Temat tygodnia
czyli jak napisać CV funkcjonalne, chronologiczne i kreatywne.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2018-09-13
Zgłoś się

Obligatoryjne szkolenie biegłych rewidentów w 2018 roku.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Kurs skierowany jest głównie do osób wpisanych na listę biegłych rewidentów. Realizowany jest na podstawie uchwały KRBR nr 941/23/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku. Obowiązuje 3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów., który rozpoczął się 1 stycznia 2018 roku .

Liczba godzin obowiązująca biegłego rewidenta (wykonującego i niewykonującego zawód) w okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

- 72 godziny lekcyjne poprzez udział w szkoleniu prowadzonym przez jednostki uprawnione

- co najwyżej 48 godzin lekcyjnych w ramach samokształcenia w formach określonych w paragrafie 3 rozporządzenia.

Obowiązkowo w każdym roku należy odbyć 24 godziny szkolenia obligatoryjnego.

Proponujemy szkolenia z 10 modułów szkoleniowych, realizowanych w dni powszednie po 8 godzin lekcyjnych od godz. 8.30. Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Treści kształcenia

Wybraliśmy dla Państwa 10 modułów tematycznych.

Prosimy o wybranie dla siebie odpowiednich tematów:

1. Moduł 12.2017.A.8 - Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

- blok rachunkowość - 16 godzin szkolenia (2 dni),

- koszt uczestnictwa: 420 zł,

- planowane terminy:

05 i 06.XI.2018 - I grupa - wykładowca: Elżbieta Pudło 

10 i 11.XII.2018 - II grupa - wykładowca: Elżbieta Pudło

 

2. Moduł 13.2017.R.8 - Wycena przedsiębiorstw - Etap I: wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw - matematyka finansowa

- blok rachunkowość - 8 godzin szkolenia (1 dzień),

- koszt uczestnictwa: 290 zł,

- planowane terminy szkolenia:

23.X.2018 - I grupa - wykładowca: Marcin Pęksyk

 

3. Moduł 14.2017.AR.16 - Wycena przedsiębiorstw - Etap II: metody wyceny i rewizji

- blok rachunkowość i rewizja finansowa- 16 godzin szkolenia (2 dzień),

- koszt uczestnictwa: 420 zł,

- planowane terminy szkolenia:

12 i 13.XI.2018 - I grupa - wykładowca: Marcin Pęksyk

 

4. Moduł 15.2017.R.16 - Wycena przedsiębiorstw - Etap III: wycena aktywów - teoria i warsztat

- blok rachunkowość - 16 godzin szkolenia (2 dni),

- koszt uczestnictwa: 420 zł,

- planowane terminy szkolenia:

03 i 04.XII.2018 - I grupa - wykładowca: Marcin Pęksyk

 

5. Moduł 18.2017.R.8 - Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

- blok rachunkowość - 8 godzin szkolenia (1 dzień),

- koszt uczestnictwa: 290 zł,

- planowane terminy szkolenia:

22.X.2018 - I grupa - wykładowca: Ewa Sobińska 

28.XI.2018 - II grupa - wykładowca: Justyna Zakrzewska 

14.XII.2018 - III grupa - wykładowca: Artur Hołda

 

6. Moduł 20.2017.A.16 - Stosowanie MSB w praktyce - cz.I. Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka

- blok rewizja finansowa - 16 godzin szkolenia (2 dni),

- koszt uczestnictwa: 420 zł,

- planowane terminy szkolenia:

15 i 16.X.2018 - I grupa - wykładowca: Justyna Zakrzewska

 

7. Moduł 21.2017.A.16 - Stosowanie MSB w praktyce - cz.II. Realizacja zaplanowanych procedur badania jako reakcja na oszacowanie ryzyka badania

- blok rewizja finansowa - 16 godzin szkolenia (2 dni),

- koszt uczestnictwa: 420 zł,

- planowane terminy szkolenia:

