Temat tygodnia
Zobaczcie, jaki udział mają kobiety we wdrażaniu innowacji już dziś, a co może być melodią przyszłości.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Bilans 2019
2019-11-21
1050 PLN
Kraków, małopolskie
Kadry/Płace, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-03-12
Zgłoś się
SKwP Oddział w Krakowie
Bilans 2019

BILANS 2019

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu oraz przygotowanie słuchaczy do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego firmy.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 32 godziny lekcyjne 

Szkolenie zostanie zorganizowane w formie 4 dniowej edukacji w okresie listopad/grudzień 2019r - styczeń 2020r

Miejsce szkolenia: Hotel BESKID w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 1  godzina rozpoczęcia  9.30 

  Terminy zajęć: 

21.11.2019r godz. 9.30 - Podatek PIT (8 godz.)
04.12.2019r godz. 9.30 - Podatek VAT  (8 godz.)
11.12.2019r godz. 9.30 - Rachunkowość (8 godz.)
09.01.2020r godz. 9.30 - Podatek CIT (8 godz.)

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) 

Warunki płatności i rezygnacji

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora. 

Santander Bank O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001


Informacje o kadrze:

VAT oraz CIT - Wieloletni i cenieni wykładowcy problematyki związanej z podatkiem VAT, oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych. Długoletni współpracownicy naszego Oddziału cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń 

MAŁGORZATA MAZURKIEWICZ- biegły rewident prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. Jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Doświadczenie i praktyczną wiedzę zdobywała pracując nie tylko jako biegły rewident ale również jako Główny Księgowy oraz Dyrektor Finansowy w jednostkach krajowych i międzynarodowych.Autor i współautor wielu publikacji książkowych o tematyce związanej z podatkami i rachunkowością.Wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

Elżbieta Kulinowska - wybitny ekspert i specjalista w zakresie PDOF. Wieloletni pracownik organów skarbowych.