Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
HILLWAY Training & Consulting
Train the Trainers – poziom II
2018-12-06 do 2018-12-07
2150 PLN
Warszawa, mazowieckie
Umiejętności miękkie
Otwarte
Data aktualizacji: 2018-11-08
Zgłoś się
HILLWAY Training & Consulting
Train the Trainers – poziom II

Train the Trainers – poziom II

06-07.12.2018

http://www.hillway.pl/train-the-trainers-poziom-ii/

 

Szkolenie jest propozycją poszerzenia wiedzy i kompetencji z zakresu pracy trenera biznesu i jest skierowane zarówno do osób pracujących jako trenerzy biznesu, trenerzy wewnętrzni, a także osób chcących podjąć się wykonywania zawodu trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny.

Szkolenie będzie również praktycznym doświadczeniem, a także cennym zasobem wiedzy dla menedżerów i specjalistów zarządzających i nadzorujących procesy szkoleniowe oraz rozwojowe w organizacji.

Program szkolenia:

 • Mistrzostwo osobiste Trenera
 • Model kompetencji trenerskich
 • Cele osobiste kontra i cele zawodowe trenera
 • Ciągły proces doskonalenia się trenera – skąd czerpać wiedzę, narzędzia, metody, kierunki poszerzania wiedzy i umiejętności
 • Co daje trenerowi informacja zwrotna – jak ją przyjąć i wykorzystać do rozwoju w pracy trenera?
 • Kodeks etyki PSTB. Etyka zawodu trenera – rola i odpowiedzialność trenera za efektywność szkoleń
 • Jak nie poddać się rutynie?
 • Sukces a poczucie wiary we własne możliwości
 • Metodologia SEB szkoleń efektywnych biznesowo L. Rea
 • Ocena jakości szkolenia metodą D. Kirkpatrick’a

 

 • Trening umiejętności trenerskich
 • Jak zarządzać pierwszym wrażeniem? Rozpoczynanie szkolenia wykorzystując techniki budowania pozytywnego wizerunku. Umiejętność skupienia uwagi uczestników
 • Podstawa sukcesu – przygotowanie się do szkolenia – segmentacja słuchaczy
 • Dlaczego warto ustalić z grupą zasady współpracy. Jakie są korzyści z ustanowienia granic, a jakie konsekwencje ich braku
 • Zasady podziału przekazywanych treści na moduły według cyklu Kolba: pokaż – powiedz – przećwicz
 • Zasady aranżacji miejsca szkolenia i doboru efektywnych pomocy szkoleniowych
 • Zarządzanie czasem szkolenia
 • Rola podsumowań i zakończenia szkolenia

 

 • Metody pracy z grupą
 • Grupa — suma indywidualności czy homogeniczny organizm?
 • Doskonalenie zarządzania procesem grupowym
 • Cechy i warunki procesu grupowego
 • Analiza transakcyjna Erica Berne
 • Jak uczą się dorośli ? – elementy andragogiki
 • Docenianie – narzędzie angażowania w pracę grupową
 • Rola trenera w kształtowaniu procesu grupowego – przywilej kontra odpowiedzialność

 

 • Komunikacja w procesie grupowym
 • Pytania, jako narzędzie stymulowania aktywności grupy
 • Efektywne słuchanie uczestników
 • Trzy perspektywy w komunikacji
 • Metody budowania argumentacji – stosowania języka perswazji. Metody wywierania wpływu
 • Asertywność – podstawa dobrej komunikacji
 • Zasady dopasowania metody pracy do celu modułu lub szkolenia – praca w małych grupach, burza mózgów
 • Praca z analogią, metaforą, cytatem i humorem jako skutecznymi narzędziami komunikacji
 • Skutki dostrzegania działań pozytywnych. Za co chwalić? Jak chwalić? Zasady stosowania pozytywnego feedbacku
 • Umiejętność prowadzenia rozmowy oceniającej – kiedy negatywna ocena może być motywująca? Feedback motywujący i korygujący
 • Radzenie sobie ze stresem w pracy z grupą

 

 • Metody i narzędzia projektowania materiałów – warsztat trenerski
 • Profesjonalne kryteria budowy warsztatu narzędzi oraz metod realizacji procesu szkoleniowego trenera
 • Gry, symulacje i treningi
 • Metody i narzędzia myślenia lateralnego
 • Heurystyki – zbiór twórczych metod rozwiązywania problemów
 • Case study
 • Formy pracy indywidualnej i grupowej
 • Dobór narzędzi do celu szkolenia
 • Dobór narzędzi kontra rezultaty szkolenia
 • Autorskie metody i narzędzia pracy trenera

 

 • Motywowanie grupy do współpracy. Praca z oporem i sytuacje trudne.
 • Umiejętność posługiwania się językiem korzyści
 • Zachęcanie do rozmowy – metody angażowania uczestnika szkolenia
 • Jak trener może w sposób niezamierzony prowokować trudne sytuacje?
 • Jak pracować z negatywnym nastawieniem do szkolenia – budowanie pozycji
 • Metody pracy, kiedy w grupie są koalicje – sposoby pozyskiwania sojuszników
 • Radzenia sobie z konfliktem w grupie – elementy zarządzania konfliktem
 • Sposoby rozładowywania napięć w grupie
 • Katalog trudnych sytuacji szkoleniowych
 • Praktyczne ćwiczenia w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych

 

 • Warsztat mistrza – sesja feedbackowa


W trakcie sesji feedbackowej każdy z uczestników poprowadzi fragment szkolenia zgodnie z cyklem Kolba. Osoby nie prowadzące w danym momencie szkolenia będą odgrywały uczestników.

Wystąpienie zostanie nagrane, a następnie odtworzone tak by mógł je ocenić sam występujący, a także pozostali uczestnicy. Analiza zakończy się pogłębionym feedbackiem trenera prowadzącego.

 • Modelowanie procesu szkoleniowego w wybranym obszarze
 • Próbki szkoleń – prezentacja na forum grupy
 • Przyjmowanie informacji zwrotnej
 • Doskonalenie działań szkoleniowych

 

Cena za szkolenie 2150 zł netto / osoba / 2 dni

 

Miejsce szkolenia Warszawa.