Temat tygodnia
– jak się do niego przygotować i jakich błędów lepiej nie popełniać.
Polecamy
Rozwiń

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
 • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
 • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
 • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
 • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
 • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
 • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
 • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
 • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Polecamy
Rozwiń

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
 • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
 • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
 • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
 • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

SKwP Oddział w Krakowie
Bilans 2018. Podatkowe i Bilansowe Zamknięcie Roku
2018-11-14 do 2018-11-15
880 PLN
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2018-10-02
Zgłoś się

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, 
istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych 
realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/  


Kurs - Akcja Edukacyjna „BILANS 2018”


1.  Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT – 14-11-2018 r
2.  Podatek od towarów i usług -VAT  - 19-11-2018 r
3.  Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT  - 16-01-2019 r
4.  Zamknięcie Roku- Rachunkowość – 14-01-2019 r

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:


Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu oraz przygotowanie słuchaczy do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego firmy.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 32 godziny lekcyjne w tym czas na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Szkolenie zostanie zorganizowane w formie 4 dniowej edukacji w okresie listopad/grudzień/styczeń 2018/2019


Treści kształcenia:


1.  Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT – 8 godzin
2.  Podatek od towarów i usług -VAT  - 8 godzin
3.  Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT  - 8 godzin
4.  Zamknięcie Roku- Rachunkowość – 8 godzin


Metody pracy:


Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.


Efekty kształcenia:


 Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:


Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).


Informacje o kadrze:


Wykładowcami na kursie są  jak co roku  specjaliści w dziedzinie  podatków i  rachunkowości
Szkolenie zostanie zorganizowane w formie 4 dniowej edukacji w okresie  listopad/grudzień/styczeń 2018/2019.


Koszt kursu:


Koszt kursu: 880 zł / os – cena zawiera materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców, oraz poczęstunek i  lunch
 Istnieje możliwość zakupu miesięcznika Zamknięcie Roku
Zgłoszenia prosimy przysyłać na załączonej „karcie zgłoszenia” na nasz adres mailowy  biuro@olkusz.skwp.pl  tel/fax 32 754 47 48
 Zapłaty za szkolenie prosimy dokonywać na nasz rachunek bankowy:
 BS 86 8450 0005 0050 0551 8853 0001 


 SERDECZNIE ZAPRASZAMY