Temat tygodnia
– zobacz, ile zarobi doradca klienta, analityk i dyrektor oddziału.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
HILLWAY Training & Consulting
First time manager
2019-01-31 do 2019-02-01
1570 PLN
Warszawa, mazowieckie
Zarządzanie projektami
Otwarte
Data aktualizacji: 2018-11-08
Zgłoś się
HILLWAY Training & Consulting
First time manager

First time manager

31.01 – 01.02.2019

http://www.hillway.pl/first-time-manager/

 

„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest tworzenie jej samemu”.
Peter Drucker

 

Szkolenie dla początkujących menedżerów wyposaży uczestników w umiejętności liderskie, które pozwolą im zbudować wiarygodny wizerunek szefa na nowo objętym stanowisku lub w nowej sytuacji liderskiej.

Przed szkoleniem każdy z uczestników będzie miał możliwość wyrażenia swoich indywidualnych oczekiwań i potrzeb w postaci ankiety przedszkoleniowej. Wyniki ankiety ukierunkują przebieg i poruszane treści szkolenia.

 

Cele szkolenia:

 • Wzmocnienie świadomości znaczenia roli lidera w organizacji.
 • Poznanie własnych zasobów liderskich.
 • Doskonalenie umiejętności liderskich tj. definiowanie celu, diagnoza poziomu zespołu, elastyczne stosowanie stylów, prowadzenie spotkań i wystąpień.

 

Program szkolenia:

Rola lidera w organizacji:

 • Charakterystyka lidera – jak wyglądają dzisiaj style liderskie wśród polskich menedżerów?
 • Fakty – wyniki badań polskich liderów
 • Wnioski – jak postrzegają siebie liderzy a jak to widzą ich podwładni i współpracownicy.
 • Autorytet lidera – wzorce i schematy budujące autorytet szefa.
 • Powody dla jakich warto być autorytetem dla zespołu.
 • Cechy osoby posiadającej autorytet.
 • Jednostka a zespół – siła jednostki a moc zespołu w realizacji zadań.
 • Efektywność pracy jednostki w porównaniu z zespołem.
 • Aktywizacja pracowników do pracy zespołowej.

 

Potencjał lidera:

 • Zadania lidera – co buduje efektywność najlepszych liderów.
 • Definiowanie strategii lidera.
 • Dostrzeganie potencjału i różnorodności pracowników.
 • Lider relacyjny a lider zadaniowy – różnice w sposobie funkcjonowania.
 • Poznanie różnic w funkcjonowaniu lidera.
 • Wypracowanie mechanizmu dostosowania stylu do zadania.
 • Twój potencjał liderski – mapa potrzeb i predyspozycji liderskich.
 • Utrwalenie mocnych stron.
 • Wzmocnienie obszarów do rozwoju.

 

Umiejętności lidera:

 • Zacznij od diagnozy zespołu – poziom kompetencji poszczególnych członków zespołu.
 • Koncentracja na  sytuacji w jakiej pracuje lider i jego zespół.
 • Określenie na jakim poziomie kompetencji znajdują się w danej sytuacji poszczególni

członkowie zespołu.

 • Przejdź do elastycznego stosowania stylu – styl liderski odpowiedni do sytuacji.
 • Dopasowanie stylu komunikacji do poziomu kompetencji pracownika.
 • Zachowania lidera zgodne z potrzebami członków zespołu.
 • Zarządzaj aby realizować wyniki – ukierunkowanie na cel.
 • Zdefiniowanie celu zadania dla zespołu i jego poszczególnych członków.
 • Uczenie zadań przez stosowanie wzorców i praktycznych ćwiczeń.
 • Przekazywanie informacji zwrotnej jako narzędzie rozwojowe.

 

Komunikacja lidera:

 • Zacznij od Twoich zasad – expose szefa.
 • Kiedy należy wygłosić expose.
 • Zasady i struktura expose.
 • Prowadzenie rozmów z pracownikami – sposoby i rodzaje rozmów.
 • Rozmowa nagradzająca – zasady i scenariusz.
 • Rozmowa korygująca – zasady i scenariusz.
 • Rozmowa dyscyplinująca – zasady i scenariusz.

 

Plan rozwoju lidera:

 • Wdrożenie umiejętności liderskich.
 • Efekty pracy rozwojowej lidera.
 • Rozwój zespołu lidera.

 

Cena szkolenia 1570 zł netto / osoba / 2 dni

 

Miejsce szkolenia Warszawa.

Szczegóły oferty

Czas szkolenia: 2 dni
2019-01-31 do 2019-02-01
Koszt szkolenia: 1570 PLN
netto
Osoba kontaktowa