26 i 27.XI.2018 - I grupa - wykładowca: Ewa Sobińska

 

8. Moduł 22.2017.A.16 - Stosowanie MSB w praktyce - cz.III. Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

- blok rewizja finansowa - 16 godzin szkolenia (2 dni),

- koszt uczestnictwa: 420 zł,

- planowane terminy szkolenia:

10 i 11.XII.2018 - I grupa - wykładowca: Justyna Zakrzewska

 

9. Moduł 23.2018.R.8 - Nowy model rozpoznawania przychodów wg. MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

- blok rachunkowość - 8 godzin szkolenia (1 dzień),

-  koszt uczestnictwa: 290 zł,

- planowane terminy szkolenia:

06.XI.2018- I grupa - wykładowca: Ilona Bienias 

07.XII. 2018 - II grupa - wykładowca: Artur Hołda

 

10. Moduł 25.2018.R.8 - Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

- blok rachunkowość - 8 godzin szkolenia (1 dzień),

- koszt uczestnictwa: 290 zł,

- planowane terminy szkolenia:

26.X.2018 - I grupa - wykładowca: Artur Hołda 

26.XI.2018 - II grupa - wykładowca: Ilona Bienias

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie:

- pogłębienie wiedzy w danej tematyce (module) związanej z wykonywaniem zawodu,

- uzyskanie możliwości wykonywania zawodu w kolejnym roku,

- utrwalenie umiejętności przewidywania skutków i ponoszenie odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie testu. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) 

Informacja o kadrze:

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy, biegli rewidenci, wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

  1. mgr Ilona BIENIAS - biegły rewident, praktyk, właściciel biura Doradztwa ekonomiczno-finansowego - EUROFIN Sp. z o.o., autor kompleksowego opracowania „przykładowej dokumentacji z badania sprawozdania finansowego dla biegłych rewidentów”, wieloletni wykładowca SKwP w całej Polsce, specjalista ds. rachunkowości. (Moduł VIII, X, XI)
  2. dr hab. Artur HOŁDA - prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 opracowań, w tym o charakterze książkowym. Prowadzi szeroką współpracę z praktyką gospodarczą. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego jak również ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certifield Internal Controls Auditor). (Moduł II, X, XI)
  3. dr Danuta KRZYWDA - dr nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki w UniwersytecieEkonomicznym w Krakowie, biegły rewident, członek Komitetu Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Rozwoju Edukacji i Badań w zakresie Rachunkowości (Moduł II, VII, X)
  4. mgr Justyna Beata ZAKRZEWSKA - biegły rewident, członek ACCA, współtłumaczka i współwydawca publikacji IFAC „Przewodnik Stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu Małych i Średnich Jednostek”, Przewodnik wdrażania kontroli, jakości w Małych i Średnich Firmach Audytorskich, „Przewodnik zarządzania w Małych i Średnich Firmach Audytorskich”. Wykładowca szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, ustawy o rachunkowości (Moduł II, VIII, IX)
  5. mgr Elżbieta PUDŁO - biegły rewident, wiceprezes zarządu, główny księgowy. Wykładowca na kursach certyfikowanych w SKwP. Wizytator Krajowej Komisji Nadzoru (Moduł II, XI)
  6. dr Marcin Pęksyk - wykładowca, konsultant Banku Światowego, wspiera PRBB w przygotowaniu programu rozwijającego kompetencje w zakresie wyceny, posiada szerokie doświadczenie w wycenie przedsiębiorstw, wycenie aktywów niematerialnych oraz analizie projektów inwestycyjnych obejmujących różnorodne dziedziny.

 

PRZY ZGŁOSZENIU ONLINE (guziczek "zapisz się") PROSIMY NUMER SZKOLENIA I GRUPY PODAĆ

W POLU "Informacje dodatkowe"

KARTA ZGŁOSZENIA  ( , );  KOMUNIKAT ( PDF )

 

Dla każdego z uczestników zapewniamy catering i ciekawy upominek.