Temat tygodnia
– jak się do niego przygotować i jakich błędów lepiej nie popełniać.
Polecamy
Rozwiń

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
 • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
 • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
 • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
 • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
 • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
 • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
 • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
 • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Polecamy
Rozwiń

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
 • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
 • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
 • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
 • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość, Administracja
Otwarte
Data aktualizacji: 2018-10-02
Zgłoś się

RODO – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ PRZEBIEGU ZATRUDNIENIA


 
Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

 

Jak należy dostosować firmę do nowych przepisów o ochronie danych osobowych i od czego zacząć proces wdrożeniowy? Jak wykonać analizę ryzyka zgodnie przepisami RODO? Jakie wyzwania są stawiane przed administratorem danych osobowych oraz inspektorem ochrony danych ? Jakie kary grożą? Na szkoleniu organizowanym przez SKwP, dowiesz się, jakie zmiany zaszły w funkcjonującym dotychczas systemie ochrony danych osobowych i jak zapewnić zgodność z nowymi wymogami. Dowiesz się również, jak kwestie związane z ochroną reguluje nowo uchwalona ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz jakie założenia formułują pierwsze wytyczne do przepisów RODO.

 

W trakcie szkolenia, uczestnik otrzyma wzory wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
Szkolenie kierowane jest do osób, które na co dzień przetwarzają̨ dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów.
Miejsce przeprowadzenia kursu: Budynek PSS Społem II piętro sala konferencyjna w Olkuszu, ul. K.K Wielkiego 12.

 

Treści kształcenia:


Podstawy prawne ochrony danych osobowych
1.    Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)


Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych
1.    Dane osobowe
2.    Dane wrażliwe/szczególna kategoria
3.    Przetwarzanie danych
4.    Zbiór danych
5.    Administrator danych osobowych (ADO)

Nowości !!!
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
Zasady przetwarzania danych osobowych cudzoziemców wykonujących pracę na terenie Polski
Obowiązki administratora i pracodawcy w zakresie monitoringu

Obowiązkowa dokumentacja z zakresu danych osobowych (RODO)                                                                                                                                                                   

 

Nowe obowiązki administratorów danych osobowych (RODO)
1.    Przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych
2.    Konieczność przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych osobowych
3.    Nowe zasady realizacji obowiązku informacyjnego
4.    Audyt ochrony danych osobowych
5.    Dokumentowanie zasad ochrony danych osobowych
6.    Nowe zasady powierzania danych osobowych


Inspektor  Ochrony Danych  Osobowych (RODO)
1.    Nowe stanowisko – inspektor ochrony danych
2.    Zadania inspektora ochrony danych


Obowiązkowa dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych (RODO)

 

W trakcie szkolenia, uczestnik otrzyma wzory wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

 

Informacja o kadrze

 

Wykładowcą na kursie jest prawnik, specjalista ds. prawa pracy Artur Baranowski, długoletni wykładowca SKwP. cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!   tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181 512-9