Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość, Ubezpieczenia
Otwarte
Data aktualizacji: 2018-10-30
Zgłoś się

Zakres tematyczny:

 1. Split Payment – podzielona płatność w praktyce
  • ugruntowanie podstaw prawnych i ram oraz zasad funkcjonowania mechanizmu Split Payment
  • praktyka stosowania Split Payment
  • przepisy a rzeczywistość po dwóch miesiącach stosowania mechanizmu Split Payment
  • omówienie przypadków naruszenia przepisów i ich konsekwencji
  • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
 1. Kasy fiskalne – co już wiemy na pewno a co ciągle czeka na uchwalenie, zagrożenia, koszty, konsekwencje, grupy podatników pod szczególnym nadzorem.
 2. Zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od samochodów elektrycznych.
 3. Amortyzacja 2018 w praktyce – zmiany korzystne i przepisy, które zostały zmienione nowelizacją z 007.2018 - amortyzacja środków trwałych otrzymanych w spadku i darowiźnie.
 4. Nowe zasady ustalania podstawy ZUS dla przedsiębiorców – od 01.01.2019 roku.
 5. Zasady stosowania 50% kosztów z praw autorskich, po zmianach w ustawie o PIT z 04.07.2018
 6. Nowa konstrukcja podatku od NIERUCHOMOŚCI - doprecyzowanie definicji budynków, podmiotów zobowiązanych, wprowadzenie zwolnień, doprecyzowanie zasad zwolnień i odliczania zapłaconego podatku od zaliczek, dokumentowanie w zeznaniu rocznym – OD 01.01.2019
 7. Najważniejsze informacje z ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa - czyli jak przekazać firmę następcom prawnym - uchwalone zmiany od 25 listopada 2018 roku.
 8. Planowane zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z leasingiem samochodu osobowego, wykorzystywaniem samochodu nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem nie wykorzystywanym wyłącznie do działalności.

- ograniczenie kosztów amortyzacji

- ograniczenie kosztów leasingu

- ograniczenie kosztów eksploatacji, napraw, używania i konserwacji

- zmiany zasad zaliczania do kosztów wydatków na samochód osobowy nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy

- ograniczenia w kosztach wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodów osobowych

- niezwykle ważne przepisy przejściowe, w zakresie praw nabytych i możliwości ich kontynuowania w 2019 roku.

 1. Samochód w firmie w kontekście podatku PIT i VAT - usystematyzowanie wiedzy, z uwzględnieniem planowanych zmian.
 2. Dochowanie należytej staranności jako przesłanka prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, wytyczne, metodyka a stan prawny – orzecznictwo i stanowiska organów skarbowych.
 3. Rejestracja w VAT- rzeczywistość, praktyka, zagrożenia, projekty zmian w ustawie o VAT.
 4. Usystematyzowanie wiedzy na temat nowych zasad zaliczania do kosztów wydatków związanych z finansowaniem dłużnym, przepisy przejściowe.
 5. Projekt rozporządzenia zmieniającego druki PIT 11/8C/4R
 6. Omówienie najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych.
 7. Panel dyskusyjny – warsztaty podatkowe, pytania, wymiana doświadczeń, konsultacje, dyskusja.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora. 

DB O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze

Wykładowca - Anna Kędzierska-Adamczyk