Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Tax Consilium Sp. z o.o.
Kraków, małopolskie
Kadry/Płace, Podatki, Księgowość
Weekendowe
Data aktualizacji: 2019-01-18
Zgłoś się

 

POSTAW NA SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ!

WEŹ UDZIAŁ W NAJBLIŻSZEJ 12. EDYCJI KURSU


Przygotuj się do prowadzenia rozliczeń podatkowych
i uzyskaj CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ

z kodem zawodu według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS

oraz ZAŚWIADCZENIE MEN

 

W PRAKTYCE NAUCZ SIĘ MATERIALNEGO PRAWA PODATKOWEGO

 

 • Kurs ma formę praktycznych WARSZTATÓW PODATKOWO-ROZLICZENIOWYCH (48 h zajęć)
 • Przez min. 50% czasu będziesz liczył zadania, rozpatrywał case study, brał udział w dyskusjach, ćwiczył w grupach i analizował AUTENTYCZNE PRZYKŁADY PODATKOWE
 • Zyskasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY (zbiory przepisów, prezentacje, ćwiczenia, zadania i inne)
 • Zdobędziesz BIZNESOWE UMIEJĘTNOŚCI cenione na rynku pracy
 • Otrzymasz OPIEKĘ DORADCY, który będzie z Tobą w kontakcie przez cały czas trwania Kursu
 • Przez 30 dni otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ.
 • Postaw na SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ. Nasze Kursy posiadają AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATY

 

W 2018 r. według autentycznych ocen
Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych
został oceniony na: 5,84 /6 
Sprawdź opinie

 

DLA KOGO JEST TEN KURS?
 

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE:

 • Jeśli pracujesz w dziale podatkowym lub finansowo-księgowym firm, kancelarii prawnej, biurze podatkowym lub rachunkowym
 • Chciałbyś zdobyć obszerną wiedzę w zakresie Ordynacji Podatkowej i materialnego prawa podatkowego
 • Ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw lub posiadasz podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów oraz chcesz podjąć pracę w obszarze księgowości i podatków
 • Jesteś kandydatem na doradcę podatkowego i chcesz poznać praktyczne rozliczenia podatkowe w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC (Kurs nie przygotowuje do egzaminu na doradcę podatkowego, ale praktycznie ukazuje te zagadnienia)
 • Rozumiesz istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej
 • Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie 

 

POZNAJ MOŻLIWOŚCI PODATKOWE I ROZLICZENIOWE!
 

 • Na zajęciach poznasz mechanizmy działania oraz rozliczania najważniejszych podatków: PIT, CIT, VAT, PCC.
 • Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu Ordynacji Podatkowej,
 • dzięki czemu będziesz potrafił reprezentować swoją firmę przed organami podatkowymi.
 • Poznasz możliwości ulg i oszczędności (nauczysz się odnajdywania prawidłowych i najkorzystniejszych rozwiązań)
 • Zdobędziesz umiejętność praktycznej interpretacji przepisów materialnego prawa podatkowego (od razu po zajęciach będziesz potrafił wykorzystywać zdobytą wiedzę)

 

WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATACH PODATKOWYCH!
 

 • Zajęcia mają formę WYKŁADOWO-WARSZTATOWĄ.
 • Podczas wykładów poznasz najważniejsze podatki, przepisy i pojęcia. Przez min. 50% będziesz natomiast pracował w grupach, brał udział w dyskusjach i wykonywał wszystkie ćwiczenia, analizy oraz case study.
 • Będziesz samodzielnie wyszukiwał przepisy, naliczał podatki i tworzył rozwiązania dla AUTENTYCZNYCH KAZUSÓW PRAWNO-PODATKOWYCH. Trener cały czas będzie do Twojej dyspozycji. Będzie monitorował Twoją pracę i nadzorował postępy.
 • W trakcie Kursu otoczymy Cię OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie.
 • Po każdym z modułów zajęciowych otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały i zadania.
 • Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom organizacyjnym, skorzystasz z szerokich MOŻLIWOŚCI NETWORKINGOWYCH. W Tax Consilium stawiamy na budowanie społeczności biznesowych i kształcenie umiejętności zarządczych.
 • Dodatkowo nie stracisz żadnych zajęć – jeśli będziesz potrzebował pomocy, pomożemy Ci nadrobić zaległości i zapewnimy BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie.

