korygujące
 -Anulowanie faktury
 -Właściwy kurs
 -Błędy na fakturach a prawo do odliczenia
 -Duplikaty
6.Kasy fiskalne w sektorze finansów publicznych 2018/2019 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) 


Informacje o kadrze:

HUBERT GRZYB - Adwokat, Doradca Podatkowy

 Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Doświadczenie zawodowe: W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych oraz reprezentował Klientów w sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Hubert posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, produkcja, branża IT, finanse i ubezpieczenia. Przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu podatków i prawa. W zakresie szkoleń współpracował w szczególności z takimi podmiotami jak: MDDP Akademia Biznesu sp. z o.o. sp.k. oraz BDO sp. z o.o. Autor licznych publikacji z zakresu podatków oraz prawa.
Specjalizacja:
- podatek od towarów i usług (VAT)
- JPK
- kontrole podatkowe, postępowania podatkowe, postępowania sądowo administracyjne w sprawach podatkowych
- postępowania karnoskarbowe
- prawo cywilne
- prawo pracy.