Temat tygodnia
– zobacz, ile zarobi doradca klienta, analityk i dyrektor oddziału.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
HILLWAY Training & Consulting
Przywództwo według Maxwella
2019-02-11 do 2019-02-12
1890 PLN
Warszawa, mazowieckie
Umiejętności miękkie, Zarządzanie projektami
Otwarte
Data aktualizacji: 2018-11-08
Zgłoś się
HILLWAY Training & Consulting
Przywództwo według Maxwella

Przywództwo według Maxwella

11-12.02.2019

http://www.hillway.pl/przywodztwo-wedlug-maxwella/

 

Przywódca to osoba mająca duży wpływ na podwładnych, którzy wykonują polecenia pożądane przez szefa ze względu na więzi, jakie ich łączą. Przywództwo charakteryzuje się wyjątkowymi cechami osoby, której inni skłonni są zaufać i podporządkować się dobrowolnie. Te cechy można w sobie kształtować.

 

„Wielcy liderzy nie wykorzystują ludzi po to, aby sami mogli wygrywać. Przewodzą ludziom, aby odnosić wspólne zwycięstwa.”John C. Maxwell

 

Cele szkolenia:

 • Zwiększenie własnej efektywność  i skuteczność, dzięki wykorzystywaniu podstawowych kompetencji przywódczych.
 • Odkrycie różnic między Menedżerem a Przywódcą oraz poznanie różnych koncepcji przywództwa.
 • Poznanie metod wzrostu efektywności pracowników i zespołów.
 • Poznanie technik ułatwiających porozumiewanie się ze współpracownikiem,  aby efektywniej zrealizować cele.

 

Program szkolenia:

Poziom 1 – Performance Leadership

Podstawowa grupa kompetencji składających się na przywództwo, to umiejętność wpływania na ludzi w taki sposób, aby wykonywali swoją pracę efektywnie:

 • rekrutacja (rozpoznawanie kompetencji miękkich i twardych podległych ludzi, dobór odpowiednich ludzi do zespołu, delegowanie zadań zgodnie z profilem kompetencji, instruowanie i stawianie celów rozwojowych, etc.),
 • komunikacja (komunikowanie i wdrażanie wartości i zasad, stawianie celów i zarządzanie poprzez cele, planowanie, zobowiązywanie, motywowanie, radzenie sobie z oporem i obiekcjami, etc.),
 • monitoring (obserwacja i zbieranie informacji, raportowanie i kontrola, etc.),
 • uczenie (udzielanie feedbacku, coaching, mentoring, czasem również szkolenia),
 • wzmacnianie (ocena, kara i nagroda, ścieżki kariery i awanse oraz zwalnianie pracowników).

Poziom 2 – Team Leadership

Wyzwaniem dla lidera są umiejętności związane z budowaniem i zarządzaniem zespołem ludzi. Kluczowym elementem jest zrozumienie, że każdy zespół ma swoją specyficzną osobowość, która nie jest prostą sumą osobowości poszczególnych ludzi. Osobowości osób razem tworzą unikalną dynamikę i system, który, podobnie jak poszczególne osoby, posiada swoje fazy rozwoju, kryzysy, swoje ciemne i jasne strony.

 • W jaki sposób być liderem zespołu?
 • Jak utrzymywać zespół w takim stanie i w takim sposobie zorganizowania albo unormowania, by zespół ten działał jak najbardziej efektywnie i aby ludzie mieli motywację i przyjemność płynącą z pracy w tym zespole?
 • Kroki jakie powinien podjąć menedżer w dążeniu do rozwoju i zaangażowania podwładnych w praktyce – poziomy rozwoju pracownika.

Poziom 3 – Personal Leadership

Osobiste przywództwo, które często bywa nazywane charyzmą. Tworzą ją kluczowe elementy postawy lidera, które sprawiają, że ludzie mu ufają, szanują, uważają za autorytet i „idą za nim”, a raczej razem z nim. Określono 5 elementów takiej postawy:

 • Bądź przykładem – jeżeli czegokolwiek oczekujesz od swoich ludzi, najpierw musisz oczekiwać tego od siebie. Bądź spójny – czyny głośniej przemawiają niż słowa.
 • Inspiruj do wspólnej wizji – wizja jest elementem przywództwa w zespole, lider musi sprawić, aby ludzie podążali w stronę realizacji i spełnienia wizji. To oznacza, że muszą w nią uwierzyć i czuć się jej częścią, muszą ją zaakceptować, a jeszcze lepiej, jeśli będą ją współtworzyć.
 • Umiejętność rzucenia wyzwania procesowi – cokolwiek i jakkolwiek robisz, załóż, że możesz robić to lepiej, sprawniej. Konieczność ciągłego doskonalenia procesów, nie wynika tylko z konkurencyjności na rynku, ale jest jedną z podstawowych potrzeb ludzki – potrzebą rozwoju. Doskonalenie i zmienianie status quo wymaga otwartości na krytykę, na obiekcje, na kwestionowanie utartych, wypróbowanych sposobów.
 • Ułatwianie innym działania – rolą lidera jest stwarzać warunki do tego, by ludzie czuli się podmiotami i dali z siebie najlepsze. Jednym z prostych przykładów takiej postawy lidera jest to, jak często mówi „ja”, a jak często mówi „my”. Jednocześnie lider zdaje sobie sprawę z talentów i mocnych stron poszczególnych osób. Potrafi zarządzić tymi zasobami i organizować pracę tak, by ludzie odnosili sukces, ale również aby się rozwijali. Dba też o to, by żeby niwelować niezdrową konkurencyjność i zazdrość wewnątrz zespołu.
 • Świętowanie i docenianie ludzkich osiągnięć oraz wspieranie ich, gdy tracą wiarę i ulegają zmęczeniu – sukcesy jednego członka zespołu są świętowane i są sukcesami całego zespołu.

Poziom 4 – Organizational Leadership

Kolejny poziom przywództwa to umiejętność przewodzenia zmianom i wdrażanie inicjatyw wewnątrz organizacji. Z jednej strony każdy lider zespołu w dużej organizacji musi ją dobrze znać i dbać to, aby zespół miał zapewnione warunki do realizacji swoich celów i jednocześnie umiał współpracować z innymi działami, które mają inne cele, często nawet konkurencyjne. Z drugiej strony organizacje często zmieniają się i transformują, dzielą się, łączą, restrukturyzują, optymalizują – rozwijają się. Jeśli to rzeczywiście ma być to rozwój, a nie tylko zmiana – potrzebni są liderzy, którzy potrafią poprowadzić i zaangażować ludzi poprzez proces zmian.

Poziom 5 – Strategic Leadership

Przejawia się jako umiejętność rozumienia, na czym polega nasza strategia i w jaki sposób cele strategiczne przekładają się na cele i procesy w moim dziale, za które my odpowiadamy. Każda strategia jest tak dobra, jak jej wdrożenie. To średni management jest w dużej mierze odpowiedzialny za przełożenie założeń strategicznych na konkretne działania.

 • Na którym poziomie jest moje przywództwo? Dalszy rozwój lidera, budowa kompetencji.
 • Style przywództwa w praktyce
 • Diagnozowanie własnego stylu przywództwa.
 • Cztery podstawowe style przywództwa.

 

Cena szkolenia 1890 zł netto / osoba / 2 dni

 

Miejsce szkolenia Warszawa.

Szczegóły oferty

Czas szkolenia: 2 dni
2019-02-11 do 2019-02-12
Koszt szkolenia: 1890 PLN
netto
Osoba kontaktowa