 

ZDAJ EGZAMIN TAX CONSILIUM

I UZYSKAJ POTWIERDZENIE SWOICH KWALIFIKACJI

 

Dzięki zajęciom z doradcami podatkowymi zdobędziesz umiejętności potrzebne do poruszania się w obrębie prawa podatkowego. Twoje przygotowanie potwierdzi zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium i zdobycie CERTYFIKATU SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ z kodem zawodu 241105 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS.

 

Egzamin ma formę praktycznych zadań, z czego najważniejsze dotyczą prawidłowego obliczenia podatku PIT,CIT, VAT, PCC. Aby uzyskać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Co ważne, egzamin nie jest on obowiązkowy, nie pobieramy również za niego żadnych dodatkowych opłat (nawet jeśli podejdziesz do niego dwa razy). Możesz także z niego zrezygnować. W  takim przypadku otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Specjalisty ds. Podatkowych zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Jeśli jednak zdasz egzamin, otrzymasz zarówno ZAŚWIADCZENIE MEN, jak i CERTYFIKAT.

 

POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

 

I. Ordynacja podatkowa i podatek dochodowy od osób prawnych CIT - 16 h

- ORDYNACJA PODATKOWA

Dlaczego rozpoczynamy od ordynacji podatkowej?

Skutki zmian ordynacji podatkowej.

Organy podatkowe i ich właściwość.

Interpretacje przepisów prawa podatkowego.

Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych.

Powstawanie zobowiązania podatkowego.

Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe.

Terminy płatności podatku.

Zaległość podatkowa.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.

Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych.

Podpisywanie składanych deklaracji.

Informacje podatkowe.

Odpowiedzialność solidarna.

Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.

Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania.

Pełnomocnictwo ogólne, szczególne i inne np. do doręczeń.

Sposoby doręczenia pism przez organy podatkowe.

Kontrola podatkowa.

- PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT

Opodatkowanie dochodów - zakres i regulacje.

Przychody uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zwolnienia od podatku.

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dokumentacja cen transferowych.

Leasing operacyjny i finansowy w podatku dochodowym od osób prawnych.

Koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączenia.

Istotne informacje związane z amortyzacją środków trwałych, mające wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób prawnych.

Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.

Ustalenie zaliczek na podatek dochodowy oraz wysokość podatku za okres rozliczeniowy.

Rodzaje składanych deklaracji, zeznań.

Najnowsze zmiany w ustawie o CIT.
 

II. Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT - 8 h
Opodatkowanie dochodów pracowników, przedsiębiorców, opodatkowanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, dochody z nieujawnionych źródeł.

Opodatkowanie dochodów osiąganych w kraju i zagranicą, miejsce pobytu - certyfikat rezydencji – znaczenie certyfikatu, termin ważności.

Moment uzyskania przychodu czyli ogólne i szczegółowe regulacje oraz moment powstania obowiązku podatkowego.

Zasada nieograniczonego oraz ograniczonego obowiązku podatkowego, unikanie podwójnego opodatkowania.

Zwolnienia.

Rodzaje przychodów, stawki podatkowe, rozliczenia.

Koszty uzyskania przychodów zgodnie z ustawą.

Deklaracje i zeznania podatkowe, różne w zależności od występującej sytuacji.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 

III. Podatek od towarów i usług VAT - 16 h
Omówienie podstawy prawnej – ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenia wydane do ustawy i przepisy unijne.

Zakres opodatkowania.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WDT.

Import, eksport towarów.

Import, eksport usług.

Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną.

Powstanie obowiązku podatkowego.

Miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług.

Wysokość opodatkowania i odpowiednie stawki podatku.

Zwolnienia od podatku.

Wyłączenie stosowania obniżenia podatku.

Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego.

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym i na obszarze Unii Europejskiej.

Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach.

Składanie deklaracji i informacji, rodzaje ,terminy.

Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług.
 

IV. Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC - 8 h
Opodatkowanie umowy sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości, opodatkowanie umowy pożyczki, opodatkowanie umowy spółki oraz zmiany umowy spółki.

Podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy.

Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku.

 

POZNAJ TERMINY NAJBLIŻSZEJ EDYCJI KURSU:EDYCJA MARCOWA
31.03.2019 r. w godz. 09.00-15.00
07.04.2019 r. w godz. 09.00-15.00
13.04.2019 r. w godz. 09.00-15.00
14.04.2019 r. w godz. 09.00-15.00
27.04.2019 r. w godz. 09.00-15.00
28.04.2019 r. w godz. 09.00-15.00
Egzamin odbędzie się: 28.04.2019 r. o godz. 14.00

 

ZYSKAJ UZNANIE NA RYNKU PRACY

W naszych szkoleniach brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji  w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński, 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych. 

Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje.
 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!