Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
HILLWAY Training & Consulting
Warszawa, mazowieckie
Kontroling, Umiejętności miękkie
Otwarte
Data aktualizacji: 2018-11-08
Zgłoś się

Coaching i monitoring – skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center

06-07.12.2018

http://www.hillway.pl/coaching-i-monitoring-w-call-center/

 

Coaching to proces zmierzający do doskonalenia poszczególnych pracowników w drodze regularnej oceny, wspólnego znajdowania rozwiązań i motywowania podwładnych do wykonywania zmian w swoich zachowaniach.

Coaching w call center przybiera trochę inna formę niż coaching rozwojowy, o którym dużo mówi się na rynku. Call center to mierzalne środowisko pracy, tak samo coaching call center to metoda pracy mająca na celu operacyjne i szybkie wsparcie pracownika w rozwoju i przezwyciężeniu braków kompetencyjnych lub motywacji.

Pierwsze z zadań wynikających z coachingu i stojących przed szefem wyzwań to bycie trenerem. Nie jest to rzecz prosta, ponieważ wymaga określonych umiejętności i wiedzy, które przełożony nie zawsze ma. Z drugiej strony ma on jednak duże doświadczenie zawodowe. Szef – coach ma natomiast podzielić się swoim doświadczeniem i stworzyć warunki optymalne do nauki – utrzymać wysoką motywację pracownika, wytworzyć silną wzajemną relację, dobrą sieć komunikacyjną oraz możliwość zdefiniowania, przemyślenia, zastosowania i oceny przez pracownika nabytej wiedzy.

 

Program szkolenia:

Coaching i monitoring w call center jako narzędzia zarządzania jakością i skutecznością

 • Coaching i monitoring, mentoring i inne – przegląd istniejących definicji w odniesieniu do środowiska call center
 • Różnice między coachingiem a monitoringiem
 • Cele i funkcje coachingu
 • Coaching, a inne działania rozwojowe
 • Płacowa i pozapłacowa motywacja podczas monitoringu
 • Ogólna struktura procesu coachingowego
 • Coaching grupowy
 • Monitoring, a mentoring
 • Narzędzia monitoringu

 

Coach manager

 • Cechy, postawy i umiejętności profesjonalnego coacha
 • Atrybuty dobrego menedżera coacha
 • Skuteczny coach- kluczowe kompetencje
 • Metody i narzędzia pracy coacha

 

Coaching w call center – krok po kroku

 • Etapy prowadzenia coachingu- ćwiczenie
 • Sesja coachingowa- z czego się składa?
 • Przygotowanie do sesji – obserwacja zachowań, analiza raportów, odsłuch rozmów/ew. omówienie sytuacji z menedżerem (zewn. coach)
 • Określenie terminu spotkania
 • Analiza sytuacji i wyciąganie wniosków
 • Planowanie działań rozwojowych wspólnie z konsultantem
 • Wdrożenie
 • Ocena działania -postępy konsultanta
 • Ocena działania -samoocena swojej pracy przez coacha

 

Komunikacja w rozmowie coachingowej w call center

 • Poziomy
 • Narzędzia, techniki w coachingu i nie tylko
 • Bariery w komunikacji z pracownikiem, czyli czego nigdy nie robić i jakich słów nie używać, jeżeli chcesz być profesjonalistą
 • Pomosty komunikacyjne – podstawa do skuteczności coachingu
 • Fakt, ocena, a opinia, czyli dlaczego tak często błądzimy we mgle? (ćwiczenia)
 • Język reaktywny i język pozytywny – siła słowa w praktyce
 • Sztuka zadawania odpowiednich pytań w coachingu – rodzaje pytań z przykładami, wadami, zaletami, obszarami do zastosowania
 • Narzędzia kontroli rozmowy coachingowej
 • Wykorzystanie psychologii w coachingu i monitoringu
 • Coaching i monitoring, a cykl Kolba
 • Dialog coachingowi

 

Jak skutecznie przekazywać informację zwrotną

 • Czym jest informacja zwrotna?
 • Kiedy przekazywać informację zwrotną? Kultura feedbacku w Polsce
 • Jakie są warunki przekazywania konstruktywnej krytyki?
 • Techniki udzielania konstruktywnej krytyki (czyli o tym, że ,,kanapka” to przeszłość)

– FUO

– FUKO

– UFO

Techniki i metody prowadzenia rozmów coachingowych

 • Najprostsza metoda ,,5 pytań coachingowych”
 • Model GROW

 

Karta monitoringowa i karta coachingowa – narzędzia pracy profesjonalnaego managera i coacha call center

 • Czym jest karta monitoringowa, a czym karta coachingowa? Czym się różnią?
 • Po co mi karta coachingowa ?
 • Wyznaczenie kluczowych elementów karty coachingowej

 

Trudne sytuacje z praktyki coacha call center

 • Coaching i emocje
 • Relacja coachingowa z pracownikiem
 • Radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi – test

 

Warsztaty – rozmowy coachingowe

 • Warsztaty oparte  o realne potrzeby uczestników szkolenia, najczęściej bazujące na case’ach wskazanych w ankiecie badającej oczekiwania przedszkoleniowej

 

W trakcie szkolenia uczestnicy  również

 • zapoznają się z benchmarkiem rynkowym odnośnie stosowania poszczególnych narzędzi i metod oceny i rozwoju pracowników call center w różnych firmach
 • otrzymują benchmark różnych kart coachingowych – kiedy i jaką dobrze stosować, np. jaka powinna być karta, gdy wprowadzamy ją po raz pierwszy
 • otrzymują zestaw różnych przykładowych kart coachingowych – konkretne narzędzia do implementacji w swojej firmie

 

Cena szkolenia 1500 zł netto / osoba / 2 dni

Miejsce szkolenia Warszawa.