Polecamy
Rozwiń

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
 • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
 • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
 • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
 • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
 • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
 • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
 • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
 • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Polecamy
Rozwiń

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
 • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
 • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
 • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
 • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Zakres tematyczny:

 1. SPLIT PAYMENT – WRAŻLIWE OBSZARY

- odpowiedzialność za VAT otrzymującego zapłatę – o co chodzi w nowych przepisach

- jakie skutki w VAT ma pomyłkowe przelanie pieniędzy na rachunek VAT innego podmiotu

- zmiany w procedurze podzielonej płatności wprowadzone od września 2018

-korzyści stosowania dzielenia płatności dla płacącego

- zasady stosowania MPP dookreślone dopiero w objaśnieniu podatkowym Ministra Finansów – wybór przypadków

 1. CZĘŚCIOWE OPŁACENIE FAKTURY W PODZIELONEJ PŁTNOŚCI A ULGA NA ZŁE DŁUGI – INSTRUKTAŻ MNISTRA FINANSÓW

- czy należy korygować odliczony VAT gdy zapłacono w MPP tylko VAT

- czy wierzyciel ma prawo do ulgi za złe długi gdy otrzymał zapłatę tylko podatku VAT z faktury?

- zasady prezentacji w JPK_VAT wierzytelności nieściągalnych

 1. NOWE ZASADY WYKAZYWANIA ZWROTU VAT W DEKLARACJI VAT-7 – WEDŁUG OBJAŚNIEŃ MINISTRA FINANSÓW (ważne zasady nie wynikające wprost z przepisów)
 2. JPK_VAT – NOWE ZALECENIA MINISTRA FINANSÓW, NA CO SZCZEGÓLNIE ZWRACAĆ UWAGĘ
 3. JPK_FA – WYJAŚNIENIA MINISTRA FIANSÓW
 4. NOWE ZASADY OPODATKOWANIA BONÓW NA TOWARY I USŁUGI – REWOLUCJA W VAT

- czy wydanie bonu należy opodatkować

- rodzaje bonów

 1. TERMINY EWIDENCJONOWANIA PODATKU NALEŻNEGO VAT PRZY TRANSAKCJACH:

- darowizny towarów

- WDT

- WNT

- import usług

- eksport towarów

- refakturowanie

- dostawy towarów z własnym transportem

- dostawy towarów firmą kurierską

 1. NA CO SZCZEGÓLNIE ZWRACAĆ UWAGĘ W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH INTERPRETACJI I ORZECZEŃ SĄDOWYCH:

- umowa pożyczki pieniężnej a VAT

- sprzedaż nieruchomości:

        - zabudowanych

        - niezabudowanych

 1. OTRZYMANIE FAKTURY KORYGUJĄCEJ

- daty jej rozliczania dla potrzeb VAT

         - korekta „in plus”

        -  korekta „in minus”

- korekty dotyczące stawek VAT

- korekty przy odwrotnym obciążeniu

- korekty przy braku dostawy

- korekty przy zwrocie towarów

 1. KASY REJESTRUJĄCE – UCHWALANE ZMIANY W ZAKRESIE WYMIANY KAS FISKALNYCH NA KASY ON-LINE

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora. 

DB O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze

Wieloletni i ceniony wykładowca problematyki związanej z podatkiem VAT, Trener Ministerstwa Finansów. Długoletni współpracownik naszej firmy cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!